Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Co to jest i jak działa system ryczałtowy (Flat Rate Scheme - FRS ) w UK?

Co to jest i jak działa system ryczałtowy (Flat Rate Scheme - FRS ) w UK?

Podstawą jest dokładna ewidencja zarówno dostaw, jak i zakupów. Żeby odzyskać podatek musisz posiadać faktury. Jeśli jest to niemożliwe, akceptowalny jest inny dowód zapłaty podatku VAT. Bez rachunku od odbiorcy nie możesz odzyskać VAT-u, z wyjątkiem zakupów gotówkowych o niskiej wartości.

Rozliczenie co kwartał może być czasochłonne ponieważ należy podliczyć wszystkie faktury w celu wysłania deklaracji VAT. W większości przypadków, aby zachować zgodność z Making Tax Digital (MTD), składa się raporty do HMRC w formie elektronicznej.

System ryczałtowy (FRS) oferuje uproszczony sposób raportowania VAT dla mniejszych firm. Zamiast sumować cały podatek należny i naliczony w danym okresie, firma korzystająca z FRS sumuje swój obrót z VAT, a następnie stosuje do tej liczby odpowiednią stawkę ryczałtową, aby uzyskać kwotę do zapłaty. Nie ma wymogu rozliczania się z każdego zakupu, z wyjątkiem sytuacji, gdy przekracza on £2,000 z VAT. Firma zachowuje różnicę pomiędzy kwotą, którą obciąża klientów, a kwotą, którą rozlicza przy użyciu stałej stawki - tu powstaje oszczędność.

Czym jest "stały procent" flat rate scheme w Anglii?

Jest on różny w zależności od branży, ale zawsze będzie niższy od standardowej stawki 20%. Najniższa stawka procentowa wynosi 4% (np. sprzedaży detalicznej żywności, słodyczy, tytoniu, gazet czy odzieży dziecięcej) , natomiast najwyższa 16,5% (jeżli jesteś firmą o ograniczonych kosztach).

Właśnie te stawki FRS są stosowane do obrotu zawierającego podatek VAT. W przeciwieństwie do podatku VAT, którym obciążasz klientów, musisz je odpowiednio skorygować o 6/5, aby porównać je z normalnymi stawkami. Na przykład, stawka w wysokości 16,5% jest równoważna stawce 16,5 x 6/5 = 19,8%.

Przykład:

Piotr rozważa rozliczanie w systemie Flat Rate Scheme. Jego firma jest zarejestrowana jako płatnik VAT, oferuje nagrywanie i montaż filmów, więc stały procent FRS wynosi 13%. W ostatnim kwartale rozliczeniowym VAT, sprzedaż wyniosła £10,000, od której Piotr odprowadził £2,000 VAT. Podatek zapłacony od jego zakupów wyniósł £500, więc ostatecznie musiał zapłacić £1,500 do HMRC. Piotr uważa, że lepiej byłoby, gdyby stosował FRS, ponieważ musiałby zapłacić HMRC tylko £1,300.

Piotr zastosował stawkę 13% do wartości sprzedaży nieobejmującej podatku VAT (£10,000), więc jego obliczenia są niedokładne. Jeśli w opisanym powyżej kwartale był na FRS, zapłaciłby 13% x (£10,000 + £2,000) = £1,560 - byłby więc stratny o £60.

PAMIĘTAJ: Pomimo tego, że jesteś na Flat Rate Scheme od swoich klientów pobierasz zawsze 20% VAT - czyli to od całości brutto (£10,000 + £2,000 VAT) naliczana jest stawka 13% Flat Rate Scheme przez Piotra w podanym wyżej przykładzie, a nie doliczana do sprzedawanego towaru!!

Obrót brutto zawiera dochód, który w innym przypadku nie podlegałby opodatkowaniu VAT. Jeśli firma dokonuje dostaw o zerowej, zwolnionej lub obniżonej stawce, zryczałtowana stawka procentowa dla tej branży musi je uwzględnić, jako część obrotu. Spowoduje to dodatkowe koszty, jeśli prowadzisz dostawy, które byłyby zwolnione z podatku VAT lub objęte zerową stawką, gdybyś nie korzystał z FRS. Wyjątkiem jest dochód, który nie jest objęty VAT, np. większość rodzajów darowizn i dotacji oraz usług sprzedawanych za granicę. Wynika to z faktu, że miejscem świadczenia większości usług dla klientów zagranicznych jest miejsce, gdzie klient ma swoją siedzibę.

