Podatki

Dochód z hobby i podatki w Wielkiej Brytanii

Jeśli Twoje hobby przynosi dochód lub jest przyczyną straty sprawdź, na co musisz uważać, zanim zgłosisz to do HMRC.

Czytaj więcej...
Podatki

Podwyżka podatków o 1,25% w Wielkiej Brytanii

Od kiedy i na jakich zasadach rząd planuje wprowadzić podwyżkę podatku, która dotknie wszystkich podatników w UK?

Czytaj więcej...
Podatki

Jak działa ulga od składek emerytalnych w Wielkiej Brytanii?

Odprowadzając składki emerytalne masz prawo do ulgi podatkowej. Okazuje się, że tysiące osób nie korzysta z tego odliczenia, co daje łączną kwotę £830 milionów rocznie niewypłaconych pieniędzy. Przeczytaj uważnie, może jesteś jedną z tych osób?

Czytaj więcej...
Podatki

Czy HMRC może samo rozliczyć Cię z podatku?

Jeśli sam nie złożysz w HMRC rozliczenia w odpowiednim czasie, urząd ma prawo sam dokonać obliczeń, poszukując danych na własną rękę. Jakie mogą być tego skutki?

Czytaj więcej...
Podatki

Jak obniżyć podatek dochodowy od osób prawnych?

Wydatki ponoszone przez firmę stanowią koszt uzyskania przychodu. Specjalne zasady oznaczają, że ulga podatkowa na niektóre wydatki może być przyznana na inny rok finansowy niż ten, w którym zostały one zaksięgowane.

Czytaj więcej...
Podatki

Wydatki kapitałowe a koszt uzyskania przychodu

Istnieje cienka granica pomiędzy wydatkami uznawanymi za "wydatek kapitałowy" lub "koszt uzyskania przychodu". Czy ostatnie orzeczenie First-tier Tribunal (FTT) wyjaśnia tę kwestię?

Czytaj więcej...
Podatki

Samochód służbowy czy samochód firmowy (pool car)?

Samochód służbowy jest kosztowny pod względem podatkowym, więc często firmy traktują go jako samochód firmowy, czyli wspólny, po ang. pool car. Jak udowodnić, że samochody firmowe spełniają warunki dla samochodów wspólnego użytkowania w firmie?

Czytaj więcej...
Podatki

Dojazdy do pracy w czasie lockdownu. Jak zyskać na odliczeniach?

Pracownicy pracowali w domu i nadal to robią. Jednak kilku przychodziło regularnie, aby sprawdzić, czy biuro jest w porządku, odebrać pocztę itp. Jak należy traktować ich wydatki?

Czytaj więcej...
Podatki

Zamiana dywidendy na firmowe składki emerytalne - czy to się opłaca?

Z reguły dywidendy są najbardziej opłacalnym podatkowo sposobem pozyskiwania zysków z firmy. Jednak w niektórych przypadkach warto rozważyć również formę wkładu w składki emerytalne.

Czytaj więcej...
Podatki

Czy sprzedaż wina przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu w UK?

Kolekcjonerzy win, mimo że nie zajmują się zawodowo handlem mogą skorzystać z okazji i sprzedać z zyskiem jedną, lub kilka butelek. Taka sprzedaż może nałożyć na sprzedającego obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego lub podatku od kapitału (CGT).

Czytaj więcej...
Podatki

Czy można uniknąć kar za zwłokę w rejestracji w systemie CIS?

Jeśli Twoja firma, którą prowadzisz na terenie UK, jest objęta systemem dla branży budowlanej (CIS - Construction Industry Scheme), musisz dokonać rejestracji w HMRC. Grzywny w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, mogą być wysokie, jednak sam obowiązek zgłoszenia nie zawsze jest oczywisty.

Czytaj więcej...
Podatki

Podatkowe plusy i minusy biura w ogrodzie

Jeśli przestrzeń w Twoim domu jest ograniczona, a Ty chcesz pozyskać dodatkowe metry na stworzenie miejsca pracy, dlaczego nie wykorzystać w tym celu własnego ogrodu? Jaka ulga podatkowa będzie Ci przysługiwała w związku z dobudowaniem przestrzeni biurowej w ogrodzie?

Czytaj więcej...