Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Usługi edukacyjne zwolnione z VAT - są wyjątki!

Usługi edukacyjne zwolnione z VAT - są wyjątki!

HMRC nalicza VAT za edukację

Pomimo wiedzy naszego klienta na temat skomplikowanych zagadnień, miał on trudności z interpretacją wskazówek Urzędu Skarbowego dotyczących usług edukacyjnych, więc zwrócił się do HMRC po poradę (patrz https://www.gov.uk/guidance/vat-on-education-and-vocational-training-notice-70130). Spodziewał się potwierdzenia, że wynagrodzenie, które pobiera za świadczenie swoich usług edukacyjnych jest zwolnione z podatku i był zaskoczony, gdy HMRC poleciło mu naliczać VAT.

Uwaga. Uniwersytet, na którym prowadzi wykłady nie będzie mógł odzyskać naliczonego podatku VAT.

Zwolnienie z VAT w Wielkiej Brytanii

Ogólna zasada odnosząca się do podatku VAT od usług edukacyjnych i powiązanych jest taka, że są one zwolnione, jeśli są świadczone przez "uprawniony organ". Uprawniony organ obejmuje szkoły, uniwersytety, departamenty rządowe i inne instytucje. Oczywiście, nasz klient nie jest "uprawnionym organem", jednak zwolnienie jest rozszerzone na inne przypadki.

Dodatkowe zwolnienie

HMRC wyjaśnia, że dodatkowe zasady rozszerzają zwolnienie z VAT na:

  • usługi egzaminacyjne
  • szkolenia zawodowe
  • prywatne nauczanie
  • badania naukowe
  • kluby i stowarzyszenia młodzieżowe.

Nasz klient teoretycznie spełnia rozszerzone warunki zwolnienia z VATu. W przypadku prywatnego nauczania i kształcenia zawodowego musi on jednak być albo jednoosobowym przedsiębiorcą, albo spółką, a przedmiot, którego uczy musi być "jednym z nauczanych regularnie w wielu szkołach lub uniwersytetach" .

Uwaga. Nasz klient przeoczył fakt, że aby zwolnienie miało zastosowanie do usług edukacyjnych/zawodowych, muszą być one świadczone osobiście. W rzeczywistości jego usługi są świadczone na rzecz uniwersytetu i jest to świadczenie odpłatnych usług edukacyjnych.

VAT a odbiorca usługi w UK

Powyższa pułapka może wydawać się drobnostką, ale pod kątem podatku VAT jest naprawdę istotna. Łatwiej będzie ją zrozumieć, jeśli rozważy się sytuację, w której nasz klient byłby pracownikiem uniwersytetu. Podczas gdy zatrudniony nauczyciel wyraźnie udziela lekcji, umowa na świadczenie tych usług edukacyjnych jest zawarta pomiędzy instytucją edukacyjną a studentem. Nie jest to więc prywatne nauczanie przez nauczyciela, ale nauczanie przez uprawniony podmiot. Fakt, że nasz klient jest samozatrudniony, a nie jest pracownikiem uczelni, nie odróżnia jego roli od roli zatrudnionego korepetytora.

Uwaga. Kiedy wystawia on rachunek uniwersytetowi, według HMRC musi naliczyć standardową stawkę VAT.

Wskazówka. Jeśli nasz klient zawrze umowę bezpośrednio z jedną lub kilkoma osobami na udzielanie im korepetycji, wówczas będzie on dokonywał usługi zwolnionej z podatku.

Podsumowanie. Nasz klient nie świadczy usług edukacyjnych lub zawodowych w charakterze osobistym, ale świadczy swoje usługi na rzecz uniwersytetu, który zawiera umowy ze studentami. I odwrotnie, gdyby nasz klient zawarł umowę bezpośrednio ze studentami na udzielanie im lekcji, mógłby zwolnić swoje wynagrodzenie z podatku VAT.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.