Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie po prostu.
Firmowe podatki

Making Tax Digital dla podatku dochodowego

Making Tax Digital dla podatku dochodowego

Pomimo rocznego opóźnienia, istotne jest, aby rozpocząć przygotowania do rozliczenia podatku dochodowego z zastosowaniem rozwiązania Making Tax Digital (MTD dla ITSA - Income Tax Self-Assessment).

Podstawowe wytyczne w sprawie rozwiązania Making Tax Digital w zakresie rozliczenia podatku dochodowego (MTD dla ITSA) są już znane. Zobowiązują one firmy nieposiadające osobowości prawnej, osoby samozatrudnione oraz wynajmujących (z obrotami powyżej £10,000) do:

 • prowadzenia ewidencji przychodów i wydatków w formie cyfrowej
 • korzystania z oprogramowania kompatybilnego z MTD w celu składania zeznań kwartalnych i zestawień na koniec okresu drogą cyfrową; oraz
 • składania deklaracji za każdy rok podatkowy.

Dopiero teraz, gdy w dniu 23 września 2021 roku wymagane prawo wtórne zostało złożone w Izbie Gmin, znamy termin wejścia w życie przepisów oraz szczegółowe wymagania.

Termin wdrożenia Making Tax Digital

Wdrożenie MTD dla ITSA było kilkakrotnie przesuwane, ostatnio w związku z opiniami interesariuszy oraz wyzwaniami, przed jakimi stanęły firmy i ich przedstawiciele w obliczu pandemii. Najważniejszą informacją jest ta, że rozwiązanie zostanie wdrożone w roku podatkowym rozpoczynającym się w kwietniu 2024 roku, czyli rok później niż zakładano. To jednak nie wszystko.

Przepisy o MTD dla ITSA mają mieć zastosowanie dla podmiotów prowadzących działalność przed 6 kwietnia 2023 roku, z wyłączeniem spółek osobowych, od 6 kwietnia 2024 roku.

Zgodnie z zapowiedzią rządu, MTD dla ITSA ma mieć zastosowanie dla spółek jawnych od 6 kwietnia 2025 roku, a dla innych spółek osobowych (takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i te z udziałem wspólników korporacyjnych) od daty, która nie została jeszcze ustalona.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w dniu 6 kwietnia 2023 roku lub po tej dacie, podmiot jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji podatkowej dla osób fizycznych, zawierającej informacje o tej działalności, zastosowanie mają następujące przepisy MTD dla ITSA:

 • w przypadku gdy zawiadomienie o złożeniu deklaracji za rok 1 zostało wydane po 31 października w roku 2, od dnia 6 kwietnia w roku 4, w przypadku gdy rok 1 jest rokiem, do którego odnosi się deklaracja; oraz
 • w każdym innym przypadku - od dnia 6 kwietnia w roku 3, w którym rok 1 jest rokiem, do którego odnosi się deklaracja.

Przykład: Przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą w latach 2023-24 i w dniu 6 kwietnia 2024 roku HMRC wystawia mu wezwanie do złożenia dokumentów za lata 2023-24.

Przedsiębiorca zobowiązany będzie do stosowania MTD dla ITSA od 6 kwietnia 2025 roku.

Gdyby jednak HMRC wystawił wezwanie do złożenia dokumentów w dniu 31 grudnia 2024 roku (czyli po 31 października w roku 2), przedsiębiorca będzie zobowiązany do stosowania MTD dla ITSA dopiero od dnia 6 kwietnia 2026 roku.

Daty początkowe to 6 kwietnia w danym roku, niezależnie od daty księgowania danej jednostki (a nie wiadomo jeszcze, czy proponowane reformy okresów bazowych będą utrzymane).

Zwolnienia: ustawodawstwo pierwotne przewiduje zwolnienie dla fundacji charytatywnych, interesariuszy nieautoryzowanych funduszy powierniczych, działalności ubezpieczeniowej członków Lloyds, wypłat dla udziałowców trustów inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości oraz uczestników otwartych spółek inwestycyjnych.

Prawo wtórne zawiera szczegółowe informacje na temat zwolnień dla:

 • osób wykluczonych cyfrowo;
 • osób, które spełniają jedno z dwóch zwolnień z podatku dochodowego;
 • spółek niebędących rezydentami;
 • powierników (w tym wykonawców lub zarządców majątków); oraz
 • zagranicznego dochodu z działalności gospodarczej osób nie mających miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

W ramach zwolnienia dla osób wykluczonych cyfrowo, osoba lub spółka osobowa będzie zwolniona z podatku, jeśli:

 • osoba ta lub każdy z partnerów wyznaje religię, która zabrania korzystania z komunikacji elektronicznej; lub
 • korzystanie z komunikacji elektronicznej lub prowadzenie rejestrów elektronicznych nie jest "uzasadnione" dla osoby lub partnera z powodu wieku, niepełnosprawności, lokalizacji lub z jakiegokolwiek innego powodu;
 • dana osoba powiadomi HMRC, że jest wykluczona cyfrowo i wyjaśni dlaczego; oraz
 • HMRC potwierdza, że dana osoba jest wykluczona cyfrowo.

Wytyczne HMRC stanowią, że jeśli już potwierdzono zwolnienie danego podmiotu z MTD dla VAT, to ten podmiot nie będzie musiał ubiegać się o zwolnienie z MTD dla ITSA.

Zwolnienie z Making Tax Digital podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii

Osoba lub spółka osobowa będzie zwolniona z obowiązku stosowania MTD dla ITSA za dany rok podatkowy, jeżeli:

 • nie była zobowiązana do stosowania MTD dla ITSA w odniesieniu do poprzedniego roku podatkowego; oraz
 • kwota kwalifikującego się dochodu tego podmiotu za ostatni rok podatkowy, w odniesieniu do którego termin składania deklaracji przypadał przed rozpoczęciem roku podatkowego, nie przekracza £10,000.

