Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Budżet na 2024/25 w UK - Co się zmieni w naszych portfelach

Budżet na 2024/25 w UK - Co się zmieni w naszych portfelachBudżet na 2024/25 w UK - Co się zmieni w naszych portfelach

Dnia 6 marca 2024 kanclerz, Jeremy Hunt, zaprezentował swój budżet wiosenny, przynoszący szereg ważnych informacji dla podatników. Poniżej najważniejsze zmiany:

Nowe stawki National Insurance Contribution (NIC) w 2024

Obniżone zostaną składki NIC o 2 punkty procentowe głównych stawek składek na ubezpieczenie społeczne (Class 1 oraz Class 4).

To oznacza, że od kwietnia 2024 roku pracownicy będą płacić 8% składki od swoich zarobków do ustalonego limitu, a powyżej tego limitu stawka wyniesie 2%.

Dla osób samozatrudnionych stawki będą odpowiednio niższe – 6% do limitu i 2% powyżej.

Średnio podatnicy mogą zatem spodziewać się rocznych oszczędności w wysokości £450.

W kwestii składek od pracodawców, status quo zostaje zachowany – nie zaszły żadne zmiany dotyczące wysokości ani progów tych opłat.

Dowiedz się jak oddawać mniej! Moja książka 'Niższe podatki - legalnie' jest teraz dostępna z 30% zniżką używając kodu LexisNexis30

Child Benefit w 2024 roku

Zmiany w sposobie naliczania opłat za świadczenia na dzieci wprowadzają odświeżenie do systemu, który niejednokrotnie był przedmiotem krytyki. Do tej pory rodzina z dwojgiem zarabiających rodziców, każdym zarabiającym nieznacznie poniżej £50,000, mogła zachować całość świadczenia. W przeciwieństwie do nich, rodzina z jednym pracującym rodzicem mogła stracić prawo do świadczenia gdy rodzic przekraczał próg £60,000.  

Od 2024 roku próg dochodów, po przekroczeniu którego świadczenia zaczną być stopniowo redukowane, zostanie podniesiony do £60,000. Zmniejszona zostaje również stawka opłaty za przekroczenie tego progu. Pełna utrata praw do świadczeń nastąpi w momencie przekroczenia przez rodzica £80,000.

Podatek od zysków kapitałowych w roku podatkowym 2024/25

Dotychczasowe stawki Capital Gains Tax (CGT), które dotyczą zysków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, wynosiły 18% oraz 28%, w zależności od poziomu dochodu podatnika oraz wysokości zysku. W porównaniu, stawki dla innych aktywów, na przykład akcji notowanych na giełdzie, wynoszą 10% i 20%.

Od 6 kwietnia 2024 roku wyższa stawka zostanie obniżona z 28% do 24%.

Furnished Holiday Letting (FHL)

Podczas swoich konsultacji podatkowych dawałęm wiele porad dotyczących FHL i możliwości ewentualnych sprzedaży tych nieruchomości korzystając z opodatkowania 10%, co było genialną alternatywą dla osób chcących inwestować w nieruchomości. Niestety ta opcja nie będzie już dostępna od nowego roku podatkowego. Opcja wykorzystania FHL jako biznesu i skorzystania z Business Asset Disposal Relief nie będzie już możliwa.

Zmiany podatkowe dla osób ze statusem niedomicyla

Osoby, które są rezydentami Wielkiej Brytanii, ale mają status prawny nienależący do Wielkiej Brytanii (non-doms), obecnie mogą korzystać z opcji remittance basis, która wyłącza zagraniczne dochody i zyski z opodatkowania w Wielkiej Brytanii, chyba że zostaną one przelane do Wielkiej Brytanii.

O pojęcie domicyla pisałem w przeszłości. Od kwietnia 2025 roku, status non-dom dla celów podatkowych zostanie zniesiony. Zamiast tego osoby przybywające do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy, lub po dziesięcioletnim okresie nie bycia rezydentami, będą mogły jedynie przez cztery lata skorzystać z opcji niepłacenia podatków w UK od zagranicznych dochodów czy zysków. Środki te będą mogły być przetransferowane do Wielkiej Brytanii bez dodatkowych opłat. Opcja ta będzie miała nazwę Foreign Income and Gain (FIG). Po zakończeniu okresu FIG, podatek będzie płacony od światowych dochodów i zysków zgodnie z brytyjskimi zasadami podatkowymi.

