Podatki

Nieznajomość prawa usprawiedliwieniem w odwołaniu od kary nałożonej przez HMRC

Utarło się powiedzenie „nieznajomość prawa szkodzi”. Zgodnie z nim, nie można zasłaniać się brakiem wiedzy np. na temat przepisów podatkowych. W naszym obowiązku jest to, aby pozyskać ją we własnym zakresie i zastosować w prowadzonych działaniach, nie dopuszczając do błędów lub zaniedbań. Okazuje się jednak, że niekiedy nieznajomość prawa może być usprawiedliwieniem respektowanym przez HMRC. Poznajmy szczegóły jednego z takich przypadków.

Błędnie wydany certyfikat

Sprawa, o której mowa, dotyczyła klubu Westlow Cricket Club (W). Klub ten w marcu 2013 roku wydał firmie budowlanej certyfikat uprawniający do zrealizowania usług budowlanych w nowym pawilonie klubu po zerowej stawce podatkowej. Zgodnie z literą prawa, certyfikat taki wydawany jest w przypadku, gdy usługi budowlane dotyczą obiektów wykorzystywanych w działalności społecznej, czy charytatywnej, a nie biznesowej, czyli np. obiektów takich jak kościoły. Zdaniem HMRC, klub nie posiadał statusu charytatywnego, a jedynie status Community Amateur Sports Club, a zatem nie był uprawniony do wydania wspomnianego certyfikatu. W przypadku obiektów biznesowych istnieje jedynie możliwość obniżenia podatku o 5%, jeśli usługi budowlane mają dotyczyć lokalu znajdującego się w większym obiekcie, np. salon fryzjerski znajdujący się w budynku, gdzie są także inne lokale.

Decyzja i odwołanie

Powołując się na s. 62(1) ustawy o podatku VAT z 1994 roku, HMRC skorzystało z prawa nałożenia kary w wysokości 20% podatku VAT, który zostałby naliczony, gdyby nie błędnie wydany certyfikat. Kara wyniosła £20,937.

W odwołaniu od decyzji HMRC, klub wytłumaczył się nieznajomością prawa. Padło stwierdzenie, że działalność prowadzona jest przez grupę wolontariuszy, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat zasad naliczania podatku VAT. Choć brak wiedzy zwykle nie jest akceptowalnym usprawiedliwieniem, w tym przypadku HMRC postanowił go uwzględnić.

Przykład klubu Westlow Cricket Club pokazuje, że nie warto rezygnować z wnoszenia odwołania od decyzji HMRC, nawet jeśli szanse na zmianę postanowienia wydają się znikome.

To, czy nieprawidłowość wynikła z nieznajomości prawa czy też ze świadomego działania podmiotu, podlega indywidualnemu rozstrzygnięciu przez HMRC.