Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Rozliczanie dojazdów do pracy podczas lockdownu

Rozliczanie dojazdów do pracy podczas lockdownu

Dom jako miejsce pracy w Wielkiej Brytanii

Jeśli naszym miejscem pracy jest biuro, sprawa jest prosta – podróże z domu do biura traktowane są jako zwykłe dojazdy, czyli dojazdy nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu. Zwroty kosztów za taki dojazd podlegają opodatkowaniu jako zarobki.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda, gdy dom staje się miejscem pracy. Istotna jest przy tym definicja miejsca pracy, jaką znajdziemy w przepisach prawa. Otóż jest to miejsce, w którym obecność pracownika jest niezbędna, aby mógł on wykonywać swoje obowiązki służbowe. Jeśli więc w domu wykonuje on choćby część obowiązków (hybrydowy model pracy), HMRC musi uznać dom jako jedno z miejsc pracy. Nasuwa się zatem wniosek, że dom powinien być traktowany na równi z oddziałem firmy. W myśl przepisów prawnych, przejazdy pomiędzy oddziałami podlegają odliczeniu od podatku. Niestety, czeka nas jednak rozczarowanie. Otóż przepisy mówią o tym, że podróże pomiędzy domem – jako tymczasowym miejscem pracy, a biurem – jako stałym miejscem pracy, powinny być traktowane jako zwykłe podróże. Stałe miejsce pracy definiowane jest przy tym jako miejsce, w którym pracownik regularnie wykonuje swoje obowiązki pracownicze. Jest jednak dobra wiadomość – w pewnych sytuacjach dojazdy pomiędzy domem, a biurem, mogą podlegać odliczeniu. Kiedy?

Istotne słowo pracodawcy

W przepisach prawnych znajdziemy także zapis mówiący o tym, że gdy pracownik jest zobowiązany do poniesienia kosztów podróży na przemieszczenie z punktu A do punktu B w celach zawodowych, to koszty takie podlegają odliczeniu od podatku. Termin „zobowiązany” oznacza, że podróż taka musi nastąpić z wyraźnego polecenia pracodawcy. Uprawnionym do odliczenia kosztów podróży jest również pracownik, któremu pracodawca narzuci obowiązek pracy z domu. Dom zaczyna być wówczas traktowany jako stałe miejsce pracy, którego definicja została przytoczona wcześniej. Natomiast w sytuacji, gdy to pracownik wyrazi chęć wykonywania obowiązków z domu, a pracodawca jedynie udzieli na to zgody, odliczenie kosztów dojazdu nie przysługuje.

Wspomniane przepisy mają zastosowanie również w przypadku pracy hybrydowej. Przykładowo, jeśli pracownik 3 dni w tygodniu pracuje z biura, przejazdy pomiędzy biurem a domem traktowane są wówczas jako zwykłe przejazdy. Z kolei, gdy pracownik podczas pozostałych 2 dni, w których pracuje z domu, otrzyma polecenie odwiedzenia biura celem wykonania w nim obowiązków wynikających z zatrudnienia, koszty dojazdu do biura podlegają wówczas odliczeniu, zgodnie z paragrafem 337 ITEPA 2003.

Czy można odliczyć koszty dojazdów z domu do biura? Choć przepisy prawne na pierwszy rzut oka nie dają na to szans, pamiętajmy, że kluczowe jest to, czy pracujemy z domu z własnej woli czy z polecenia pracodawcy, a także czy podróż pomiędzy domem, a biurem wynika z polecenia pracodawcy.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:
Powiązane artykuły:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.