Podwójne opodatkowanie

Zmiany rezydencji podatkowej a sprzedaż nieruchomości – jak i gdzie się rozliczyć?

Zmiany rezydencji podatkowej a sprzedaż nieruchomości – jak i gdzie się rozliczyć?

Jako małżeństwo mieszkaliście w UK kilkanaście lat. W 2021 roku postanowiliście wrócić do Polski. Wydawało wam się, że już na stałe, więc sprzedaliście w czerwcu swoje brytyjskie mieszkanie i w sierpniu kupiliście dwie nieruchomości w Polsce. Do jednej z nich przeprowadziliście się całą rodziną, wraz z dziećmi. Jednak po niespełna pół roku okazało się, że przeprowadzka była błędem. W grudniu 2021 sprzedaliście zatem polskie nieruchomości, kupiliście dom w UK i wróciliście do Zjednoczonego Królestwa na stałe. Przez to całe zamieszanie zupełnie nie wiecie, gdzie i co powinniście rozliczyć.

Rezydencja podatkowa

Generalne zasady w Zjednoczonym Królestwie stanowią, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatków od dochodów (Income Tax) oraz od zysków kapitałowych (Capital GainsTax), pochodzących ze wszystkich krajów, w których je uzyskał. Osoba, która nie jest rezydentem podatkowym płaci w UK jedynie podatki od dochodów uzyskanych na terenie Wielkiej Brytanii w danym roku podatkowym.

Należy zatem ustalić, czy w czasie trwającego niespełna pół roku pobytu w Polsce utraciliście status rezydenta podatkowego w UK. Innymi słowy: czy operacje finansowe, dokonane w czasie zamieszkiwania w Polsce, należy włączać do rozliczeń z brytyjskim urzędem podatkowym? Jeżeli tak, Kwestię tę można wyjaśnić w kilku krokach korzystając z tzw. Statutory Residence Tests (SRT). Przy ich pomocy stwierdzacie, że pomimo faktu, iż wasze centrum interesów życiowych przeniosło się w pewnym momencie z Wielkiej Brytanii do Polski, to powrót do UK nastąpił na tyle szybko (w tym samym roku podatkowym), że w UK nie straciliście rezydencji podatkowej, a dodatkowo przez te niespełna pół roku byliście rezydentami podatkowymi w Polsce. W takiej sytuacji mamy do czynienia z podwójną rezydencją podatkową – polską i brytyjską.

Umowa o podwójnym opodatkowaniu i wysokość opodatkowania od sprzedaży nieruchomości mieszkalnych

Potrzebne do rozliczeń podatkowych regulacje można odnaleźć w umowie między Polską a Wielką Brytanią na temat podwójnego opodatkowania, zwanej UPO (Umowa o Podwójnym Opodatkowaniu). Z umowy tej wynika, że jako rezydenci podatkowi Zjednoczonego Królestwa, macie możliwość odliczenia podatku zapłaconego już w Polsce (i odwrotnie). Oznacza to, że ten sam podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości jest płacony tylko raz – w jednym z krajów. W Polsce taki podatek nazywa się podatkiem dochodowym; w UK jest to Capital Gains Tax – podatek odzysków kapitałowych.

Stawka podatku od zysków kapitałowych uzależniona jest od progu podatku dochodowego, na którym znajduje się podatnik. Jeśli podatnik jest na podstawowym progu podatkowym - płaci 10% podatku od zysków kapitałowych, natomiast jeśli jest on na wyższym progu podatkowym, wówczas stawka podatku kapitałowego wynosi 20%.

Nieruchomości mieszkalne w Wielkiej Brytanii są jednak obłożone stawką wyższą o 8%, zatem opłacie podlega odpowiednio 18% zysków przy pierwszym progu oraz 28% przy drugim.

Ulga podatkowa Principle Private ResidenceRelief (PPR)

W przypadku, który omawiamy, nie wszystkie zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości będą opodatkowane, ponieważ można tu skorzystać z ulgi zwanej Principle Private Residence Relief (PPR). Jest to ulga od zysków kapitałowych od sprzedaży nieruchomości przeznaczona dla osób, będących właścicielami tejże sprzedanej nieruchomości, która jednocześnie kiedykolwiek stanowiła miejsce ich zamieszkania. Do kalkulacji w formie procentowej używamy dat faktycznego zamieszkania (actual occupation) oraz domniemanego zamieszkania (deemed occupation). Z domniemaniem zamieszkania mamy do czynienia w trzech przypadkach: gdy pracodawca wysyła nas za granicę, gdy sami zmieniamy miejsce zamieszkania celem podjęcia innej pracy (limit do czterech lat) oraz w przypadku jakiegokolwiek innego powodu (limit do lat trzech).

Kwota wolna od podatku Capital Gains Tax (CGT)

Każdemu podatnikowi w UK przysługuje w danym roku podatkowym kwota wolna od podatku odzysków kapitałowych. W roku 2020/21 kwota ta wynosi £12,300. Zatem pierwszych £12,300 zysków kapitałowych nie będzie opodatkowane (kwota wolna od podatku ma pozostać w tej wysokości do 5 kwietnia 2026 roku).

Ponieważ byliście współwłaścicielami nieruchomości, każdemu z was przysługuje kwota wolna od podatku, zatem w sumie możecie odliczyć od opodatkowanych zysków kwotę £24,600.

Ulga mieszkaniowa w Polsce a podatek od sprzedaży nieruchomości w świetle Brexitu

W państwie polskim istnieje możliwość zwolnienia od podatku od sprzedaży nieruchomości, jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, jednak cele te muszą być zrealizowane na terenie Unii Europejskiej. Brexit wszystkie te sprawy bardzo skomplikował. Skontaktuj się z doradcą podatkowym, żeby upewnić się, czy przysługują ci jakieś dodatkowe ulgi.

Źródła:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/8/section/9
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/761125/PolandSynthsised.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/29/schedule/45/enacted

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/12/section/1H

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/12/section/223/enacted (2)(a)

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/12/section/1K

powiązane artykuły