Przykład:

Marzena ma sklep z rowerami. Nad sklepem są cztery mieszkania, które również są jej własnością i które wynajmuje. Przychód ze sklepu wynosi £130,000, a z mieszkań £16,000. Od dochodu ze sklepu należy zapłacić podatek VAT według standardowej stawki, natomiast czynsz jest zwolniony z podatku. Zgodnie z FRS, jej stawka 6.5% dotyczy całkowitego dochodu w wysokości £146,000, co oznacza, że Marzena musi odprowadzić do HMRC 6.5% VAT od czynszów, mimo że nie naliczyła swoim najemcom VAT.

Jeśli jesteś objęty systemem FRS i planujesz oferować usługi, które są zwolnione z VAT (VAT exempt) lub opodatkowaną stawką zerową, np. wynajmu nieruchomości, rozważ zmianę systemu rozliczenia VAT na standardowy.

Jeśli to Twój pierwszy rok rejestracji VAT i dołączyłeś do FRS, masz prawo do obniżenia odpowiedniej stawki procentowej o 1% do dnia pierwszej rocznicy rejestracji VAT. Nie możesz zastosować tej zniżki, jeśli byłeś zobowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT, ale nie zrobiłeś tego przed upływem dwunastu miesięcy. Chyba, że jest to Transfer of Going Concern (TOGC) - czyli odkupiłeś od kogoś biznes:

Przykład:

Firma POWINNA BYĆ zarejestrowana w dniu 1 kwietnia 2019 r., ale HMRC nie wie o tym obowiązku do 1 września 2019 r. Przedsiębiorstwo może zastosować zniżkę 1% od dnia przystąpienia do FRS do 31 marca 2020 r. Jeśli przystąpi do programu z datą rozpoczęcia późniejszą niż 31 marca 2020 r., nie może zastosować tej zniżki.

Kto może skorzystać z systemu ryczałtowego FRS?

Program jest przeznaczony dla małych firm. Jakie warunki muszą one spełnić?

 • Nie możesz korzystać z FRS, jeśli dokonujesz wyłącznie dostaw zwolnionych z VAT
 • Twoja firma nie może być powiązane z inną
 • Twój przewidywany obrót podlegający opodatkowaniu (bez VAT) w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nie przekroczy £150,000.

Nie możesz przystąpić do programu FRS, jeśli:

 • Nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT
 • Stosujesz marżę dla towarów używanych lub jesteś sprzedawcą aukcyjnym
 • Stosujesz procedurę marży dla organizatorów wycieczek
 • Stosujesz procedurę dóbr inwestycyjnych dla niektórych pozycji kapitałowych
 • Zaprzestałeś stosowania FRS w ciągu dwunastu miesięcy przed dniem złożenia nowego wniosku
 • W ciągu dwunastu miesięcy przed złożeniem wniosku zostałeś ukarany za nieprawidłowe rozliczanie VAT lub nałożono na Ciebie karę za nieuczciwe postępowanie
 • Jesteś lub w ciągu ostatnich 24 miesięcy byłeś zarejestrowany jako podatnik VAT w imieniu grupy VAT lub oddziału
 • Jesteś lub byłeś w ciągu ostatnich 24 miesięcy uprawniony do przystąpienia do istniejącej grupy VAT

Czy muszę oszacować moje przyszłe obroty?

Analizując swój obrót należy uwzględnić wszystkie dostawy podlegające opodatkowaniu, wszelkie obroty ze sprzedaży towarów używanych, które są sprzedawane poza marżą. Powinieneś jednak wykluczyć wszelkie przewidywane zbycia aktywów kapitałowych.

Jeśli Twoje obliczenia będą zaniżone, nie dostaniesz kary, pod warunkiem, że HMRC uzna, że metoda, którą zastosowałeś była rozsądna. Jeśli obrót jest wyższy niż szacowany, HMRC może wystawić Ci wezwanie do zapłaty VAT wraz z odsetkami i ewentualnie karami. Istotnym jest więc, by zachować swoje obliczenia do ewentualnego przedstawienia HMRC.

Co zrobić, jeśli moje obroty wzrosną?

Jeśli uzyskałeś zgodę na przystąpienie do FRS, a następnie Twoje obroty wzrosną, być może będziesz musiał z niego zrezygnować. W roku 2019/20 przestaniesz kwalifikować się do korzystania z niego, jeśli całkowita wartość Twojego dochodu przekroczy £230,000 (z VAT) w dniu rocznicy przystąpienia. Wystarczy zatem kontrolować ten próg tylko raz w roku, a nie na koniec każdego miesiąca lub okresu VAT.

