Personalne podatki

Kontrola podatkowa – dowiedz się, do kiedy urząd podatkowy ma prawo wszcząć postępowanie

Kontrola podatkowa – dowiedz się, do kiedy urząd podatkowy ma prawo wszcząć postępowanie

Postępowanie podatkowe może zostać wszczęte wobec każdego podatnika i nigdy nie jest przyjemne. Dobrze jest sprawdzić, czy inspektor podatkowy prowadzący twoją sprawę nie przekracza swoich uprawnień.

Okienko kontrolne (enquiry window)

Enquiry window to czas, który ma HMRC na to, aby skontrolować podatnika po złożeniu przez niego zeznania podatkowego.
Jeżeli podatnik złożył zeznanie w normalnym terminie lub przed nim, HMRC ma czas na kontrolę w okresie trwającym do zakończenia dwunastu miesięcy od daty złożenia deklaracji. Przykładowo, jeżeli zeznanie podatkowe self assessment zostało złożone 1 maja 2021, czyli 3 miesiące i jeden dzień po wymaganym terminie, czas na wszczęcie postępowania upływa w dniu 31 maja 2022 roku.

Zmiana zeznania podatkowego

Jeśli podatnik chce zmienić swoje zeznanie, może to zrobić w dowolnie wybranym momencie w ciągu 12 miesięcy od terminu upływu składania deklaracji. To działanie nie ma wpływu na termin do wszczęcia dochodzenia w sprawie pierwszej deklaracji, generuje jednak swój osobny termin, w którym HMRC może dokonać kontroli. Jest to okres czasu od dnia dokonania korekty do ostatniego dnia kwartału następującego po upływie roku od dokonania zmiany zeznania.

Jeżeli urząd podatkowy wszczął postępowanie po upływie terminu składania pierwszego zeznania podatkowego, ale w terminie składania korekty, zapytanie może dotyczyć tylko korekty. 

Zeznania z lat poprzednich

Inspektor podatkowy nie ma prawa wymagać od podatnika informacji dotyczących okresów wcześniejszych niż ten, który jest przedmiotem kontroli podatkowej.
Czasami inspektorzy podatkowi twierdzą, że nie są w stanie prawidłowo sprawdzić danych za rok podlegający kontroli, ponieważ nie wiedzą, jak uzyskano dane za rok poprzedzający. Zdarza się to najczęściej w trakcie sprawdzania danych liczbowych w księgach rachunkowych, jeśli zawierają one korekty przeniesione z roku poprzedniego. Przykładowo, może to być wartość początkowa wyposażenia, które wchodzi w zakres odpisów kapitałowych. Inspektor nie ma prawa wymagać, aby podatnik udzielił takich informacji i można mu wówczas odmówić.

Discovery assessment

Jeżeli inspektor odnajdzie błędy lub niejasności w zeznaniu podatnika, a upłynął już zwyczajny termin do wszczęcia postępowania, może dokonać specjalnej oceny, zwanej discovery assessment. Postępowanie takie podlega innym zasadom niż postępowanie wszczynane w trybie zwykłym, jednak również nakłada na urząd podatkowy określone prawem ramy, w zakresie których może on działać.

powiązane artykuły