Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie po prostu.
Personalne podatki

Czy sprzedaż wina przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu w UK?

Czy sprzedaż wina przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu w UK?

Czy sprzedaż wina przez osoby fizyczne podlega opodatkowaniu w UK?

Kolekcjonerzy win, mimo że nie zajmują się zawodowo handlem mogą, skorzystać z okazji i sprzedać z zyskiem jedną, lub kilka butelek. Taka sprzedaż może stworzyć obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego lub podatku od kapitału (CGT).

Jak rozróżnić w Anglii rodzaj podatku od sprzedaży wina?

Jeśli zbycie nie jest traktowane jako dochód, będzie traktowane jako zysk kapitałowy i opodatkowane w wysokości 10% lub 20% w zależności od progu podatku dochodowego. Następuje to po odliczeniu wszelkich dostępnych rocznych ulg. Jednakże, istnieją inne zwolnienia zależne od rodzaju ruchomości, jaką jest butelka wina.

Podział ruchomości w prawie angielskim

Dobra ruchome w angielskim prawie są podzielone na dobra zużywalne i niezużywalne, co nie ma odzwierciedlenia w prawie polskim. Ruchomość zużywalna (wasting chattel) ma przewidywany okres użytkowania nieprzekraczający 50 lat i jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Poprzez analogię, ruchomość niezużywalna (non-wasting chattel) ma przewidywany okres użytkowania dłuższy niż 50 lat.

Do której grupy ruchomości należy zaliczyć wino?

Korzystnie będzie traktować wino, jako dobro zużywalne. Należy sprawdzić rocznik i spróbować ustalić, jaki był oryginalny okres przechowywania wina w piwnicy. Trzeba pamiętać o uwzględnieniu czasu, jaki upłynął od butelkowania do jego zakupu.

Przepisy podatkowe wyjaśniają termin "okres użyteczności" w definicji niezużywalnych ruchomości. Tanie wino stołowe jest traktowane jako dobro, które szybko traci swój okres użyteczności, ponieważ jego termin przydatności do spożycia wynosi około dwóch lat. Wina porto (i niektóre wina wysokogatunkowe) mogą mieć datę ważności przekraczającą 50 lat, a zatem mogą być traktowane jako dobra, które nie podlegają zużyciu. Zasady te odnoszą się również do wyrobów wysokoprocentowych, takich jak whisky, które mogą być przechowywane przez ponad 50 lat. Ponadto należy zauważyć, że okres 50-letni ma zastosowanie dopiero od daty nabycia, a nie od daty produkcji wina.

Uwaga.  Osoby fizyczne mogą chcieć ubiegać się o pokrycie kosztów strat finansowych, tak więc wszelkie straty mogą być odliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu w danym roku. Niemniej jednak, wszelkie przyszłe zyski będą wtedy prawdopodobnie opodatkowane podatkiem dochodowym.

Jeśli wino nie spełnia warunków zwolnienia z podatku z tytułu środków zużywalnych, nadal możesz skorzystać ze zwolnienia w wysokości £6,000.

Zasada £6,000 w przypadku sprzedaży wasting chattel

Kiedy sprzedaje się dobro niezużywalne, a przychody i pierwotny koszt są równe lub mniejsze niż £6,000, wtedy wszelkie zyski są zwolnione z CGT. Reguła ta ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której osoby fizyczne musiałyby prowadzić ewidencję zakupów i sprzedaży małych aktywów.

Czy można uniknąć podatku w przypadku sprzedaży non-wasting lub wasting-chattels?

Jeżeli sprzedajesz wino osobie spokrewnionej, należy pamiętać o dwóch zasadach. Jeżeli dwie lub więcej transakcji ma miejsce pomiędzy osobą fizyczną a stroną spokrewnioną i transakcje te są ze sobą powiązane (mają miejsce w ciągu 6 lat), zyski kapitałowe oblicza się według specjalnych zasad.

Przepisy stanowią, że wszelkie powiązane transakcje, muszą wykorzystywać łączną wartość rynkową. Oznacza to zmianę poprzednich obliczeń poprzez wykorzystanie skumulowanej wartości rynkowej w dniu pierwszej transakcji, jako części wpływów.

Drugi przepis dotyczy osoby fizycznej posiadającej zespół aktywów, czyli ruchomości. Oznacza to zbiór dóbr, np. butelek wina, które łącznie są warte więcej niż suma wartości poszczególnych butelek.

Przepisy uniemożliwiają osobie fizycznej zmniejszenie ogólnych zysków kapitałowych poprzez sprzedaż każdego składnika majątku z osobna w celu uzyskania fikcyjnej korzyści. Przepisy traktują serię sprzedaży na rzecz tej samej osoby lub kilku powiązanych ze sobą osób, jako jedną transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem CGT. Jeśli ma to zastosowanie, zasada 5/3 zostanie zastosowana do całkowitego dochodu brutto ze sprzedaży.

Zasada 5/3

Jeżeli składnik aktywów nie podlegający amortyzacji, czyli ewentualnemu zużyciu dobra,  zostanie sprzedany z przychodami przekraczającymi £6,000 i pierwotnym kosztem nabycia mniejszym niż £6,000, wszelkie zyski są ograniczone do niższej z dwóch wartości:

  • normalna kalkulacja zysku kapitałowego
  • 5/3 x (przychód brutto - £6,000).

Zasada 5/3 nie będzie miała znaczenia, jeśli wpływy przekraczają £15,000.

Pozostałe zasady dla sprzedaży ruchomości

Jeśli niezużywający się sprzęt jest sprzedawany za mniej niż £6,000 i powstaje z tego tytułu strata, wyliczenie CGT ulega zmianie i wpływy są uważane za £6,000. To zmniejszy stratę kapitałową. Strata natomiast nie może być przekształcona w zysk.

Podstawowa zasada dla non-wasting-chattels i wasting chattels

Jeśli pierwotny koszt i dochód ze zbycia niezużywalnej ruchomości przekroczą £6,000, zysk kapitałowy jest obliczany przy użyciu standardowej metody.

Aby zminimalizować wszelkie zyski przenieś swoje aktywa na współmałżonka z zerowym zyskiem i zerową stratą. Pozwoli to na użycie niewykorzystanych w bieżącym roku ulg od zysków kapitałowych, strat z bieżącego roku lub strat kapitałowych z lat ubiegłych, lub też na użycie pozostałego limitu podstawowej stawki podatkowej.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Artykuł dostępny w wersji video:
Powiązane artykuły:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.