VAT

Usługi edukacyjne i szkoleniowe w modelu B2C – jak rozliczać podatek VAT po Brexicie?

Od 1 stycznia 2021 roku, za sprawą Brexitu, wprowadzony został szereg zmian w sposobie rozliczania transakcji pomiędzy brytyjskimi firmami, a klientami z krajów Unii Europejskiej i z spoza UE. Zmiany nie ominęły również modelu współpracy B2C. Dowiedzmy się, jak aktualnie wyglądają zasady rozliczania podatku VAT za usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Opodatkowanie usług po Brexicie

Brexit wprowadził kilka zmian w zakresie podatku VAT za usługi świadczone przez podmioty brytyjskie klientom prywatnym z innych krajów. W większości przypadków obowiązuje taka sama generalna zasada, jak dotychczas. Zgodnie z nią, podatek VAT powinien być naliczany tam, gdzie dostawca usługi posiada swoją siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy prowadzące działalność w Wielkiej Brytanii powinny zatem rozliczać podatek VAT za świadczone usługi wedle zasad brytyjskich. Istnieje jednak grupa usług, które muszą być rozliczane na innych zasadach. Do grupy tej należą między innymi usługi edukacyjne i szkoleniowe, ale także reklamowe, kadrowe, finansowe, konsultingowe i inne.

Zasady rozliczania VAT dla usług edukacyjnych i szkoleniowych w modelu B2C

W myśl nowych zasad, od 1 stycznia 2021 roku brytyjski podatek VAT nie ma zastosowania wobec klientów prywatnych z krajów UE i spoza UE, jeśli mowa o usługach edukacyjnych lub szkoleniowych. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca działający w Wielkiej Brytanii świadczy tego typu usługi na rzecz klienta zagranicznego w modelu B2C, jest on zmuszony do zarejestrowania się jako płatnik VAT w kraju swojego klienta i naliczania mu lokalnego podatku VAT. Z kolei brytyjski podatek VAT naliczany jest jedynie w stosunku do klientów z Wielkiej Brytanii.

Warto przy tym zaznaczyć, że nie istnieją żadne progi kwotowe, od których powstawałby obowiązek wspomnianej rejestracji. Nawet pojedyncza usługa edukacyjna lub szkoleniowa na niewielką kwotę, zrealizowana na rzecz klienta prywatnego z innego kraju wiąże się z koniecznością przejścia przez procedurę rejestracji jako płatnik VAT. Progi kwotowe dotyczą jedynie firm brytyjskich, które posiadają swoją siedzibę w kraju klienta.