Jeśli Twój dochód przekracza £230,000, ale możesz zapewnić HMRC, że całkowita wartość dochodu (w tym VAT) w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy nie przekroczy £191,500, możesz pozostać na ryczałcie. W tym celu należy złożyć pisemną prośbę o zgodę.

Co to jest działalność stowarzyszona?

Dla celów FRS Twoje przedsiębiorstwo jest stowarzyszone z innym przedsiębiorstwem, jeżeli:

 • jedno przedsiębiorstwo znajduje się pod znaczącym wpływem drugiego
 • dwa przedsiębiorstwa są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym; lub
 • inna spółka ma prawo wydawać Twojej polecenia

W praktyce przedsiębiorstwo zwykle stosuje się do poleceń innego przedsiębiorstwa. Jest to test realiów handlowych, a nie formy prawnej. Oznacza to, że ważny jest stan faktyczny, a nie zapisy w umowie.

Jeśli Twoja firma niedawno przestała być powiązana z inną, możesz poprosić HMRC o zatwierdzenie Twojego wniosku o wpis do systemu FRS, jeśli udowodnisz, że dawne powiązania nie spowodują obniżenia należnego podatku VAT.

Na co zwrócić uwagę?

Jeśli stosujesz FRS i wybierasz "cash basis", będziesz rozliczał się z podatku FRS w momencie otrzymania zapłaty od klienta. Mogłoby się wydawać, że ulga na nieściągalne należności (BDR) jest w związku z tym nieistotna, ponieważ nie będziesz musiał rozliczać się z podatku VAT, dopóki nie otrzymasz zapłaty. Jedną z ciekawostek FRS  jest to, że istnieje możliwość skorzystania z ulgi na pokrycie nieściągalnych wierzytelności, jeśli niezapłacony dług zostanie odpisany w księgach rachunkowych.

Tomasz stosuje FRS i przyjmuje stawkę ryczałtową w wysokości 12%. Deklaracje VAT wypełnia co kwartał i stosuje metodę "cash basis". W dniu 31 grudnia 2017 r. wystawił fakturę na kwotę £5,000 + £1,000 VAT (30-dniowe terminy płatności), którą odpisuje jako wierzytelność nieściągalną w dniu 30 września 2019 r.

Tomasz może ubiegać się o ulgę na nieściągalne należności (BDR) w wysokości £280 w swojej deklaracji VAT za wrzesień 2019 r:

 • gdyby otrzymał zapłatę za fakturę, pobrałby od klienta £1000 podatku, a następnie uwzględnił £720 w swojej deklaracji VAT poprzez FRS (£5000 + £1000 VAT x 12%)
 • w przypadku braku zapłaty od klienta, może on zatem dochodzić różnicy £280 (£1,000 - £720) od HMRC zgodnie z zasadami BDR.

Jeśli Tomasz zastosował metodę podstawowego obrotu (gdzie VAT jest zwykle deklarowany w oparciu o datę faktury), jego roszczenie BDR wynosiłoby £1,000 na deklaracji VAT za wrzesień 2017 r., tj. w celu odzyskania £720, które zadeklarowałby za grudzień 2017 r. w oparciu o datę faktury, plus dodatkowy zysk £280, który jest teraz należny.

Jakie są zasady dla przedsiębiorców z ograniczonymi kosztami?

Różne rodzaje działalności gospodarczej stosują różne stawki procentowe FRS. Od kwietnia 2017 r. wprowadzono specjalną stawkę procentową w wysokości 16,5%. Jest to środek zapobiegający unikaniu opodatkowania, mający na celu uniemożliwienie przedsiębiorstwom, które mają niewielkie koszty bieżące lub nie mają ich wcale, korzystanie z programu tylko po to, aby skorzystać z obniżki VAT. Nowa stawka procentowa jest równa stawce 19,8% w ramach normalnej podstawy, tj. gdy do ceny stosuje się 20% VAT. Tak więc, mimo że przedsiębiorstwa objęte tym systemem odniosłyby korzyści z uproszczonej sprawozdawczości, nie ma żadnej zachęty podatkowej do przystąpienia do niego.

