Prowadzenie firmy

VIDEO: inflacja i jej wpływ na biznes – sprawdź, czy kryzys obejmie Twoją firmę i dowiedz się, jak z nim walczyć

VIDEO: inflacja i jej wpływ na biznes – sprawdź, czy kryzys obejmie Twoją firmę i dowiedz się, jak z nim walczyć

Tempo rozwoju przedsiębiorczości jest ściśle powiązane z inwestycjami i zyskiem, jaki powinny one przynieść. Niestety, najpierw pandemia, która zerwała globalne łańcuchy dostaw, a następnie wojna na Ukrainie oraz związane z nią zagrożenia niedoborami energii zaburzyły poważnie wszystkie stosunki handlowe i zdestabilizowały światową gospodarkę, generując dużą inflację i wprowadzając wszędzie element niepewnego jutra. Gwałtownie wzrosły koszty tak usług, jak i towarów, a płatności za nie są coraz częściej wymagane niezwłocznie.

Jak działa inflacja i dlaczego ma tak duży wpływ na inwestycje?

Inflacja to spadek siły nabywczej pieniądza w czasie. Nieprzewidzenie zmiany inflacji stwarza ryzyko, że zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji lub przyszła wartość składnika aktywów będzie niższa od wartości oczekiwanej. Innymi słowy, gwałtownie rosnąca inflacja sprawia, że planowana inwestycja przestanie być opłacalna, lub, co gorsza, przyniesie stratę zamiast zysku, zwłaszcza jeżeli jest to inwestycja, w której na zysk trzeba poczekać.
Jest to zła wiadomość dla tych branży, które dla realizacji swoich projektów potrzebują znacznego dopływu kapitału – jak na przykład branża budowlana. Dla nich obecny kryzys może okazać się druzgocący, bo są to branże najbardziej obciążone opóźnieniami w płatnościach, które dodatkowo obecnie często mają problem z realizacją rozpoczętych kontraktów na ustalonych uprzednio warunkach.

Jak walczyć z inflacją?

Każdy biznes powinien być rozpatrywany indywidualnie w zależności od tego, czy szybciej rosną jego koszty, czy przychody. Przede wszystkim, w przypadku przyszłych projektów, te firmy, które chcą przetrwać, powinny ponownie ustalić swoje ceny z uwzględnieniem kosztów wynikających z inflacji oraz wprowadzić rozwiązania oparte na podziale ryzyka.
Zapoznaj się z łańcuchem swoich dostaw, jak również ze strukturą kapitałową przedsiębiorstwa; ustal, które zobowiązania należy spłacić wcześniej. Zidentyfikuj kredyty zagrożone podwyżką stóp procentowych. Jeżeli okaże się to niezbędne, dokonaj restrukturyzacji istniejących kredytów i/lub uzyskaj nowe, na bardziej bezpiecznych warunkach.
Ważny aspekt to także zapobieganie odpływowi pracowników, zwłaszcza tych wyspecjalizowanych. Tutaj ważna jest komunikacja. Poznaj plany swoich podwładnych – jeśli zamierzają odejść, przynajmniej dowiesz się o tym wcześniej. Podejdź bardziej elastycznie do ich osobistych potrzeb – jeśli praca z domu zwiększy ich wydajność i komfort, pozwól im na to.
No i trzeba w swoich prognozach uwzględnić okoliczność, że w kontekście gospodarki światowej, obecnie tak bardzo uzależnionej od chwiejnej sytuacji geopolitycznej, prawdopodobnie przez dłuższy czas nie będzie można liczyć na stabilną politykę gospodarczą, opartą na racjonalnie podejmowanych decyzjach. Trzeba zatem nastawić się na krótkoterminowe przetrwanie: skupić się na tych projektach, które zapewniają najlepszy zwrot z ograniczonych zasobów.
Najważniejsze aspekty to teraz:
- zwroty inwestycji w oparciu o aktualną wartość rynkową aktywów;
- cykl operacyjny gotówki – czyli czas, który upływa od zainwestowania gotówki w zapasy do jej odzyskania od klienta;
- analiza logistyki transakcji od zaopatrzenia po możliwości nabywcze klienta i identyfikacja obszarów najbardziej obciążonych ryzykiem;
- planowanie rozwoju biznesu w oparciu o analizę całego dostępnego dla Twojej firmy rynku i możliwego do osiągnięcia udziału w tym rynku.

Poniżej znajdziesz wideo, w którym prezentujemy wpływ inflacji na inwestycje w oparciu o wyliczenia dotyczące przykładowego projektu inwestycyjnego. Zapoznanie się z tym materiałem ułatwi Ci zrozumienie zagadnienia i pozwoli na lepsze zaplanowanie swoich ewentualnych przyszłych inwestycji tak, aby przyniosły one zysk, a nie stratę. Wyjaśni też, dlaczego w obecnej sytuacji inwestorzy podchodzą do nowych projektów bardzo ostrożnie i często z nich rezygnują.

powiązane artykuły