Podatki

Czy HMRC może samo rozliczyć Cię z podatku?

Jeśli sam nie złożysz w HMRC rozliczenia w odpowiednim czasie, urząd ma prawo sam dokonać obliczeń, poszukując danych na własną rękę. Jakie mogą być tego skutki?

HMRC może podjąć taką decyzję gdy odkryje, że nastąpiła utrata wpływów podatkowych oraz w przypadku zamknięcia postępowania wyjaśniającego. Przepisy o podatku VAT zawierają m.in. koncepcję "najlepszej oceny". Może być ona zastosowana również w przypadku podatku dochodowego. 

W sprawie Cussens przeciwko HMRC z 2019 roku, podatnik stanął w obliczu zapłacenia podatku w wysokości ponad £300,000 - tak oszacowało HMRC. Okazało się jednak, że nie prowadził on w ogóle działalności gospodarczej. HMRC poczyniło takie błędne założenie na podstawie informacji z Worldpay, w których ten podatnik figurował jako zleceniodawca, ale w rzeczywistości firmę prowadził jego ojciec.

Często do trybunałów trafiają odwołania od takich “zaocznych” szacunków, jednak niewiele z nich zostaje rozstrzygnięta na korzyść podatnika. W opisanym przypadku, to HMRC poniosło porażkę, ponieważ podatnik był osobą niezdolną do pracy, co potwierdził DWP (Department for Work and Pensions). Nie mógł on więc zarobić tak dużej sumy, a nawet w związku z orzeczoną niezdolnością pobierał należne mu zasiłki. 

Trybunał orzekł, że HMRC wydało decyzję w celu przestraszenia niewspółpracującego podatnika. Trudno doszukiwać się logiki w tych działaniach HMRC, a tym bardziej znamion “najlepszej oceny”, którą urząd powinien się kierować. Warto zatem odwoływać się od takich decyzji.

W celu uniknięcia podobnych nieporozumień sprawdź, czy dane widniejące w Internecie oraz u powiązanych handlowo podmiotów są aktualne. Jeśli zdarzy się tak w Twoim przypadku, że ocena HMRC nie będzie miała nic wspólnego z rzeczywistością, składając odwołanie warto powołać się na sprawę Cussens Tribunal.

powiązane artykuły
Brak artykułów