Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Jak zwiększyć ulgę z tytułu strat kapitałowych CGT?

Jak zwiększyć ulgę z tytułu strat kapitałowych CGT?

Czas w jakim powstaje strata kapitałowa jest kluczowy w UK

Jeśli możesz kontrolować, kiedy powstaje strata kapitałowa, możesz wpłynąć na wysokość ulgi podatkowej, którą otrzymasz. Istnieją trzy kluczowe zasady, o których należy pamiętać. 

Zasada Nr 1. Strata kapitałowa w pierwszej kolejności zmniejsza zyski kapitałowe z tego samego roku podatkowego.

Przykład. Tom jest podatnikiem podlegającym wyższej stawce podatkowej. W grudniu 2021 roku osiąga zysk kapitałowy ze sprzedaży akcji w wysokości £8,000. 10 marca 2022 roku ponosi stratę kapitałową w wysokości £5,000 z tytułu sprzedaży Bitcoinów. Są to jedyne transakcje związane z zyskami kapitałowymi, których dokonuje w latach 2021/22. Strata pomniejsza zysk do £3,000. Ponieważ jest to mniej niż roczne zwolnienie z CGT w wysokości £12,300, strata nie ma wpływu na wysokość podatku Toma.

Uwaga - Jeśli Tom sprzedałby Bitcoin po 5 kwietnia 2022 roku, strata nie byłaby wykorzystana do zmniejszenia wcześniejszego zysku, ponieważ byłaby w innym roku podatkowym. Oznacza to, że strata może być użyta w celu zmniejszenia zysków i rachunku CGT w następnym roku, w którym Tom osiągnie zyski przekraczające jego roczne zwolnienie. 

Zasada Nr 2. Jeśli straty kapitałowe przekraczają zyski osiągnięte w danym roku, są one przenoszone na kolejny rok i muszą być wykorzystane w pierwszym kolejnym roku w celu zmniejszenia zysków przekraczających kwotę rocznego zwolnienia.

Zasada Nr 3. Jeżeli jakiekolwiek straty pozostaną niewykorzystane po drugim roku podatkowym, są one przenoszone na kolejny rok i wykorzystywane przeciwko zyskom kapitałowym w następnym roku, w którym osiągnąłeś zyski przekraczające roczne zwolnienie. 

Przykład.  Okoliczności są takie same jak w poprzednim przykładzie, z tą różnicą, że Tom sprzedaje Bitcoin ze stratą £5,200 w dniu 6 kwietnia 2022 roku, czyli w roku 2022/23. W tym roku nie osiąga on żadnych zysków kapitałowych, ale w roku 2023/24 sprzedaje akcje z zyskiem £9,000. Jest to mniej niż roczne zwolnienie z CGT, a więc straty w wysokości £5,200 nie są brane pod uwagę. W roku 2024/25 Tom sprzedaje nieruchomość z zyskiem £17,000. Zakładając, że obecne stawki podatkowe nadal obowiązują, rachunek CGT Toma z tego tytułu wyniósłby £1,316 (£17,000 - £12,300 roczne zwolnienie = £4,700 x 28%). Ponieważ jednak zysk przekracza roczne zwolnienie w wysokości £12,300, to £4,700 z £5,200 straty z roku 2022/23 jest odliczane od zysku redukując go do poziomu rocznego zwolnienia, a rachunek podatkowy zmniejsza się do zera. Chociaż odroczenie sprzedaży Bitcoina w 2022 roku oznaczało dla Toma stratę dodatkowych £200, to pozwoliło mu to zaoszczędzić £604 na podatku. 

Praktyka opóźniania lub przyspieszania transakcji w Wielkiej Brytanii może być ryzykowna.

Jednak warto to rozważyć, jeśli strata nie przyniosłaby Ci żadnych oszczędności podatkowych. Jeśli transakcja spowoduje stratę, która jedynie zmniejszy zysk już objęty rocznym zwolnieniem z podatku od zysków kapitałowych, co oznacza, że nie ma podatku do zapłacenia, należy rozważyć jej odroczenie lub przyspieszenie. Niewykluczone, że będziesz mógł użyć tej straty w późniejszych latach do obniżenia zysków przekraczających roczne zwolnienie, od których trzeba zapłacić podatek.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:
Powiązane artykuły:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.