Firmowe podatki

Profit sharing agreements, czyli udział w zyskach - umowa w UK

Profit sharing agreements, czyli udział w zyskach - umowa w UK

Podział profitu pomiędzy spółkami - Profit sharing agreements

Zarząd spółki zdecydował się na współpracę z inną firmą przy realizacji określonego projektu, przy czym zyski będą dzielone między obie firmy. Poproszono Cię o sporządzenie umowy o podziale zysków, aby uniknąć sporów. Co powinieneś w niej zawrzeć?

Czym jest profit sharing agreement?

Współpraca z inną firmą przy realizacji projektu, nowego produktu czy dostarczenia usługi pozwala na optymalne wykorzystanie know-how i doświadczenia obu przedsiębiorstw. Jeżeli obie firmy zdecydują się na podział wypracowanych zysków, należy zawrzeć umowę określającą warunki podziału zysków, aby uniknąć sporów. Umowy o podziale zysków można również stosować w przypadku zatrudnienia niezależnych wykonawców. Pozwala to uzgodnić z poszczególnymi osobami podział zysków dla firmy, z którą współpracują, zazwyczaj przez określony czas.

Przykład:

Sprzedawca internetowy chce zbudować swoją bazę klientów i zdecydował się skorzystać z usług eksperta ds. marketingu. Obie strony uzgadniają, że zyski będą dzielone, przy czym sprzedawca internetowy otrzyma 90%, a marketingowiec 10%.

Podział zysków w profit sharing agreement

Najbardziej oczywistymi klauzulami do uwzględnienia będą te określające podział zysków, które zazwyczaj są przedstawiane w formie procentowej. Należy w nich szczegółowo określić:

 • jak obliczany jest udział w zyskach, np. procentowo
 • w jaki sposób będą obliczane zyski
 • ramy czasowe, w których będziesz dzielić się zyskami
 • kiedy druga strona może oczekiwać, że otrzyma swoje zyski.
Upewnij się, że w umowie dokładnie określono, co oznacza termin "zysk". Na przykład, czy jest to zysk brutto, zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji, zysk przed opodatkowaniem czy zysk po opodatkowaniu?
Jak powinna wyglądać profit sharing agreement?
 • Termination - Wypowiedzenie. Kluczową klauzulą będzie określenie, w jakich sytuacjach i w jaki sposób każda ze stron może wypowiedzieć umowę o podziale zysków. Należy również zawrzeć klauzulę, która wyjaśnia, co się stanie w przypadku wypowiedzenia, takie jak kwota zysku, że strona jest uprawniona do dnia rozwiązania.
 • Dispute resolution - Rozwiązywanie sporów. Jeśli istnieje spór między stronami w ramach umowy, dobrze mieć klauzulę, która spowoduje, że obie strony spotkają się, aby omówić sprawę przed wniesieniem roszczenia. Może to zmniejszyć ryzyko przedłużającego się sporu.
 • Confidentiality - Klauzula poufności. Obie strony powinny zobowiązać się do zachowania poufności umowy i jej warunków, nawet po rozwiązaniu umowy.
 • Obligations and responsibilities - Obowiązki. W umowie znajdą się klauzule określające, co każda ze stron zobowiązuje się zapewnić w ramach współpracy.
 • Intellectual property - Własność intelektualna. Należy zawrzeć klauzulę określającą, kto jest właścicielem własności intelektualnej powstałej w trakcie realizacji projektu.
 • Indemnities and liabilities - Rekompensaty i obowiązki. Jeśli w ramach umowy pojawią się jakiekolwiek problemy, klauzule dotyczące odszkodowań i odpowiedzialności określają, w jakim przypadku i w jakim zakresie każda ze stron będzie odpowiedzialna. Określają również, czy każda ze stron zgadza się na zwolnienie z odpowiedzialności drugiej strony.
Upewnij się, że umowa o udziale w zyskach dokładnie określa, w jaki sposób będzie obliczana kwota "zysku", aby uniknąć późniejszych sporów. Ponadto upewnij się, że określono, w jakich sytuacjach i w jaki sposób każda ze stron może wypowiedzieć umowę oraz jaki udział w zyskach będzie przysługiwał każdej ze stron w takich okolicznościach.