Kwalifikujący się dochód danego podmiotu za rok podatkowy to całkowity dochód, przed potrąceniami, który dla każdej działalności prowadzonej w danym roku podatkowym, został uwzględniony w rocznym zeznaniu podatkowym tego podmiotu.

Przykład: Janusz osiągnął dochód w wysokości £8,000 w latach 2022-23, £12,000 w latach 2023-24 oraz £14,000 w latach 2024-25.

Janusz nie będzie zobowiązany do stosowania MTD dla ITSA w latach 2024-25, ponieważ nie musiał stosować MTD dla ITSA w odniesieniu do lat 2023-24, a ostatni termin składania dokumentów przed rozpoczęciem lat 2024-25 dotyczył lat 2022-23, a wówczas jego dochód nie przekroczył 10 000 GBP.

Janusz będzie zobowiązany do stosowania MTD dla ITSA w latach 2025-26, ponieważ mimo że nie musiał stosować MTD dla ITSA w odniesieniu do lat 2024-25, ostatni termin składania dokumentów przed rozpoczęciem 2025-26 dotyczył lat 2023-24, w których jego dochód był wyższy niż 10 000 GBP.

Zwolnienie z podatku dochodowego dla podmiotów zobowiązanych do stosowania MTD dla ITSA przez trzy lata podatkowe

Osoba lub spółka osobowa będzie zwolniona z obowiązku stosowania MTD dla ITSA za dany rok podatkowy, jeżeli:

 • była zobowiązana do stosowania MTD dla ITSA w odniesieniu do każdego z trzech poprzednich lat podatkowych; oraz
 • kwalifikujący się dochód podmiotu za każdy z tych trzech lat podatkowych nie przekroczył kwoty £10,000.

Kwalifikujący się dochód osoby w danym roku podatkowym to:

 • całkowity dochód, przed potrąceniami, który dla każdej działalności prowadzonej w danym roku podatkowym, został uwzględniony w rocznym zeznaniu podatkowym tego podmiotu ; lub
 • w przypadku gdy rok podatkowy się zakończył, ale nie upłynął termin składania zeznań za ten rok podatkowy, taka kwota dochodu, przed wszelkimi odliczeniami, jaka została uwzględniona w kwartalnych aktualizacjach za ten rok podatkowy dla każdej prowadzonej działalności.
Ewidencja Rozliczeń przy Making Tax Digital

Oprócz istniejących wymogów dotyczących prowadzenia ewidencji, podmiot zobowiązany do stosowania MTD dla ITSA musi prowadzić ewidencję cyfrową dla każdej działalności.

Ewidencja cyfrowa musi zostać zastosowana do okresów z przed następujących dat:

 • terminu zeznania dla okresu kwartalnego, w którym przypada dany zapis cyfrowy; lub
 • bezpośrednio przed dostarczeniem kwartalnej aktualizacji za okres kwartalny, w którym przypada zapis cyfrowy.

Sprzedawcy detaliczni mogą wybrać zachowanie zapisów cyfrowych określonych w "zawiadomieniu o sprzedaży detalicznej" w odniesieniu do ich sprzedaży detalicznej, w przypadku gdy takie zawiadomienie zostało dokonane przez HMRC.

Terminy zeznania kwartalnych w UK

Podstawowym wymogiem jest dostarczanie zeznania w następujących terminach:


Można jednak zdecydować się na stosowanie kwartałów kalendarzowych. W tym przypadku wymagane jest składanie zeznań w następujących terminach:Zeznania na koniec okresu w Wielkiej Brytanii

Należy dostarczyć oświadczenie na koniec okresu dla każdego źródła dochodu. Musi ono zawierać:

 • informacje na koniec okresu, takie jak korekty księgowe i wszelkie wnioskowane ulgi; oraz
 • oświadczenie, że informacje zawarte w zeznaniu są poprawne i kompletne.

Zeznania na koniec okresu należy złożyć do 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego.

Deklaracja końcowa w Anglii

Deklaracja końcowa zastępuje zeznanie podatkowe. Należy w niej poinformować HMRC o wszelkich dochodach i złożyć wnioski o ulgi.

Deklaracje końcową należy złożyć do 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego.


Teraz, gdy data rozpoczęcia pierwszego etapu zastosowania rozwiązań MTD dla ITSA i szczegółowe zasady zostały ustanowione, podatnicy, ich doradcy i dostawcy oprogramowania mogą rozpocząć planowanie tych istotnych zmian.

HMRC ma jednak jeszcze wiele do zrobienia, aby przygotować podatników na zmiany. Jeśli proponowane reformy okresów bazowych będą utrzymane, z 2023-24 jako potencjalnym rokiem przejściowym, wpłynie to ogromnie na pracę doradców, na których ciążyć będzie sprawne wprowadzenia ww. rozwiązania.

Przepisy ramowe upoważniające do zastosowania MTD dla ITSA znajdują się w Ustawie o finansach (Nr. 2) z 2017, sekcji 60 i 61 oraz tabeli podatkowej nr. 14. Wchodzi ono w życie z dniem 6 kwietnia 2024 r. na mocy powołanych przepisów Ustawy (Sprawozdawczość cyfrowa i ewidencjonowanie) (Dzień powołania) (SI 2021/1079).

Przepisy o Podatku dochodowym (SI 2021/1076) ( wymogi cyfrowe) z 2021 stanowią regulacje dotyczące sprawozdawczości cyfrowej i ewidencjonowania dotyczące MTD dla ITSA.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Artykuł dostępny w wersji video:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.