Firmowe podatki

Jak odliczyć psa od podatku - dowiedz się kiedy najlepszy przyjaciel człowieka może stanowić podstawę ulgi podatkowej

Jak odliczyć psa od podatku - dowiedz się kiedy najlepszy przyjaciel człowieka może stanowić podstawę ulgi podatkowej

Podstawę opodatkowania określa się wedle jednej podstawowej zasady: czy uzasadniony wydatek został poniesiony wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności i jeśli tak, to czy w całości, czy w części. Każdy przypadek jest osobny, indywidualny i tak też powinien być rozpatrywany. Informacje przydatne w analizie odliczeń z tytułu kosztów poniesionych w związku z zakupem i posiadaniem pracującego psa znajdziesz w tym artykule.

Pies gospodarski

Najłatwiejszy przypadek to pies pracujący na gospodarstwie, na przykład pies pasterski. Nie jest on częścią produkcji gospodarstwa jak kury czy krowy, ale jest potrzebny w działalności w celu wykonywania pracy. Jest wówczas traktowany jako aktywa kapitałowe i może być przedmiotem odpisów kapitałowych. Psia karma, rachunki za weterynarza i inne koszty opieki są zaliczane do kosztów działalności i mogą być odliczone od podatku. Jeżeli firma jest zarejestrowana jako płatnik VAT, można również odzyskać VAT od tychże kosztów. Odliczeniu od podatku podlega także kwota zakupu zwierzęcia, który traktowany jest jako zakup „urządzenia” i stanowi podstawę uzyskania ulgi kapitałowej w pełnej wysokości.
Fakt, że pies jest traktowany jako niezbędna składowa gospodarstwa rolnego potwierdza istnienie specjalnego, nieopodatkowanego zasiłku dla pracowników rolnych, dla których posiadanie psa (lub psów) jest konieczne, aby mogli wykonywać swoje obowiązki. Zasiłek ten wynosi 7.63 funta na tydzień na jednego psa.
Tak samo jak pies gospodarski są pod względem podatkowym traktowane inne psy pracujące, na przykład towarzysz leśniczego, pies policyjny lub wojskowy pies saperski.

Pies stróżujący

Dyskusyjna bywa kwestia ulg w związku z posiadaniem psa stróżującego, zwłaszcza, jeżeli firma prowadzona jest w domu. Zazwyczaj HMRC twierdzi, że psy takie to zwyczajne zwierzęta domowe i w związku z tym ulga podatkowa ich nie dotyczy, lub dotyczy tylko w części. Można jednak przekonać urząd, że Twój pies to pies pracujący, więc przysługuje Ci ulga kapitałowa na zakup czworonoga, a koszty opieki są kosztami uzyskania przychodu. W sytuacji, gdy pies pilnuje firmy tylko przez określony czas na dobę (na przykład pilnuje firmy w nocy, a w dzień przebywa w domu), ulga przysługuje jedynie w odniesieniu do części poniesionych wydatków.
Jeśli można dowieść, że pies, mimo, iż jako część rodziny mieszka w domu rodzinnym pełni swoje obowiązki przez całą dobę, wówczas rola zwierzęcia jako psa rodzinnego jest jedynie dodatkiem do roli psa pracującego i nie ma wpływu na obliczanie opodatkowania. Przykładowo, jeżeli firma prowadzona jest w domu, którego część służy także jako miejsce, gdzie przechowywane są dochody przedsiębiorstwa i pies przebywa nieustannie właśnie w tej części pilnując firmowych zarobków, wydatki poniesione na jego utrzymanie powinny być możliwe do odliczenia w całości.
Określenie tej kwestii musi być dokonane w indywidualnej sytuacji. Nie można zapomnieć, że decyzja HMRC będzie zależała także od rasy psa – na pewno nie zostanie uznany za firmowego psa stróżującego miniaturowy pudelek, którego to raczej człowiek musi pilnować, a nie odwrotnie.

Pies biurowy

Posiadanie psa, który towarzyszy Ci w biurze, nie będzie podstawą uzyskania żadnej ulgi w opodatkowaniu. Jeżeli nawet bierzemy psa do pracy, ponieważ nie może on być pozostawiony sam w domu, a koszty najęcia opiekuna dla niego są zbyt wysokie, nie będzie to argumentem wystarczająco przekonującym dla HMRC. Istnieją na ten temat nawet wyraźne wytyczne: koszt opieki nad zwierzęciem, taki jak opłaty poniesione z tytułu wynajęcia kogoś, kto dba o psa w razie nieobecności właściciela, jest poniesiony z powodu sytuacji osobistej, a nie pracy i w związku z tym nie może być podstawą ulgi w podatkach.
Jeśli jednak przychodzi z Tobą do pracy pies, bez którego nie mógłbyś wykonywać swoich obowiązków, gdyż na przykład posiadasz orzeczenie lekarskie potwierdzające, że cierpisz na ostry przypadek fobii społecznej i musisz mieć przy sobie psa, żeby być w stanie normalnie funkcjonować i prowadzić biznes, prawdopodobnie będzie można odliczyć od podatku część kosztów jego utrzymania. W tym przypadku jednak pies nie jest zwykłym pupilem, a występuje w roli psa przewodnika. Rola ta została omówiona w dalszej części artykułu.

Psy terapeutyczne

Psy, które zostały specjalnie wybrane i przeszły odpowiednie szkolenie po to, aby na przykład pomagać w rozładowaniu stresu w takich placówkach jak szpitale, szkoły, domy opieki albo ośrodki terapii, są traktowane jako służące celom prowadzenia działalności i w związku z tym można skorzystać z ulgi podatkowej na koszty związane z opieką na nimi, jak również z ulgi kapitałowej. Jeżeli jesteś terapeutą i korzystasz z pomocy czworonoga w terapiach przeprowadzanych z klientami, możesz skorzystać z odliczenia. Pamiętaj jednak, że muszą występować przesłanki świadczące o terapeutycznej roli psa, na przykład czy jest to nadająca się do wykonywania terapii rasa, czy zwierzę przeszło specjalne przeszkolenie, czy firma reklamuje się jego wykorzystaniem w terapii i tym podobne.

Psy przewodnicy

Odpowiedź na pytanie, czy koszty opieki nad psem pełniącym rolę przewodnika osoby niepełnosprawnej mogą zostać wliczone do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie została jasno określona w wytycznych HMRC, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych – osoby niewidome mogą ubiegać się o zwrot uzasadnionych kosztów utrzymania i wymiany psa przewodnika, natomiast nie wolno im dokonywać podziału na użytek służbowy i prywatny.
Z racji tego, że główną funkcją psów przewodników jest pomaganie w życiu codziennym, nie zawodowym, trudno jest w tej kwestii uzyskać pozytywną opinię urzędu. Jeżeli sytuacja podatnika wygląda tak, że bez pomocy psa nie mógłby on w stanie prowadzić firmy (na przykład nie mógłby odbywać niezbędnych dla działania przedsiębiorstwa podróży), wówczas odliczeniom może podlegać część wydatków związanych z utrzymaniem czworonoga. Do złożenia takiej deklaracji należy się jednak dobrze przygotować, gdyż urząd podatkowy prawdopodobnie ją zakwestionuje.

powiązane artykuły