Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Odsetki od pożyczki dyrektorskiej jako forma wypłaty ze spółki Ltd

Odsetki od pożyczki dyrektorskiej jako forma wypłaty ze spółki LtdOdsetki od pożyczki dyrektorskiej jako forma wypłaty ze spółki Ltd

Korzystne podatkowo wypłaty z własnej firmy – dziś czwarty artykuł z tego cyklu po artykułach o podróżach służbowych, zakupie samochodu elektrycznego oraz emisji akcji. Omówimy możliwości podatkowe, które wynikają z faktu pożyczenia pieniędzy własnej firmie Ltd.

Zanim jednak przejdziemy do omawiania tematu pożyczki dla własnej firmy, zapoznajmy się z ogólnymi zasadami dotyczącymi ulg na oszczędności.

Savings Allowance czyli kwota wolna od podatku od oszczędności

Są trzy postacie zwolnień podatkowych w kontekście posiadania oprocentowanych oszczędności:

Personal Allowance jako źródło zarobku za pomocą odsetek

Jak już pisaliśmy w naszym niedawnym artykule o ulgach podatkowych, od roku podatkowego 2021/22 kwota wolna od podatku dochodowego wynosi 12,570 funtów (i pozostanie w tej wysokości zapewne przez następne kilka lat). Możesz wykorzystać swoją ulgę Personal Allowance, aby zarabiać odsetki bez podatku, jeśli nie wykorzystałeś jej na pensję, emeryturę lub inne dochody.

Starting rate for savings czyli stawka początkowa dla oszczędności

Stawka początkowa dla oszczędności ma na celu wsparcie osób oszczędzających, które mają najniższe dochody. W roku 2022/23 wynosi ona 5,000 funtów. Oznacza to, że do 5,000 funtów odsetek, które zostały uzyskane z oszczędności jest wolne od podatku.

Będziesz kwalifikować się do tej ulgi, jeśli w ciągu roku podatkowego zarobisz do 17,570 funtów, ale pod warunkiem, że Twój Personal Allowance wynosi standardowe £12,570.

Limit jest wyższy dla osób kwalifikujących się do Blind Person's Allowance (dla osób niewidomych) lub Marriage Allowance (dodatek małżeński).

Jeżeli zarabiasz kwotę do wysokości równej Personal Allowance (£12,570), zwolniona od podatku jest pełna kwota pięciu tysięcy funtów. Zarobki powyżej kwoty Personal Allowance powodują zmniejszenie ulgi o taką kwotę, jaką wynosi suma przekraczająca kwotę Personal Allowance. Innymi słowy, każdy 1 funt dochodu powyżej Personal Allowance zmniejsza stawkę początkową na oszczędności o 1 funt.

Przykład.

Maria zarabia 16,000 funtów rocznie. Obliczmy kwotę wolną od podatku:

£16,000 - £12,570 = £3,430

£5,000 - £3,430 = £1,570‍

Od kwoty odsetek w wysokości £1,570 Maria nie zapłaci podatku.

Dodatkowe informacje można znaleźć na tej stronie HMRC.

Personal Savings Allowance (PSA) czyli osobista ulga na oszczędności

Ulga ta pozwala zarobić do 1,000 funtów na odsetkach bez płacenia od nich podatku (odsetki powyżej tej kwoty są opodatkowane podatkiem 20%). Jak wysoka będzie ulga, zależy od stawki opłacanego przez Ciebie podatku dochodowego:

 • stawka podstawowa (20%) – w ciągu roku podatkowego możesz zarobić na odsetkach do 1,000 funtów bez podatku;
 • stawka wyższa (40%) – w ciągu roku podatkowego możesz zarobić do 500 funtów bez podatku;
 • stawka dodatkowa (45%) – brak możliwości otrzymania ulgi.

Jeśli chodzi o mieszkańców Szkocji: mimo, że w szkockie stawki podatkowe są inne, dla celów Personal Savings Allowance są używane angielskie stawki podatkowe, a zatem jeżeli w roku podatkowym 2022/23 będziesz mieć rozliczane w Szkocji dochody w wysokości do 50,270 funtów, nadal przysługuje Ci pełna ulga PSA do 1,000 funtów zarobionych z odsetek.

Dodatkowe informacje znajdziesz na tej stronie HMRC.

