Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Czy można wielokrotnie ubiegać się o ulgę inwestycyjną (AIA)?

Czy można wielokrotnie ubiegać się o ulgę inwestycyjną (AIA)?

Roczna ulga inwestycyjna w Wielkiej Brytanii

Roczna ulga inwestycyjna (AIA) umożliwia przedsiębiorstwom ubieganie się o ulgę podatkową na zakup maszyn i urządzeń (P&M), z pewnymi wyjątkami, np. samochodów, znacznie wcześniej niż jest to dozwolone na zwykłych zasadach. O ile nie korzysta się z AIA, ulga podatkowa na zakup maszyn i urządzeń jest rozłożona na wiele lat. W przeciwieństwie do tego, AIA daje firmie ulgę podatkową na pełny koszt zakupu maszyn i urządzeń w okresie rozliczeniowym, w którym zostały on zakupione.
Ważne. AIA jest obecnie ograniczona do kwoty £1m rocznie, ale limit zostanie zmniejszony do £200,000 od 1 stycznia 2022 roku.
Uwaga
. Przedsiębiorstwa mają prawo do jednej ulgi inwestycyjnej każde, ale w niektórych okolicznościach dwa lub więcej przedsiębiorstw jest objętych jedną ulgą.

Czy firmy są powiązane?

Jeśli dwie lub więcej firm jest "powiązanych" i należy do tej samej "grupy", mogą one ubiegać się tylko o jedną ulgę inwestycyjna. Przedsiębiorstwa są powiązane, jeśli działają w tym samym miejscu lub prowadzą bardzo podobną działalność. Przedsiębiorstwa są częścią "grupy", jeśli jedno z nich posiada pakiet kontrolny w drugim. Pakiet kontrolny to taki, który daje właścicielowi 50% lub więcej praw głosu w drugiej spółce. 

Przykład. Spółka A posiada wszystkie udziały w spółce B. Obie spółki mają siedzibę pod tym samym adresem, w związku z tym są przedsiębiorstwami powiązanymi, należącymi do grupy i mogą skorzystać tylko z jednej ulgi AIA. Gdyby istniały więcej niż dwa przedsiębiorstwa należące do grupy, np. gdyby spółka A posiadał wszystkie udziały w spółkach B i C, przysługiwałaby im tylko jedna ulga AIA.

Uwaga. Jedna ulga dla wielu spółek dotyczy nie tylko podmiotów należących do grupy, ale także tych, które są kontrolowane przez tę samą osobę.

Przykład. Andrzej posiada 75% udziałów w spółce A, 60% udziałów w spółce B i 100% udziałów w spółce C. Wszystkie spółki są kontrolowane przez Andrzeja i działają w tym samym miejscu, a zatem są powiązane i posiadają prawo tylko do jednej ulgi AIA .

Wskazówka. Przedsiębiorstwa powiązane mogą podzielić AIA w dowolny sposób. Na przykład w sytuacji przedstawionej powyżej, spółka B może w całości samodzielnie skorzystać z ulgi AIA, a spółkom A i C ulga wówczas nie przysługuje.

Wskazówka. AIA nie musi być dzielona pomiędzy dwie lub więcej firm, jeśli są one "stowarzyszone", ale nie powiązane (patrz Roczna ulga inwestycyjna Firmy stowarzyszone - Annual Investment Allowance Associated Businesses).

Działalność w UK nieposiadająca osobowości prawnej

Istnieją podobne zasady dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek osobowych. Jednakże, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która prowadzi dwa lub więcej niepowiązanych ze sobą interesów, może ubiegać się o ulgę dla każdego z nich.

Wskazówka. Przedsiębiorstwa nieposiadające osobowości prawnej są powiązane tylko wtedy, gdy mają wspólny lokal i prowadzą podobną działalność.

Wskazówka. Jeżeli posiadasz udziały w spółce, jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i wspólnikiem spółki osobowej, każdej z tych firm przysługuje ulga AIA, nawet jeżeli działają one w tym samym lokalu i prowadzą podobną działalność.

Firmom, które są kontrolowane przez jedną osobę, przysługuje tylko jedna ulga AIA. Jeśli firmy są prowadzone pod różnymi adresami lub prowadzą wyraźnie odmienną działalność, sytuacja jest najbardziej korzystna i pozwala na skorzystanie z ulgi AIA dla każdej z nich.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.