Anna jest księgową z roczną sprzedażą podlegającą opodatkowaniu w wysokości £60,000 bez VAT, tzn. jest zarejestrowana jako podatnik VAT na zasadzie dobrowolności. Ma znikomy podatek do odliczenia i minimalne wydatki na towary. W związku z tym zastosuje ona nową stawkę. Jej ulga z tytułu podatku naliczonego wyniesie jedynie £120 przy zastosowaniu nowej kategorii: £72,000 sprzedaż brutto x 16.5% = £11,880, tj. £12,000 podatek należny pobrany od klientów minus £120 hipotetyczna ulga z tytułu podatku naliczonego.

Przedsiębiorca o ograniczonych kosztach

Jest to firma, która wydaje £250 lub mniej na odpowiednie towary w kwartale VAT, lub mniej niż 2% swojej sprzedaży zawierającej VAT.

Odpowiednimi towarami nie są: pojazdy, paliwo i części silnikowe, żywność, napoje i dobra inwestycyjne (chyba, że biznes jest biznesem transportowym, który posiada lub leasinguje pojazd; wtedy może wliczyć koszty motoryzacyjne).

Dostawy gazu i energii elektrycznej zostały zatwierdzone, ponieważ są to towary, podczas gdy czynsz, opłaty za telefon i Internet są usługami, więc są wyłączone. Do obliczeń możemy dodać jednak jedynie wydatki, które są całkowicie związane z działalnością gospodarczą, więc jeśli rachunek za gaz lub elektryczność jest częściowo związany z działalnością gospodarczą, a częściowo z prywatnym użytkowaniem, nie możemy go uwzględnić.

Wyłączenie artykułów żywnościowych i napojów dotyczy konkretnie tych, które zostały zakupione do konsumpcji przez sprzedawców objętych ryczałtem lub ich pracowników, więc jeśli prowadzisz działalność, w której artykuły są spożywane przez klientów, na przykład w pubie lub restauracji, są istotnymi towarami.

Ważne aby pamiętać, że tylko odpowiednie towary zakupione na potrzeby głównej działalności gospodarczej mogą być uwzględnione. Nie można zatem założyć działalności dodatkowej, takiej jak sprzedaż internetowa, aby obejść przepisy. HMRC podaje konkretne przykłady tego, co zalicza się, a co nie do tych towarów.

Warto przejrzeć historię zakupów, aby sprawdzić, czy niewielkie opóźnienie w dokonywaniu zakupów nie oznaczałoby, że opcja "limited cost traders" nie ma zastosowania.

Jeżeli księgowa z powyższego przykładu uzyskuje kwartalny dochód w wysokości £10,000, w tym podatek VAT, i wydaje £240 na towary, to zawsze będzie przedsiębiorcą stosującym "limited cost". Ale co się stanie, jeśli zmieni swoją strategię zakupów i będzie kupować towary przez trzy kwartały zamiast czterech, tj. wyda £320 w trzech kwartałach i nic w drugim kwartale?

Będzie mogła skorzystać z "księgowej" stawki 14,5% w trzech kwartałach, ponieważ £320 przekracza zarówno £250, jak i 2% z £10,000 i będzie ona przedsiębiorcą o ograniczonych kosztach tylko w kwartale, w którym nie kupuje towarów.

Czy mogę w ogóle odzyskać jakikolwiek naliczony podatek VAT?

FRS działa poprzez zastosowanie stałego procentu do obrotu brutto w celu określenia kwoty podatku VAT płaconego do HMRC. Rzeczywiste kwoty podatku VAT naliczonego klientom i zapłaconego dostawcom są nieistotne. Oznacza to oczywiście, że jeżeli Twoja firma ponosi znaczne wydatki, możesz być w gorszej sytuacji i musisz to uwzględnić rozważając czy się zarejestrować. Na przykład, dla firmy, dla której stawka FRS wynosi 14,5%, największa oszczędność podatku należnego w skali roku wyniosłaby £3,900:
£180,000, tj. maksymalny obrót włączający podatek VAT dozwolony przez FRS dla przedsiębiorstwa dokonującego wyłącznie sprzedaży opodatkowanej według stawki standardowej, czyli £150,000 plus VAT, pomnożony przez 14.5% (£26,100), w porównaniu z podatkiem VAT naliczanym na fakturach, czyli £30,000 (£150,000 x 20%).

Głównym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której dokonujesz jednorazowego zakupu dóbr inwestycyjnych, których koszt przekracza £2,000 (łącznie z VAT). W takiej sytuacji możesz odzyskać VAT, mimo że jesteś w FRS.

