Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Czy można uniknąć kar za zwłokę w rejestracji w systemie CIS?

Czy można uniknąć kar za zwłokę w rejestracji w systemie CIS?

W przypadku niedotrzymania terminu rejestracji, musisz liczyć się z karą do £3,000. Czy istnieje szansa, aby jej uniknąć?

Czy Twoja firma w Anglii jest firmą budowlaną?

Firmy mogą prowadzić działalność handlową przez jakiś czas nie zdając sobie sprawy, że HMRC oczekuje od nich rejestracji i składania raportów w systemie CIS (Construction Industry Scheme). Głównym powodem tego przeoczenia jest fakt, że firmy te nie są częścią głównego nurtu przemysłu budowlanego i przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę.

Kiedy system CIS ma zastosowanie?

System CIS obejmuje Twoją firmę jeśli:

  • płacisz podwykonawcom za prace budowlane
  • nie pracujesz w branży budowlanej, ale wydajesz średnio więcej niż £1,000,000 rocznie na prace budowlane w danym trzyletnim okresie.

Jeśli wykonujesz prace budowlane dla innych przedsiębiorstw, jesteś zobowiązany do zarejestrowania się jako podwykonawca. Może też zaistnieć konieczność zarejestrowania się jako wykonawca oraz jako podwykonawca.

Czym są prace budowlane według przepisów podatkowych HMRC?

Prace budowlane obejmują wiele różnych działań, nie zawsze ściśle związanych z tą branżą. Do tej kategorii zaliczamy takie prace jak:

  • przygotowanie terenu, np. położenie fundamentów i zapewnienie dostępu do robót
  • rozbiórka i demontaż
  • przebudowy, naprawy i wykończenia wnętrz
  • instalowanie systemów ogrzewania, oświetlenia, zasilania, wody i klimatyzacji.
  • sprzątanie wnętrz budynków po zakończeniu prac budowlanych.
Konsekwencje braku wpisu do rejestru CIS

Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem dla jego łamania. Jest szansa, aby uniknąć zapłacenia grzywny. Tak stało się w przypadku firmy pana Mabe. Ze względu na skomplikowane przepisy CIS, Trybunał pierwszej instancji zdecydował, że pan Mabe, który nie zarejestrował się jako wykonawca, powinien zostać zwolniony z grzywny. Poza kwestią złożoności przepisów, na korzyść pana Mabe przemawiał jeszcze jeden ważny czynnik.

Mabe prowadził działalność gospodarczą i przez lata był zarejestrowany w CIS. Jego żona zajmowała się dokumentacją. Był zarejestrowany jako podwykonawca, ale kiedy po rozstaniu z żoną rozpoczął kolejną formę działalności, stał się wykonawcą dla celów CIS, nie zdając sobie z tego sprawy.

Mabe zatrudnił księgowego, który przejął formalności od jego żony. Nie zauważył on również, że Mabe jest zobowiązany do prowadzenia CIS. Kiedy Mabe zdał sobie z tego sprawę, natychmiast się zarejestrował i zrobił wszystko, aby jego firma zaczęła działać zgodnie z wymogami przewidzianymi prawem. Trybunał był przekonany, że Mabe podjął rozsądne starania w zakresie swoich spraw podatkowych, np. zatrudnił księgowego do pomocy przy prowadzeniu dokumentacji.

Musisz udowodnić HMRC, że dołożyłeś należytej staranności w prowadzeniu swoich spraw podatkowych, tj. prowadziłeś właściwą dokumentację i dotrzymywałeś innych terminów podatkowych.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu obawiasz się, że mogłeś przeoczyć rejestrację do CIS, nie chowaj głowy w piasek. Podejmij wszelkie niezbędne kroki, aby uaktualnić swoje dokumenty i skontaktuj się z doradcą podatkowym lub bezpośrednio z HMRC. Jeśli okaże się, że grozi ci karą, możesz odwołać się od decyzji w Trybunale, starannie przedstawiając swoje argumenty.

Gdzie uzyskać informacje na temat systemu CIS?

W razie wątpliwości, czy CIS ma zastosowanie w Twoim przypadku, poszukaj pomocy u doradcy podatkowego lub zadzwoń na infolinię HMRC pod numer 0300 200 3210.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:
Powiązane artykuły:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.