Dyrektor spółki LTD i jego emerytura w Wielkiej Brytanii

Dyrektor spółki LTD i jego emerytura w Wielkiej BrytaniiDyrektor spółki LTD i jego emerytura w Wielkiej Brytanii

Dziś omawiamy piąty z cyklu artykułów dotyczących podatkowo opłacalnych wypłat ze spółki LTD (w poprzednich artykułach było o podróżach służbowychzakupie samochodu elektrycznegoemisji akcji oraz o odsetkach od pożyczek udzielanych spółce przez jej dyrektora). Opowiemy Ci o inwestycji w plany emerytalne czyli Personal Pension Plans (PPP) oraz o ulgach podatkowych, które Ci przysługują w związku z odkładaniem funduszy emerytalnych.

Najpierw jednak krótkie wprowadzenie do rodzaju emerytur w UK.

Rodzaje emerytur w UK

W UK można korzystać równolegle z kilku rodzajów emerytur. Poniżej znajdziesz skrótowe omówienie każdej z nich.

Emerytury państwowe w Wielkiej Brytanii – State Pensions

Jest to emerytura państwowa – regularny dochód od rządu dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny (State Pension Age). Otrzymanie tego dochodu jest uzależnione od opłacenia wystarczającej ilości składek na ubezpieczenie społeczne (lub otrzymania równoważnych kredytów na ubezpieczenie społeczne). Wysokość świadczeń różni się zależnie od wieku danej osoby i jej dotychczasowych składek.

Każdy może złożyć wniosek o State Pension pod warunkiem, że posiada minimalną liczbę kwalifikujących się lat składkowych. Nie są to jednak kwoty wysokie – maksymalnie jest to 185.15 funtów tygodniowo – więc istnieje jeszcze kilka innych opcji, które pozwalają na zapewnienie podatnikom na starość wystarczających środków utrzymania.

Więcej na temat State Pension znajdziesz tutaj.

Emerytura firmowa w UK – Workplace Pension 

Jest to pula emerytalna oparta o świadczenie stałe – zazwyczaj w postaci emerytury organizowanej przez pracodawcę. Jest ona zwana także emeryturą firmową (company pension), emeryturą opartą na pracy (work-based pension), jak również, bardziej formalnie, jako świadczenie zdefiniowane (defined benefit).

Zapewnienie pracowniczego programu emerytalnego to obowiązek każdego pracodawcy wobec każdego pracownika pracującego w UK, będącego w wieku powyżej 22 lat do wieku emerytalnego, zarabiającego co najmniej 10,000 funtów rocznie.

Działa to w ten sposób, że pewien odsetek Twojego wynagrodzenia jest odkładany do systemu przy każdej wypłacie. Dla większości osób minimalna całkowita wartość składki, która musi być wpłacona w ramach automatycznej rejestracji, wynosi 8% kwalifikujących się zarobków pracownika.

Pracodawcy zazwyczaj muszą wpłacić co najmniej 3% tej wartości, a reszta musi być wpłacona jako składka pracownika z jego wynagrodzenia, po opodatkowaniu. Niektórzy pracodawcy mogą oferować dopasowanie składek, co oznacza, że dopasują to, co pracownik wpłaca, do pewnego limitu.

Wysokość wypłat nie jest zależna od wybranej inwestycji czy wysokości wpłat – jest uzależniona wyłącznie od zasad systemu emerytalnego, zwykle w oparciu o wysokość otrzymywanego w miejscu pracy wynagrodzenia i czasu przepracowanego u danego pracodawcy.

Dostawca emerytury zobowiązuje się do regularnych, corocznych wypłat po Twoim przejściu na emeryturę. Zazwyczaj można wybrać, aby 25% rocznej wpłaty było wolne od podatku.

Jak działa Workplace Pension?

Przy każdej wypłacie:

 • Ty wpłacasz 40 funtów;
 • pracodawca wpłaca 30 funtów;
 • otrzymujesz ulgę podatkową w wysokości 10 funtów.

Łącznie na emeryturę trafia 80 funtów.

Więcej na ten temat można się dowiedzieć tutaj.

