Podatki

Dochód z hobby i podatki w Wielkiej Brytanii

Jeśli Twoje hobby przynosi dochód lub jest przyczyną straty sprawdź, na co musisz uważać, zanim zgłosisz to do HMRC.

Wiele osób wykorzystuje swoje hobby, jako dodatkowy zarobek np. sprzedając rękodzieło. Większość z nich nie chce zgłaszać tego zysku, jako dochodu podlegającego opodatkowaniu. Może się to jednak zmienić, jeśli zostanie poniesiona strata, która potencjalnie może zostać odliczona od ogólnego dochodu. Zasada jest taka, że dochód, który nie podlega opodatkowaniu, nie może być brany pod uwagę w celu żadnych odliczeń podatkowych. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, takie jak sprzedaż udziałów w EIS.

Transakcja handlowa jest pojęciem szczegółowo określonym przez przepisy i orzecznictwo. Kiedy taka transakcja spełni wszystkie warunki, musi jeszcze zaistnieć zamiar osiągnięcia zysku i musi być ona przeprowadzona w sposób komercyjny.

Przykład sprawy D Cliff vs. HMRC

W sprawie D Cliff vs. HMRC z 2019 roku kwestionowano istnienie transakcji handlowej. A jeśli istniałaby, to należało się przyjrzeć, czy handel prowadzony był komercyjnie. Podatnik nabył udziały własności koni wyścigowych. Powiązane podmioty poniosły straty w wysokości około £160,000 w ciągu kilku lat, a  wystąpił o odliczenie strat ubocznych. HMRC zakwestionowało to roszczenie i nałożyło kary za niezapłacony podatek, stwierdzając fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Trybunał wyższej instancji (FTT) orzekł jednak, że działalność podatnika nie nosiła znamion handlu.

Upewnij się, że rzeczywiście prowadzisz działalność handlową i robisz to w sposób komercyjny, zanim zadeklarujesz straty z tytułu jakiegokolwiek projektu pobocznego, którym może być Twoje hobby. W przeciwnym razie mogą zostać nałożone na Ciebie kary za niezapłacony podatek.

powiązane artykuły
Brak artykułów