Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie po prostu.
Firmowe podatki

Samochód służbowy czy samochód firmowy (pool car)?

Samochód służbowy czy samochód firmowy (pool car)?

Samochód służbowy czy samochód firmowy (pool car) - co się bardziej opłaca w UK?

Samochód służbowy jest kosztowny pod względem podatkowym, więc często firmy traktują go jako samochód firmowy, czyli wspólny, po ang. pool car. Jak udowodnić, że samochody firmowe spełniają warunki dla samochodów wspólnego użytkowania w firmie?

Dlaczego samochody typu pool car są bardziej opłacalne?

Zamiast przydzielać pracownikom konkretne samochody, niektórzy pracodawcy uważają, że lepiej skorzystać z systemu carpool i posiadać kilka samochodów do użytku dla wszystkich pracowników. Z podatkowego punktu widzenia, korzystanie przez pracownika z pool cars nie generuje obciążenia podatkowego z tytułu świadczenia rzeczowego.

Jakie warunki w Anglii muszą spełniać auta pool car?

  1. Samochód jest udostępniany i użytkowany przez więcej niż jednego pracownika.
  2. W każdym przypadku jest on udostępniany ze względu na zatrudnienie pracownika.
  3. Samochód nie jest zwykle używany przez jednego pracownika z wyłączeniem pozostałych.
  4. W każdym przypadku, jakikolwiek prywatny użytek pracownika jest jedynie okazjonalny w stosunku do służbowego użytkowania samochodu.
  5. Samochód nie jest zwykle przechowywany przez noc na terenie lub w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych, w których mieszkają pracownicy (z zastrzeżeniem wyjątku, jeśli jest przechowywany przez noc na terenie zajmowanym przez osobę udostępniającą samochody).

Obowiązek zapewnienia, że wszystkie pięć warunków zostało spełnionych spoczywa na firmie. Upewnij się, że istnieje pisemna umowa pomiędzy firmą a pracownikiem zabraniająca korzystania z samochodu do celów prywatnych. Firma musi prowadzić rejestr wszystkich podróży samochodem, aby wykazać, że nie doszło do faktycznego korzystania z pojazdu do celów poza słyżbowymi.

Kiedy w Wielkiej Brytanii użytek prywatny jest "okazjonalny"?

Aby spełnić wymogi definicji samochodu służbowego, samochód powinien być dostępny wyłącznie do rzeczywistego użytku służbowego. HMRC uważa, że kryterium użytku okazjonalnego ma charakter jakościowy, a nie ilościowy. Nie odnosi się ono do rzeczywistego przebiegu prywatnego, a raczej do elementu prywatnego w kontekście podróży jako całości.

Jeżeli musisz odbyć długą podróż służbową i zabierasz samochód do domu poprzedniego wieczoru, aby wcześnie rozpocząć pracę, użytek prywatny obejmujący podróż z pracy do domu poprzedniego wieczoru byłby uznany za "okazjonalny". Zabierasz auto do domu w celu ułatwienia podróży służbowej następnego dnia.

Zasada 60% dla pool cars

Według zasady HMRC, jeśli całkowita liczba nocy, w których samochód jest zabierany do domu przez pracowników, niezależnie od przyczyny, jest mniejsza niż 60% całkowitej liczby nocy w danym okresie, warunek pool car jest spełniony.

Pool cars, czyli auta firmowe w UK - co musisz zapamiętać?

Istnieje pięć warunków, które muszą być spełnione, aby traktować samochód jako samochód firmowy pool car i to na firmie spoczywa obowiązek dostarczenia dowodów, że zostały one spełnione. Należy zawrzeć pisemną umowę zabraniającą korzystania z samochodu do celów prywatnych oraz prowadzić rejestr wszystkich podróży samochodem. Upewnij się również, że samochód nie jest przechowywany w domu dyrektora lub pracownika przez noc przez ponad 60% czasu.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Artykuł dostępny w wersji video:
Powiązane artykuły:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.