Personal Pension czyli emerytura osobista w UK – na czym polega?

Ten rodzaj emerytury organizujesz sobie samodzielnie. Jest to pula emerytalna, zwana PPP (Personal Pension Plan), której wielkość uzależniona jest wyłącznie od tego, ile zostało na nią wpłacone. Programy takie znane są także jako defined contribution lub jako programy money purchase i dotyczą zazwyczaj emerytury osobistej lub emerytury udziałowców, na przykład:

 • emerytury zakładowe organizowane przez pracodawcę;
 • emerytury prywatne organizowane przez Ciebie.

Fundusze wpłacane przez Ciebie lub Twojego pracodawcę są umieszczane w inwestycjach (takich jak akcje) przez dostawcę emerytury (on również pobiera niewielką opłatę za zarządzanie – należy go spytać, ile). W zależności od inwestycji wartość puli emerytalnej może wzrosnąć lub spaść (tak samo jak wartość akcji). Są programy, które przenoszą zebrane oszczędności na inwestycje o niższym ryzyku, jeżeli beneficjent zbliża się do wieku emerytalnego.

25% takiej puli emerytalnej jest zazwyczaj wolne od podatku.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Roczna ulga od składki emerytalnej w UK

Roczna ulga od składki emerytalnej (Private pension contribution annual allowance) to maksymalna kwota wolna od podatku, którą możesz wpłacić na swoje prywatne konto emerytalne. W roku podatkowym 2021/22 oraz 2022/23 wynosi ona 40,000 funtów. Maksymalna kwota dotyczy wszystkich planów emerytalnych – jeżeli masz ich więcej niż jeden. Innymi słowami: wszystkie składki emerytalne wpłacane przez Ciebie oraz przez Twojego pracodawcę w ciągu roku podatkowego wliczają się do tego limitu. Jeżeli już wcześniej pieniądze z emerytury były podejmowane, lub jesteś podatnikiem o wyższych dochodach, Twój roczny odpis może być znacznie niższy.

Uwaga! W obliczenia należy włączyć także ulgę podatkową, a zatem możliwa do wpłaty przed podatkiem kwota jest w rzeczywistości niższa niż 40,000 funtów, ponieważ ulga podatkowa w wysokości 20% efektywnie zwiększa każdą składkę o 25%.

Z tej przyczyny należy śledzić wysokość swoich emerytalnych składek, zwłaszcza, jeśli uważasz, że zbliżasz się do limitu. Kalkulator do dokonania precyzyjnych wyliczeń znajduje się na tej stronie HMRC.

Każdy rezydent UK w wieku poniżej 75 lat może uzyskać ulgę podatkową od wpłacanych składek, nawet jeśli nie pracuje i nie płaci podatku.

Dalsze ograniczenia ulgi Private pension contribution annual allowance

Ulga ta podlega dalszym ograniczeniom, jeżeli:

 • Twój threshold income (dochód „progowy” – nie obejmujący składek emerytalnych) jest wyższy niż 200,000 funtów;
 • Twój adjusted income (dochód skorygowany – obejmujący składki emerytalne) jest wyższy niż 240,000 funtów.

Określenie wysokości tych dochodów może być nieco zagmatwane, dlatego przedstawimy je dla was poniżej, a więcej na temat Private pension contribution annual allowance dowiesz się tutaj.

Obliczanie Ajusted income

 1. Do ogólnej sumy Twoich dochodów (wszystkie zarobki + dochody z inwestycji) dodajesz wszystkie składki zapłacone przez pracodawcę (employers contributions - Class 1A i 1B National Insurance od wydatków i świadczeń, które dają swoim pracownikom);
 2. Odejmujesz wszelkie podatki ryczałtowe;
 3. Odejmujesz wszelkie świadczenia otrzymane z tytułu śmierci. Otrzymany wynik to Twój Adjusted income.

