Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie po prostu.
Firmowe podatki

Wypłata dywidendy w roku poniesienia straty

Wypłata dywidendy w roku poniesienia straty

Wpływ pandemii na wypłaty dywidend

W większości przypadków dywidenda jest najbardziej efektywną podatkowo formą dochodu, jaki dyrektor-akcjonariusz może uzyskać od swojej spółki. Spółki mogą wypłacać dywidendę tylko wtedy, gdy ich zyski są co najmniej równe dywidendzie, którą chcą wypłacić. Czy stanowi to problem dla spółek, których działalność została zdziesiątkowana przez pandemię?

Przykład. Rok finansowy firmy zakończył się 31 marca. Akcjonariusze pobierają większość swoich miesięcznych dochodów w formie dywidend, które nie przekroczą jej zysków. W 2020 roku handel został dotknięty przez pandemię i dyrektorzy przestali pobierać dywidendy. Dobrą wiadomością jest to, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy biznes powrócił do rentowności. Jednak dyrektorzy nie mogą wznowić wypłacania dywidendy, dopóki nie upewnią się, że firma ma wystarczające zyski.

Zyski, straty i wypłaty, np. dywidendy, z lat poprzednich muszą być uwzględnione, aby ustalić, czy spółka ma wystarczające "zyski zachowane" do wypłaty dalszych dywidend.

Na dzień 1 kwietnia 2020 r. spółka miała zatrzymane zyski w wysokości £30,000. Do lipca tego roku udziałowcom wypłacono dywidendę w wysokości £24,000 i przewidywali oni, że bieżące straty pochłoną pozostałe £6,000 z zysków zachowanych. Wstrzymali oni wypłatę dalszych dywidend.

Przywrócenie wypłat dywidend

Zyski, z których mogą być wypłacane dywidendy, to te wykazane w ostatnim rocznym lub śródrocznym sprawozdaniu finansowym spółki. Powiedzmy, że ostatnie sprawozdanie finansowe, do 31 marca 2020 r., wykazało zysk zachowany w wysokości £30,000. Czy Acom może wypłacać dywidendy w oparciu o tę kwotę, że £24,000 z tego zysku zostało wypłacone w formie dywidendy, a w kolejnym roku obrotowym spółka poniosła stratę?

Firma mogłaby zgodnie z prawem wypłacić dywidendę w 2021 r. na podstawie swoich sprawozdań finansowych za rok 2020. Jednak, jeśli sprawozdanie finansowe za 2021 r. wykaże stratę, która wraz z £24,000 dywidendy wypłaconej w tym roku pochłonie wszystkie zyski zachowane, dywidendy nie będzie można wypłacić do czasu, gdy firma wykaże, że znów ma wystarczające zyski zachowane.

Dywidendy nadpłacone i pożyczki dla udziałowców

Załóżmy, że straty firmy za rok kończący się 31 marca 2021 r. przekraczają £6,000 i sięgają, powiedzmy, £20,000. Z perspektywy czasu spółka nie miałaby nawet wystarczającego zysku, aby wypłacić dywidendę w wysokości £24,000. Oszczędności w wysokości £30,000 pomniejszone o straty w wysokości £20,000 pozostawiają jedynie £10,000 zysku na dywidendy; stąd nadpłata w wysokości £14,000. Wniosek jest taki, że chociaż dyrektorzy udziałowcy działali w tym czasie w dobrej wierze, £14,000 nie może być dywidendą i musi zostać przekwalifikowane.

HMRC może próbować dowodzić, że £14,000 jest zarobkiem podlegającym opodatkowaniu PAYE i NI, ale ponieważ dywidenda została wypłacona w dobrej wierze, nadwyżka powinna być traktowana jako pożyczka dla udziałowców. Jeśli chodzi o bieżący rok i aby uniknąć potencjalnego sporu z HMRC, dyrektorzy mogą zaciągnąć kolejne pożyczki i spłacić je z dywidendy, gdy będą pewni, że zysk jest wystarczający.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Artykuł dostępny w wersji video:
Powiązane artykuły:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.