Podział profitu pomiędzy spółkami - Profit sharing agreements

Zarząd spółki zdecydował się na współpracę z inną firmą przy realizacji określonego projektu, przy czym zyski będą dzielone między obie firmy. Poproszono Cię o sporządzenie umowy o podziale zysków, aby uniknąć sporów. Co powinieneś w niej zawrzeć?

Czym jest profit sharing agreement?

Współpraca z inną firmą przy realizacji projektu, nowego produktu czy dostarczenia usługi pozwala na optymalne wykorzystanie know-how i doświadczenia obu przedsiębiorstw. Jeżeli obie firmy zdecydują się na podział wypracowanych zysków, należy zawrzeć umowę określającą warunki podziału zysków, aby uniknąć sporów. Umowy o podziale zysków można również stosować w przypadku zatrudnienia niezależnych wykonawców. Pozwala to uzgodnić z poszczególnymi osobami podział zysków dla firmy, z którą współpracują, zazwyczaj przez określony czas.

Przykład:

Sprzedawca internetowy chce zbudować swoją bazę klientów i zdecydował się skorzystać z usług eksperta ds. marketingu. Obie strony uzgadniają, że zyski będą dzielone, przy czym sprzedawca internetowy otrzyma 90%, a marketingowiec 10%.

Podział zysków w profit sharing agreement

Najbardziej oczywistymi klauzulami do uwzględnienia będą te określające podział zysków, które zazwyczaj są przedstawiane w formie procentowej. Należy w nich szczegółowo określić:

 • jak obliczany jest udział w zyskach, np. procentowo
 • w jaki sposób będą obliczane zyski
 • ramy czasowe, w których będziesz dzielić się zyskami
 • kiedy druga strona może oczekiwać, że otrzyma swoje zyski.
Upewnij się, że w umowie dokładnie określono, co oznacza termin "zysk". Na przykład, czy jest to zysk brutto, zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji, zysk przed opodatkowaniem czy zysk po opodatkowaniu?
Jak powinna wyglądać profit sharing agreement?
 • Termination - Wypowiedzenie. Kluczową klauzulą będzie określenie, w jakich sytuacjach i w jaki sposób każda ze stron może wypowiedzieć umowę o podziale zysków. Należy również zawrzeć klauzulę, która wyjaśnia, co się stanie w przypadku wypowiedzenia, takie jak kwota zysku, że strona jest uprawniona do dnia rozwiązania.
 • Dispute resolution - Rozwiązywanie sporów. Jeśli istnieje spór między stronami w ramach umowy, dobrze mieć klauzulę, która spowoduje, że obie strony spotkają się, aby omówić sprawę przed wniesieniem roszczenia. Może to zmniejszyć ryzyko przedłużającego się sporu.
 • Confidentiality - Klauzula poufności. Obie strony powinny zobowiązać się do zachowania poufności umowy i jej warunków, nawet po rozwiązaniu umowy.
 • Obligations and responsibilities - Obowiązki. W umowie znajdą się klauzule określające, co każda ze stron zobowiązuje się zapewnić w ramach współpracy.
 • Intellectual property - Własność intelektualna. Należy zawrzeć klauzulę określającą, kto jest właścicielem własności intelektualnej powstałej w trakcie realizacji projektu.
 • Indemnities and liabilities - Rekompensaty i obowiązki. Jeśli w ramach umowy pojawią się jakiekolwiek problemy, klauzule dotyczące odszkodowań i odpowiedzialności określają, w jakim przypadku i w jakim zakresie każda ze stron będzie odpowiedzialna. Określają również, czy każda ze stron zgadza się na zwolnienie z odpowiedzialności drugiej strony.
Upewnij się, że umowa o udziale w zyskach dokładnie określa, w jaki sposób będzie obliczana kwota "zysku", aby uniknąć późniejszych sporów. Ponadto upewnij się, że określono, w jakich sytuacjach i w jaki sposób każda ze stron może wypowiedzieć umowę oraz jaki udział w zyskach będzie przysługiwał każdej ze stron w takich okolicznościach.
powiązane artykuły