Obliczanie Threshold income

 1. Od ogólnej sumy Twoich dochodów (wszystkie zarobki + dochody z inwestycji) odejmujesz składki członkowskie wpłacane do pracowniczych programów emerytalnych (czy to opartych na PPP, czy na workplace pension).
 2. Dodajesz wszystkie kwoty Salary sacrifice (zwane także salary exchange). Salary sacrifice polega na tym, że pracownik zgadza się na redukcję swojego wynagrodzenia lub premii, która jest równa jego składkom emerytalnym, a w zamian za to pracodawca zgadza się na opłacanie całości składek emerytalnych;
 3. Odejmujesz wszystkie podatki ryczałtowe;
 4. Odejmujesz wszelkie świadczenia otrzymane z tytułu śmierci. Otrzymany wynik to Twój Threshold income.

Przekroczenie kwoty rocznej ulgi od składki emerytalnej w UK - konsekwencje

Po pierwsze, nie otrzymasz ulgi podatkowej na kwotę przekraczającą 40,000 funtów.

Po drugie, zostanie Ci naliczony dodatkowy podatek za dany rok (annual allowance charge): nadwyżka składek zostanie dodana do Twojego dochodu brutto, a kwota podatku należnego zostanie odpowiednio przeliczona na podstawie wyższej kwoty. Jeżeli ta opłata wynosi więcej niż 2,000 funtów, możesz poprosić o odliczenie jej od świadczeń emerytalnych.

Zasada przeniesienia czyli carry forward rule

Jeżeli jednak cała dozwolona kwota ulgi została już przez Ciebie wykorzystana, a Ty nie korzystałeś/korzystałaś z niej w 3 poprzednich latach podatkowych albo nie była wykorzystana w całości, możesz przenieść cały niewykorzystany odpis na bieżący rok.

Oznacza to, że jeśli dysponujesz dużą kwotą i chcesz ją sobie wpłacić na konto emerytalne, możesz skorzystać z zasady przeniesienia. Pozwala ona na wykorzystanie rocznej ulgi, która nie została wykorzystane w ciągu ostatnich trzech lat, pod warunkiem, że w tym czasie należałeś/należałaś do zarejestrowanego programu emerytalnego.

Na przykład: w latach podatkowych 2018/19, 2019/20, 2020/21 została przez Ciebie dokonana wpłata na emeryturę w sumarycznej wysokości 45,000 funtów (3 x £15,000), zatem do wykorzystania za rok podatkowy 2021/22 pozostało Ci 75,000 funtów (3 x £25,000). A zatem łącznie w tymże roku podatkowym możesz kwotę 115,000 funtów (£75,000 + £40,000) na swoje konto emerytalne i będzie ona wolna od podatku.

Wpłata na Twoją emeryturę poprzez spółkę LTD

Teraz nasz temat przewodni: jako dyrektor spółki LTD masz prawo wnieść do swojej puli emerytalnej dochód z firmy przed opodatkowaniem. Ponadto, ponieważ składka pracodawcy liczy się jako dopuszczalny koszt biznesowy, firma może sobie w ten sposób zmniejszyć podatek od osób prawnych (Corporation Tax – CT). Jest to zatem efektywny podatkowo sposób wykorzystania zysków z działalności gospodarczej.

Jako dyrektor własnej spółki LTD możesz wpłacać sobie składki na emeryturę zarówno jako firma (będą to wówczas składki pracodawcy – employer’s contribution) oraz jako osoba fizyczna, ale wpłaty jako spółka są bardziej korzystne, bo w przeciwieństwie do składek osobistych, nie ma limitu kwoty, którą firma może wpłacić na emeryturę, by uzyskać ulgę podatkową, a zatem można przekroczyć roczny limit 40,000 funtów.

Oszczędności dyrektora LTD

Dyrektorowi firmy LTD wolno osobiście wpłacić na emeryturę do 40,000 funtów przed podatkiem oraz 100% dochodu wynikającego z listy płac (PAYE) i nadal może on uzyskać ulgę podatkową. W zależności od osiąganych dochodów, będzie to ulga obliczana według najwyższej stawki krańcowej: 20%, 40% lub 45%.

W roku podatkowym 2021/22 stawka podatku CT wynosi 19%. Podatnik stawki podstawowej po wpłaceniu na konto emerytalne kwoty 100 funtów zapłaci de facto 80 funtów, ponieważ 20 funtów płaci rząd.

