Zyski kapitałowe

Czy sprzedaż wina przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu w UK?

Kolekcjonerzy win, mimo że nie zajmują się zawodowo handlem mogą skorzystać z okazji i sprzedać z zyskiem jedną, lub kilka butelek. Taka sprzedaż może nałożyć na sprzedającego obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego lub podatku od kapitału (CGT).

Czytaj więcej