Personalne podatki

Bierzesz zasiłek na dziecko i wzrosły ci dochody? Sprawdź, czy nie powinieneś zapłacić HICBC zanim dostaniesz karę

Bierzesz zasiłek na dziecko i wzrosły ci dochody? Sprawdź, czy nie powinieneś zapłacić HICBC zanim dostaniesz karę

Adjusted Net Income - ANI

Kiedy ty albo twój partner otrzymujecie zasiłek na dziecko, należy sprawdzać, czy zarobki któregoś z was (lub obojga) nie przekraczają 50,000 funtów skorygowanego dochodu netto (adjusted net income – ANI). Co to jest ANI? Jest to twój całkowity dochód podlegający opodatkowaniu, czyli pensja, dochody z wynajmu, dochody z pracy na własny rachunek i tym podobne. Nie wlicza się do tej kwoty ulg podatkowych, takich jak straty z lat poprzednich, składki emerytalne czy darowizny na cele charytatywne.

Nie tylko małżeństwa i cywilne związki partnerskie

Należy pamiętać, że nie musicie być małżeństwem lub zarejestrowanym związkiem partnerskim, żeby być zobowiązanym do wnoszenia omawianej opłaty oraz że osobą zobowiązaną do zapłaty wcale nie musi być ta, która otrzymuje zasiłek – płaci zawsze ta osoba, która ma wyższe ANI. Jeżeli nie prowadzicie wspólnych finansów, powinniście dzielić się nawzajem informacjami finansowymi w stopniu wystarczającym, aby wiedzieć, czy żadne z was nie kwalifikuje się do wnoszenia opłaty. Jeśli jest to jednak niemożliwe, każde z was z osobna może zwrócić się o pomoc do HMRC, które w ograniczonym zakresie udzieli wam potrzebnych informacji, żebyście mogli samodzielnie zorientować się, czy musicie płacić opłatę HICBC, czy też nie.

Ile wynosi opłata HICBC? Jest to kwota wynosząca 1% kwoty zasiłku na dziecko za każde 100 funtów dochodu powyżej 50,000 funtów. Kiedy więc dochód twój lub twojego partnera osiągnie 60,000 funtów, opłata zabierze cały zasiłek na dziecko.

Osoba, która jest zobowiązana do wniesienia opłaty musi poinformować o tym HMRC, w przeciwnym razie może zostać na nią nałożona kara.

Rezygnacja z pobierania zasiłku

Sposobem na uproszczenie sytuacji podatkowej jest rezygnacja ze świadczenia. Jeżeli zdecydujesz się ją złożyć, bo z obliczeń wynika, że opłata pochłonie całą roczną kwotę zasiłku, a potem nagle twoje okoliczności życiowe i finansowe ulegną zmianie i nie będziesz już musiał płacić opłaty HICBC, możesz cofnąć swoją decyzję i ubiegać się wstecznie o zasiłek rodzinny. Dostaniesz go, jeżeli wniesiesz taki wniosek w ciągu dwóch lat od formalnej rezygnacji z zasiłku.

W jaki sposób należy wnieść opłatę HICBC?

Jeżeli okaże się, że podlegasz opłacie HICBC, musisz wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe. Nie ma na to wpływu fakt, że zwykle nie składasz zeznań podatkowych, bo rozlicza cię pracodawca w ramach systemu PAYE.

*Dla przypomnienia: PAYE (Pay As You Earn) to system, który polega na tym, że twój pracodawca każdorazowo przy wyliczaniu twojej pensji pobiera od niej Income Tax (IT – podatek od dochodu), Pay Related Social Insurance (PRSI – ubezpieczenie społeczne związane z wynagrodzeniem) oraz Universal Social Charge (USC – powszechna opłata socjalna). Wszystkie potrącenia są następnie przekazywane HMRC.

Aby prawidłowo się rozliczyć, powinieneś zarejestrować się w systemie Self Assessment do dnia 5 października po zakończeniu roku podatkowego, w którym po raz pierwszy podlegasz obowiązkowi wniesienia opłaty HICBC.

Sposób na zmniejszenie lub wyeliminowanie obowiązku wnoszenia opłaty HICBC

Kwotę opłaty HICBC można zmniejszyć lub całkiem zlikwidować, jeżeli zaczniesz dodatkowo wpłacać na emeryturę lub dokonasz darowizny na cele charytatywne.

Najlepiej zobrazuje to poniższy przykład:

Kasia i Krzysztof mają dwójkę dzieci. Kasia otrzymuje zasiłek rodzinny. Dokonując wstępnych obliczeń na rok podatkowy 2021/2022 Krzysztof stwierdził, że jego ANI wyniesie 67,000 funtów, a ANI Kasi – 35,000 funtów.

Tak Kasia, jak i Krzysztof wpłacają na prywatną emeryturę: Kasia 5,000 funtów, a Krzysztof 6,000 funtów rocznie. Dokonują też darowizny na rzecz organizacji charytatywnej w wysokości 400 funtów rocznie.

Ponieważ ANI Krzysztofa wyniesie 60,400 funtów, opłata HICBC pochłonie całość zasiłku na dzieci, jednak można temu zapobiec, jeżeli Krzysztof powiększy kwotę swojej składki emerytalnej tak, aby jego ANI zeszło poniżej kwoty 60,000 funtów.

Dodatkowo Krzysztof może wziąć na siebie całość wpłaty na cele charytatywne.

W efekcie, za każdy tysiąc funtów, o który Krzysztofowi udało się zmniejszyć swój ANI (jeżeli nie przekracza już on kwoty 60,000 funtów), należność do wpłacenia do HMRC z tytułu HICBC maleje o 10%.

HICBC a zmniejszenie rocznych dochodów

Jeżeli przewidujesz, że twoje dochody spadną w bieżącym roku podatkowym, możesz podjąć następujące kroki:

- złożyć wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego (jeżeli go nie pobierasz);

- jeżeli opłata HICBC jest pobierana w systemie PAYE – upewnij się, że uwzględniłeś w swoim rozliczeniu podatkowym wszystkie kwoty i masz kompletny obraz swojego przewidywanego zobowiązania podatkowego na dany rok

- jeżeli przewidujesz, że skorygowany dochód netto (ANI) twój, lub twojego partnera ma spaść w tym roku podatkowym poniżej 50,000 funtów i w związku z tym nie będziesz już spełniał kryteriów obligujących cię do złożenia zeznania podatkowego Self Assessment, poproś HMRC o wykreślenie tego obowiązku z twoich akt, tak, abyś nie musiał tego zeznania już składać.

powiązane artykuły