Podatnik stawki wyższej 40% za wpłatę w tej samej wysokości zapłaci 60 funtów, bo rząd pokryje pozostałe 40 funtów (20 funtów dodanych od razu + 20 funtów odzyskanych później za pomocą zeznania podatkowego).

Inna znacząca korzyść wynika z faktu, że pracodawca nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution – NIC) od składek emerytalnych. Na rok podatkowy 2021/22 składka ta wynosi 13.8% - będzie to procent zaoszczędzony na podatku, który musiałby zostać pobrany, gdyby wypłata została dokonana jako wynagrodzenie.

Podsumowując, firma zaoszczędzi do 38.8%, jeżeli wpłaci pieniądze bezpośrednio na Twoją emeryturę, a nie wypłaci ich w formie pensji. Jest to bardzo znacząca korzyść!

Salary sacrifice contributions czyli składki z tytułu poświęcenia pensji

Jak już wspominaliśmy wyżej, Salary sacrifice polega na tym, że pracownik zgadza się na redukcję swojego wynagrodzenia lub premii, która jest równa jego składkom emerytalnym, a w zamian za to pracodawca zgadza się na opłacanie całości składek emerytalnych.

Przykład.

Jeśli pracownik wymieni 1,000 funtów swojej pensji na składkę emerytalną pracodawcy, dostanie pełną kwotę 1,000 funtów na swoją emeryturę. Od tej kwoty firma nie płaci National Insurance i może nawet zdecydować się na przekazanie tej oszczędności pracownikowi jako dodatku do składki emerytalnej.

Dla porównania: nie stosując Salary sacriface podatnik podstawowej stawki podatkowej zapłaci podatek dochodowy w wysokości 20% oraz National Insurance w wysokości 12% od swojej pensji, czyli że od każdego otrzymanego 1000 funtów na podatki odchodzi 320 funtów. Zostaje 680 funtów. Po dodaniu kwoty ulgi podatkowej do wpłaty na emeryturę pozostaje 850 funtów.

Ulga dożywotnia czyli Lifetime allowance

Jest to maksymalna kwota wolna od podatku, którą możesz zgromadzić na wszystkich swoich kontach emerytalnych w ciagu całego życia. Kwota ta obecnie wynosi 1 milion i 73,100 funtów. Ulga dożywotnia obejmuje tak Personal Pension Plans jak i Workplace Pension. W pierwszym przypadku do sumy końcowej wlicza się wszystkie pieniądze zgromadzone w puli emerytalnej. W drugim jest to zazwyczaj 20-krotność emerytury otrzymanej w pierwszym roku plus kwota ryczałtowa – trzeba to sprawdzić u dostawcy emerytury.

Dostawca usług emerytalnych może sprawdzić wysokość sumaryczną wszystkich zgromadzonych na różnych kontach funduszy emerytalnych, kiedy:

 • zdecydujesz się na podjęcie pieniędzy z puli;
 • ukończysz 75 lat;
 • przenosisz swoją emeryturę za granicę.

Zapłata podatku w przypadku przekroczenia lifetime allowance to twój obowiązek i Ty musisz zadbać, o zgłoszenie zobowiązania poprzez wypełnienie deklaracji Self Assessment. Jeżeli zdarzy się, że podatnik, którego emerytura przekroczyła lifetime allowance umrze zanim skorzysta ze zgromadzonych środków, podatek musi zapłacić osoba, która po nim dziedziczy.

Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Zazwyczaj trzeba mieć co najmniej 55 lat (od 2028 r. będzie to 57 lat), aby uzyskać dostęp do pieniędzy z puli emerytalnej.

Zapraszamy do obejrzenia video!

Zostań czytelnikiem, aby otrzymać pełny dostęp do treści
Darmowe konto na zawsze, nie podajesz danych karty
Dodatkowo otrzymujesz dostęp newslettera
Możliwość zadawania pytań do artykułów
Dodatkowe opcje wyszukiwania treści (w budowie)
Powiązane artykuły:
Brak artykułów

Załóż darmowe konto i otrzymaj dostęp do pełnych wersji artykułów

Dodatkowo w każdy wtorek otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.

Zostań czytelnikiem