Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie po prostu.
Firmowe podatki

Jak obniżyć podatek korporacyjny?

Jak obniżyć podatek korporacyjny?

Planowanie podatków firm w Wielkiej Brytanii

Wydatki ponoszone przez firmę stanowią koszt uzyskania przychodu. Specjalne zasady oznaczają, że ulga podatkowa na niektóre wydatki może być przyznana na inny rok finansowy niż ten, w którym zostały one zaksięgowane. Przy planowaniu podatkowym, szczególnie w okolicach końca roku finansowego, ważne jest, aby wiedzieć, kiedy można wykorzystać różnice czasowe. Cztery obszary, na które należy zwrócić uwagę: premie, akcje, świadczenia emerytalne i koszty.

Czas na premię

Przyznanie premii lub dodatkowej pensji menedżerom lub właścicielom firmy zmniejszy rachunek z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych czyli firm (CT), ale nie musi natychmiast generować żadnych kosztów dla firmy.

Premia może być zaproponowana pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdań finansowych firmy. Właściciele nie będą musieli płacić od niej podatku i składek na ubezpieczenie społeczne aż do dnia sfinalizowania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Premia nie musi być wypłacona od razu. Mogą oni pozostawić gotówkę w firmie tak długo, jak chcą, jako kredyt.

Oszczędności podatkowe na koniec roku w UK

Im niższa wartość akcji na koniec roku finansowego firmy, tym mniejszy rachunek CT firmy. Upewnij się, że Twoja ewidencja jest dokładna. Na przykład, materiały nienadające się do użytku powinny być wycenione w księgach na zero. Również wszelkie towary, co do których oczekuje się, że zostaną sprzedane za mniej niż kosztowały firmę, np. dlatego, że są to stare zapasy, mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych w cenie sprzedaży, a nie według kosztu.

Składki emerytalne - pension

Składka emerytalna wpłacona przez firmę do końca roku finansowego obniży jej rachunek podatkowy. W przypadku większości rodzajów wydatków można dokonać odliczenia, tj. odliczyć je za okres rozliczeniowy, w którym zaciągnięto zobowiązanie, nawet jeśli zostaną one zapłacone dopiero po zakończeniu roku finansowego. Nie dotyczy to składek emerytalnych. Odliczenie jest dopuszczalne w roku obrotowym, w którym składka jest wpłacana do towarzystwa emerytalnego.

Planuj firmowe wydatki

Jeśli firma zamierza w przyszłym roku finansowym kupić sprzęt taki jak samochód, maszyny, czy nowe komputery, podpisując umowę zakupu do końca bieżącego roku finansowego, można ubiegać się o odliczenie podatkowe (ulgi kapitałowe) o cały rok wcześniej.

Rok finansowy firmy kończy się 31 marca. Jej dyrektorzy planują zakup nowych samochodów służbowych w lipcu. Jeśli podpiszą umowę do 31 marca, mogą ubiegać się o odliczenie od podatku pełnego kosztu samochodu, jeśli płatność zostanie dokonana w ciągu czterech miesięcy. Zasada czterech miesięcy nie dotyczy HP (hire purchase) i podobnych rodzajów umów kupna-sprzedaży.

Zaproponuj premię pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Obniży to podatek dochodowy od osób prawnych, natomiast podatek PAYE i NI jest płatny dopiero w miesiącu następującym po zatwierdzeniu. Premia netto może pozostać w firmie. Odpisz nieprzydatne towary i przeszacuj wartość pozycji, które mają być sprzedane poniżej kosztów. Przesuń w czasie zakup nowego sprzętu.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Artykuł dostępny w wersji video:
Powiązane artykuły:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.