Powyższe zmiany możemy porównać z tymi, które kanclerz zapowiedział w listopadowym przemówieniu. Oto one:

Zmiany ogłoszone w listopadzie 2023:

Konta oszczędnościowe ISA

Wśród rozważanych przez ministra finansów Jeremy'ego Hunta zmian w gospodarce Wielkiej Brytanii, szczególnie interesująca wydaje się propozycja modyfikacji systemu kont oszczędnościowych ISA. Hunt planuje wprowadzenie możliwości wpłacania środków na więcej niż jedno konto ISA tego samego typu w obrębie jednego roku podatkowego. Taka zmiana to prawdziwa rewolucja dla oszczędzających, otwierająca nowe możliwości i dającą większą elastyczność.

Dzięki temu, zmiana rachunków ISA stanie się prostsza i bardziej przystępna. Obecnie ograniczenia w systemie ISA mogą zniechęcać do poszukiwania korzystniejszych ofert, ale nowe regulacje mogą to zmienić. Jeśli oszczędzający zobaczą, że mogą swobodnie przenosić swoje środki między różnymi kontami ISA, instytucje finansowe będą musiały stawić czoła nowym wyzwaniom. To może skłonić banki i inne firmy finansowe do wprowadzenia bardziej atrakcyjnych ofert, aby przyciągnąć i zatrzymać klientów.

Chociaż Hunt nie planuje gruntownej przebudowy całego systemu ISA, ta jedna zmiana może wywołać efekt domina, przynosząc korzyści zarówno indywidualnym oszczędzającym, jak i całemu rynkowi finansowemu. To krok w kierunku większej wolności finansowej dla obywateli i zdrowszej konkurencji w sektorze bankowym. W czasach, gdy każdy funt oszczędności ma znaczenie, takie dostosowania systemu mogą mieć realny wpływ na decyzje finansowe milionów ludzi w całym kraju.

Podatek od spadków - Inheritance Tax

W kręgu potencjalnych zmian planowanych przez brytyjski rząd, znaczące miejsce zajmuje dyskusja na temat podatku od spadków (IHT). Obecny system, często uważany za zbyt skomplikowany i obciążający, może stać się bardziej łaskawy dla obywateli, dzięki proponowanym modyfikacjom.

Rząd rozważa dwie główne ścieżki zmian: obniżenie samej stawki podatku od spadków lub podniesienie progu, od którego podatek ten jest naliczany. Taka korekta mogłaby oznaczać, że większa część spadku pozostałaby w rękach odbiorców, zamiast trafiać do kasy państwa. Dla wielu rodzin, szczególnie tych stojących przed przekazaniem czy odziedziczeniem majątku, mogłoby to być znaczącym ułatwieniem.

Prostszy i bardziej przejrzysty system IHT nie tylko odciążyłby podatników, ale również mógłby zyskać aprobatę wśród wyborców. W czasach, gdy sprawiedliwość podatkowa i efektywność fiskalna są na wagę złota, każda inicjatywa mająca na celu odciążenie obywateli i usprawnienie systemu podatkowego, jest krokiem w dobrym kierunku.

Takie zmiany w podatku od spadków mogą być widziane jako element szerszego planu, mającego na celu uczynienie systemu podatkowego bardziej przyjaznym dla obywateli i mniej obciążającym dla rodzin w trudnych momentach życiowych. Choć wydają się być stosunkowo niewielkie, ich wpływ na codzienne życie i decyzje finansowe wielu osób może być znaczący.

Emerytury i "potrójna gwarancja emerytalna"

Zmiany dotyczące emerytur i tzw. "potrójnej gwarancji emerytalnej" (triple lock) stały się gorącym tematem w planach rządu Wielkiej Brytanii.

"Potrójna gwarancja" (pensions triple lock)to mechanizm, który zapewnia wzrost emerytur państwowych każdego roku, oparty na trzech wskaźnikach: wzroście średnich zarobków, inflacji, lub minimalnym progu wzrostu ustalonym na poziomie 2,5%.

Obecnie, według tej formuły, emerytury mają wzrosnąć o 8,5% w kwietniu 2024 roku. Jednakże, z powodu rosnącego ciśnienia na budżet państwa, rząd rozważa możliwość dostosowania tych wskaźników. Taka zmiana mogłaby oznaczać, że wzrost emerytur będzie niższy niż pierwotnie planowany.

Dla wielu emerytów, którzy polegają na tych świadczeniach jako na głównym źródle dochodu, każda zmiana w "potrójnej gwarancji" ma kluczowe znaczenie. Mniejszy wzrost emerytur mógłby oznaczać trudności w utrzymaniu obecnego standardu życia, szczególnie w obliczu rosnących kosztów życia i inflacji.