Innym przypadkiem, kiedy możesz ubiegać się o już naliczony podatek, jest pierwszy okres po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT. Możesz ubiegać się zwrot od niektórych wydatków poniesionych przed rejestracją, w taki sam sposób, jak osoby niekorzystające z programu, tj. w ciągu czterech lat w przypadku towarów i sześciu miesięcy w przypadku usług.

Do "pojedynczego zakupu" zalicza się zakup wielu dóbr kapitałowych od tego samego dostawcy w tym samym czasie. Na przykład, jeśli zamówiłeś nowe stoły i krzesła do swojej kawiarni, w tym samym czasie i od jednego dostawcy.

W przypadku, gdy rozważasz zakup środków trwałych o wartości poniżej £2,000 (z VAT), możesz zaoszczędzić pieniądze wybierając produkt, który kosztuje nieco powyżej tego limitu, np. koszt netto komputera kosztującego £1,800 (z VAT) wyniósłby £1,800, ponieważ nie możesz odzyskać VAT. Ale koszt netto komputera kosztującego £2,100 wyniósłby £1,750 ponieważ możesz odzyskać VAT w wysokości £350.

Można zastosować dwie odpowiednie stawki procentowe - którą wybrać?

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku działalności gospodarczej o charakterze mieszanym - na przykład pubu, który serwuje również posiłki. W takim przypadku należy zastosować stawkę, która jest najbardziej odpowiednia dla danego rodzaju działalności. A czy pub jest rzeczywiście pubem, czy może restauracją z barem?

Michał prowadzi gastropub. Zryczałtowana stawka procentowa dla pubów wynosi 6.5%. Jeżeli jego obroty z VAT wynoszą £120,000, zapłaci on £7,800 VAT w tym roku. Czy ma znaczenie, że sprzedaje również posiłki? Odpowiedź brzmi "nie", tak długo jak sprzedaż napojów w pubie przewyższa sprzedaż jedzenia w restauracji. Jest to ważne, ponieważ ryczałtowa stawka procentowa dla restauracji jest znacznie wyższa: 12.5%. Jeśli zostanie on sklasyfikowany jako restauracja, a nie pub, jego roczne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT wyniesie £15,000, czyli £7,200 więcej. Różnicę w stawkach FRS odzwierciedla fakt, że restauracja ma wyższe koszty nieponoszone z tytułu podatku VAT niż pub, tj. zerową stawkę na żywność, więc miałaby wyższe zobowiązania netto na normalnych zasadach.

Prowadzę dwa odrębne rodzaje działalności gospodarczej - która stawka jest właściwa?

Należy wybrać stawkę właściwą dla działalności, która generuje większy obrót. Stawka jest stosowana do całego obrotu zawierającego VAT - nie dzielisz obrotu na rodzaje działalności i stosujesz odpowiednie stawki procentowe do każdej części.

Co rok, w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego, w którym przypada rocznica przystąpienia do FRS, należy dokonać analizy salda poszczególnych części biznesu. Jeśli bilans zmienił się tak, że działalność drugorzędna jest teraz największą częścią, musisz zmienić sektor. Może to również oznaczać zmianę procentowej stawki ryczałtu i w takim przypadku należy zastosować nową stawkę od początku okresu, w którym przypada rocznica.

Jak przystąpić do systemu FRS?

Aby korzystać z FRS potrzebujesz pozwolenia od HMRC. Wniosek składa się poprzez wypełnienie formularza VAT 600 i wysłanie go pocztą lub e-mailem do HMRC. Formularz można znaleźć na stronie https://www.gov.uk/government/publications/vat-application-to-join-the-flat-rate-scheme-vat600frs.

Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, zazwyczaj możesz korzystać z programu od początku okresu rozliczeniowego VAT. Możliwe jest wnioskowanie o wcześniejszą lub późniejszą datę rozpoczęcia, jeśli masz ku temu dobry powód. HMRC nie zaakceptuje jednak wcześniejszej daty, jeśli deklaracje VAT za te wcześniejsze okresy zostały już złożone. Nadal potrzebne będzie wypełnianie rozliczeń VAT, ale już bez naliczonego przez Ciebie podatku. Jeśli używasz oprogramowania księgowego kompatybilnego z Making Tax Digital ryczałt będzie naliczał się automatycznie.

Po rejestracji należy prowadzić dokumentację dotyczącą obliczania ryczałtu w każdym okresie, zawierającą:

 • obrót według stawki ryczałtowej za okres rozliczeniowy VAT
 • procentową stawkę ryczałtu, którą zastosowano
 • podatek naliczony jako należny
 • kwotę wydaną na odpowiednie towary.

