Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Program inwestycyjny dla przedsiębiorstw EIS (Enterprise Investment Scheme)

Program inwestycyjny dla przedsiębiorstw EIS (Enterprise Investment Scheme)

EIS to program rządowy pozwalający pozyskać pieniądze na rozwój działalności. Jest to możliwe dzięki ulgom podatkowym dostępnym dla inwestorów indywidualnych, którzy zakupią udziały w Twojej firmie. Każda inwestycja jest z natury ryzykowna dla inwestora, jeśli jednak uda Ci się go przekonać wówczas obie strony na tym zyskają.

Jakie wymogi musi spełnić Twoja firma aby skorzystać z EIS?

 • Kiedy Twoja firma już prowadzi działalność, pierwszym krokiem jest upewnienie się, że działalność ta nie znajduje się na liście wykluczonych rodzajów działalności podanych w s.192 Income Tax Act 2007 (ITA) (patrz link). Na tej liście znajdziesz m.in budowę statków i rolnictwo.
 • Twoja firma musi zatrudniać mniej niż 250 (249 lub mniej) pracowników w wymiarze pełnego etatu (FTE) w momencie rozpoczęcia inwestycji. Pełny etat oznacza 35+ godzin pracy tygodniowo, więc dwóch pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, pracujących po 17,5 godziny tygodniowo, byłoby liczonych jako jeden pracownik w pełnym wymiarze godzin.
 • Aby zakwalifikować się do inwestycji, aktywa brutto firmy bezpośrednio przed inwestycją nie mogą przekraczać £15,000,000, a bezpośrednio po inwestycji nie mogą przekraczać £16,000,000.
 • Firma ma na celu długoterminowy wzrost i rozwój handlu - wyczerpujący biznesplan przedstawiający propozycję rozwoju powinien być wystarczający.

Ważny warunek. Ryzyko względem kapitału

Inwestycja w Twoją firmę musi spełniać warunek ryzyka dla kapitału, co oznacza, że:

 • Twoja firma musi przeznaczyć pieniądze na wzrost i rozwój
 • inwestycja powinna stanowić ryzyko dla kapitału inwestorów, czyli inwestycja powinna wiązać się z ryzykiem, że inwestor straci więcej kapitału niż może zyskać z tytułu dochodu netto.

Inwestor może być podmiotem powiązanym dla Twojej firmy jeżeli posiada lub stanie się uprawnionym do posiadania więcej niż 30%:

 • zwykłego kapitału zakładowego
 • praw głosu;
 • praw do aktywów w przypadku likwidacji.

To jak znaczące będą udziały inwestora, zależy od negocjacji między Tobą a firmą, która zaryzykowała inwestycję.

Jak przekonać inwestora? Program EIS oferuje inwestorom takie korzyści jak:

 • do 30% ulgi w podatku dochodowym od zainwestowanej kwoty, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty inwestycji w wysokości £1,000,000 w każdym roku podatkowym
 • możliwość dopasowania inwestycji do zysków kapitałowych i odroczenie zapłaty podatku od zysków kapitałowych (CGT) do momentu sprzedaży akcji EIS
 • zwolnienie z CGT od akcji EIS, jeśli zostaną one sprzedane z zyskiem  
 • automatyczne odliczenie strat na akcjach, jeśli zostaną one sprzedane ze stratą.

Angel Investor, czyli kim są “Aniołowie Biznesu”

Osoby, które zazwyczaj inwestują w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju, nazywani są - Angel Investors. Działają oni samodzielnie, jako osoby prywatne lub jako grupy. Kwoty inwestowane na każdym etapie różnią się znacznie w zależności od rodzaju inwestora, z którym chcesz współpracować, ponieważ ich grupy inwestują więcej pieniędzy niż pojedyncze osoby

Inwestorzy często chcą zaangażować się w prowadzenie firmy, aby móc zwiększyć jej wartość przed ewentualną sprzedażą. Niekiedy oznacza to, że zostają oni mianowani na stanowisko dyrektora spółki.

Zanim przystąpisz do programu EIS możesz wystąpić do HMRC o opinię.

Istnieje możliwość ubiegania się o niewiążącą wstępną opinię HMRC dotyczącą tego, czy potencjalna inwestycja będzie kwalifikować się do EIS. HMRC nie wyda opinii, jeżeli uzna, że warunek dotyczący stosunku ryzyka do kapitału nie zostanie spełniony. Po drugie, opinia nie będzie wydawana w odniesieniu do inwestycji "spekulacyjnych", mimo że przed zmianami w 2018 roku było to powszechne. Musisz pamiętać, że HMRC zajmie stanowisko tylko wtedy, jeśli w swoim zapytaniu przedstawisz potencjalnego inwestora.

Doradca podatkowy radzi:. Możesz wypełnić oświadczenie o spełnieniu warunków (EIS1) i wysłać je do HMRC.

Znalazłeś inwestora EIS oraz dostałeś pozytywną odpowiedź z HMRC, co dalej?

Musisz przestrzegać zasad programu przez co najmniej 3 lata po zrealizowaniu inwestycji - w przeciwnym razie ulga podatkowa zostanie wycofana z konta inwestora. Musisz poinformować HMRC, jeśli przestaniesz spełniać warunki i masz na to 60 dni.

Nie zapominaj o SEIS (The Seed Enterprise Investment Scheme)

Jeśli firma jest bardzo mała i ma mniej niż dwa lata, można uzyskać niewielką premię dla inwestora, rozkładając inwestycję na dwie części: £100,000 w ramach SEIS i resztę w ramach EIS. Kwalifikująca się inwestycja SEIS daje ulgę w wysokości 50%, a nie 30%, więc inwestor może zaoszczędzić £20,000.

Zacznij od analizy samej firmy. Sprawdź, czy prowadzona działalność nie jest działalnością wykluczoną i czy spełniony zostanie nowy warunek dotyczący stosunku ryzyka do kapitału (od kwietnia 2018 r.). Jeśli tak, możesz ubiegać się o potwierdzenie z HMRC.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:
Powiązane artykuły:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.