Jednakże, każda decyzja w tej kwestii musi uwzględniać zarówno potrzeby emerytów, jak i długoterminową stabilność finansów publicznych. Zbalansowanie tych dwóch aspektów jest kluczowe dla zapewnienia, że system emerytalny pozostanie zrównoważony i sprawiedliwy zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń emerytów.

Rozważana korekta "potrójnej gwarancji" jest więc nie tylko kwestią liczbową, ale również symbolem szerszego dylematu, przed którym stoi każdy rząd: jak zapewnić odpowiednią opiekę i wsparcie dla starszych obywateli, jednocześnie dbając o zdrowie ekonomiczne kraju. Ta delikatna równowaga między odpowiedzialnością społeczną a fiskalną pozostaje jednym z największych wyzwań każdego współczesnego systemu emerytalnego.

Rynek nieruchomości

W obliczu trudności, z jakimi boryka się rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii, rząd rozważa wprowadzenie szeregu środków wsparcia, które mogą znacznie odmienić sytuację zarówno dla obecnych, jak i przyszłych właścicieli domów.

Jedną z kluczowych zmian, które są brane pod uwagę, jest modyfikacja podatku od transakcji nieruchomościami. To posunięcie mogłoby znacząco obniżyć koszty związane z kupnem domu, co szczególnie przekładałoby się na korzyści dla osób kupujących nieruchomość po raz pierwszy. Ułatwienie zakupu pierwszego domu to nie tylko pomoc indywidualnym kupującym, ale również potencjalne ożywienie całego sektora nieruchomości.

Rząd bada również możliwość wprowadzenia ulg dla osób, które decydują się na przeprowadzkę do mniejszych nieruchomości. Taki krok mógłby zachęcić do bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni mieszkaniowej i odpowiadać na zmieniające się potrzeby demograficzne społeczeństwa.

Dodatkowo, rozważane są zwroty podatku dla tych, którzy inwestują w poprawę efektywności energetycznej swoich domów. To nie tylko wsparcie dla właścicieli nieruchomości, ale również krok w stronę bardziej zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia śladu węglowego. Zachęcanie do inwestycji w zielone technologie w domach prywatnych to ważny element strategii ekologicznej rządu.

Te proponowane zmiany w sektorze nieruchomości mają potencjał, by nie tylko pomóc indywidualnym osobom i rodzinom w realizacji ich marzeń o własnym domu, ale także by przyczynić się do ogólnego ożywienia rynku. Zmniejszenie barier finansowych związanych z kupnem i utrzymaniem nieruchomości może mieć pozytywny wpływ na całą gospodarkę, stymulując działalność w sektorze budownictwa, remontów i usług związanych z domem.

Takie środki wsparcia rynku nieruchomości mogą więc nie tylko pomóc poszczególnym obywatelom, ale również przyczynić się do szeroko zakrojonych zmian ekonomicznych i społecznych na lepsze.

Praca i minimalna płaca

W dziedzinie pracy i wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii szykują się istotne zmiany, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie wielu obywateli. Minister finansów Jeremy Hunt zapowiedział wzrost Krajowej Płacy Minimalnej do ponad 11 funtów za godzinę do kwietnia 2024 roku. To znacząca podwyżka, która ma na celu poprawę warunków życia osób z najniższymi zarobkami w kraju.

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia to krok, który może przynieść szeroko zakrojone korzyści społeczne i ekonomiczne. Dla pracowników oznacza to większą stabilność finansową i zdolność do pokrycia podstawowych kosztów życia. Dla gospodarki, wyższe płace mogą oznaczać zwiększenie popytu konsumenckiego, co z kolei może pobudzić wzrost gospodarczy.

Jednocześnie, rząd planuje wprowadzenie surowszych ograniczeń świadczeń dla osób, które nie szukają pracy. To posunięcie ma na celu zachęcenie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i zmniejszenie zależności od wsparcia państwowego. Chociaż ta zmiana może być motywująca dla niektórych, dla innych może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w obliczu ograniczeń na rynku pracy lub indywidualnych trudności.

Wzrost płacy minimalnej w połączeniu ze zmianami w systemie świadczeń to próba zrównoważenia wsparcia dla pracujących przy jednoczesnym motywowaniu do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Te zmiany mogą być odbierane różnie w zależności od indywidualnych sytuacji obywateli, ale ogólnie rzecz biorąc, wskazują na dążenie rządu do tworzenia silniejszej i bardziej samodzielnej gospodarki, w której praca jest odpowiednio wynagradzana, a system wsparcia społecznego skupia się na aktywizacji zawodowej.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a w każdy wtorek otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.