Nie zapominaj, że nadal musisz wystawiać faktury VAT z zastosowaniem normalnych stawek VAT dla swoich klientów. Możesz wybrać rozliczenie na podstawie podstawowego obrotu, tj. kiedy wystawiasz faktury, lub na zasadzie "cash basis", tj. kiedy otrzymujesz płatności.

Czy mogę zrezygnować z systemu ryczałtowego po rejestracji?

Tak, możesz opuścić FRS dobrowolnie w dowolnym momencie, więc jeśli w Twoim biznesie nastąpiła zmiana i korzystanie z FRS nie jest już korzystne, możesz po prostu napisać do HMRC. Najczęściej podatnicy rezygnują na koniec okresu rozliczeniowego VAT, a HMRC potwierdzi datę końca FRS na piśmie.
Natomiast należy natychmiast zaprzestać rozliczeń ryczałtowych i nie czekać na to pisemne potwierdzenie.

Oprócz dobrowolnego odrzucenia ryczałtu, istnieje kilka okoliczności, w których obowiązkowo trzeba przestać tego sposobu rozliczeń używać
Obwieszczenie VAT 733 określa, kiedy musisz opuścić program.

Przestaniesz się kwalifikować, ponieważ:
 1. W rocznicę daty rozpoczęcia rozliczeń z FRS Twój całkowity dochód (z VAT) w kończącym się roku (z wyłączeniem sprzedaży aktywów kapitałowych) jest większy niż £230,000 - musisz opuścić FRS z dniem wejścia w życie.

* Twój całkowity dochód jest określany na podstawie wartości faktur, które wystawiłeś (jeśli stosujesz metodę podstawowego obrotu) lub rzeczywistych płatności, które otrzymałeś (jeśli stosujesz metodę "cash basis").

Dla przedsiębiorstw składających kwartalne deklaracje VAT - koniec okresu rozliczeniowego VAT, w którym przypada rocznica.

W przypadku rozliczeń rocznych - koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypada rocznica powstania FRS, lub koniec bieżącego rocznego okresu rozliczeniowego VAT, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 1. Istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że całkowita wartość Twojego dochodu tylko w ciągu najbliższych 30 dni będzie wyższa niż £230,000 (z wyłączeniem sprzedaży aktywów kapitałowych) - musisz opuścić FRS z dniem wejścia w życie początku 30-dniowego okresu.
 1. Stajesz się organizatorem wycieczek i musisz rozliczać się z podatku VAT za pomocą marży dla organizatorów wycieczek - musisz opuścić FRS z dniem rozpoczęcia działalności jako organizator wycieczek.
 1. Zamierzasz lub spodziewasz się kupić aktywa, które są objęte programem dóbr kapitałowych - musisz opuścić FRS z dniem powstania twojego planu lub założenia.
 1. Stajesz się uprawniony do przyłączenia się do grupowego rozliczenia VAT lub rejestracji w imieniu oddziałów - musisz opuścić FRS z dniem uzyskania uprawnień lub rejestracji w oddziałach.
 1. Zostajesz połączony z inną firmą - musisz opuścić FRS z dniem połączenia
 1. Decydujesz się na rozliczanie podatku VAT z wykorzystaniem marży dla rzeczy używanych lub metody aukcyjnej - musisz opuścić FRS z początkiem okresu VAT, w którym zdecydujesz się skorzystać z którejkolwiek z tych metod.
FRS podsumowanie
 • System ryczałtowy (FRS) upraszcza rozliczenia.
 • Obciążasz klientów podatkiem VAT w zwykły sposób, ale rozliczasz się z HMRC według niższej stawki ryczałtowej.
 • Stawka ryczałtowa ma zastosowanie do kwoty, którą obciążasz swoich klientów łącznie z VAT.
 • Odpowiednie stawki ryczałtowe są ustalane przez HMRC i są stałe dla danego sektora.
 • Aby skorzystać z FRS, nie możesz oczekiwać, że Twój obrót podlegający opodatkowaniu bez VAT w ciągu następnych dwunastu miesięcy przekroczy £150,000.
 • Zgłaszasz się za pomocą formularza VAT 600.
 • Możesz w każdym momencie zmienić system rozliczania się z VAT, spłeniając odpowiednie warunki.
Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:
Powiązane artykuły:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.