Poniżej zamieściliśmy tabelkę, podsumowującą kwoty oszczędności wolne od podatku w zależności od progu podatkowego, na którym się znajdujesz:

Wszelkie odsetki z oszczędności, wyższe niż Personal Savings Allowance lub starting rate for savings podlegają opodatkowaniu, którego wysokość zależy od Twoich dochodów.

Osobista Ulga na Oszczędności oraz i stawka początkowa dla oszczędności obejmują:

 • odsetki od kapitału złożonego w bankach i towarzystwach budowlanych;
 • odsetki od kapitału złożonego na kontach oszczędnościowych i kontach w spółdzielniach kredytowych;
 • odsetki od kapitału złożonego w otwartych spółkach inwestycyjnych (OEIC), funduszach inwestycyjnych i funduszach powierniczych;
 • odsetki od pożyczek typu peer-to-peer;
 • odsetki od obligacji rządowych lub firmowych;
 • odsetki od renty dożywotniej (w większości przypadków);
 • odsetki od wpłat tytułem niektórych umów ubezpieczenia na życie;
 • odsetki uzyskane w innych walutach, jeśli są przechowywane na kontach oszczędnościowych w Wielkiej Brytanii.

Jak wspominaliśmy wyżej, jeśli jesteś mieszkańcem Szkocji i obowiązują Cię nieco inne progi i stawki podatkowe, nadal jednak będziesz płacić brytyjskie stawki podatku dochodowego od podlegających opodatkowaniu dochodów z oszczędności.

Pożyczanie pieniędzy własnej spółce Ltd

Jeżeli jesteś dyrektorem firmy Ltd, masz odłożone pieniądze i chcesz z nich otrzymywać dodatkowe dochody wyższe niż odsetki bankowe, możesz pożyczyć pieniądze własnej spółce.

Pożyczka dla spółki Ltd od dyrektora spółki – krok po kroku

Najpierw należy uzyskać pewność, że spółka określiła w statucie możliwość pożyczania funduszy od swoich dyrektorów. Jeżeli tak, zalecamy, żeby dla celów podatkowych warunki pożyczki zostały jasno określone w umowie (najlepiej, jeżeli spisze je prawnik). Sporządzenie umowy pożyczki nie jest obowiązkowe, ale pozwala na stworzenie czytelnej i nie pozostawiającej wątpliwości dokumentacji, a to zawsze się przydaje w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

W umowie powinny znaleźć się następujące punkty:

 • wysokość pożyczki;
 • oprocentowanie;
 • okres spłaty;
 • inne warunki.

Jako dyrektor możesz zgodzić się na udzielenie pożyczki bez odsetek lub uzgodnić ich wysokość z firmą. Jeśli od pożyczki naliczane są odsetki, liczą się one jako Twój dochód osobisty i muszą zostać wykazane w Twoim zeznaniu podatkowym Self Assessment.

Przed wypłaceniem odsetek dyrektorowi firma musi odliczyć od nich podatek dochodowy według podstawowej stawki 20%, a następnie co kwartał zgłaszać i odprowadzać go do HMRC na formularzu CT61.

Pożyczki udzielane firmie przez dyrektorów muszą być zewidencjonowane (niezależnie od formy, w jakiej zostały udzielone - nie muszą to być jedynie pieniądze). Są one wykazywane jako zobowiązania krótkoterminowe w bilansie, gdy spółka składa swoje roczne sprawozdanie finansowe.

Wypłata odsetek dyrektorowi spółki Ltd a podatki

Przyjęcie pieniędzy w formie odsetek jest najbardziej efektywną podatkowo opcją. Firma może wypłacać odsetki według znacznie wyższych stawek niż te, które można uzyskać w banku. Zalety tego rozwiązania są następujące:

·       wypłata odsetek stanowi koszt uzyskania przychodu dla firmy;

·       nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) od odsetek wypłacanych przez firmę;

·       spółka nie płaci też podatku dochodowego od osób prawnych od żadnych pożyczek, które firma bierze od jej własnych dyrektorów.

Dodatkowo, jeżeli jako dyrektor będący właścicielem firmy pobrałeś już wystarczającą ilość dywidend, aby skorzystać z zerowej stawki podatkowej (2,000 funtów na rok podatkowy 2021/22 oraz 2022/23), sprawdź, czy wykorzystałeś już zerową stawkę na odsetki. Jak opisano wyżej, możesz wykorzystać ulgę Personal Savings Allowance w wysokości 1,000 funtów dla podatników płacących podstawową stawkę i 500 funtów dla płacących wyższą stawkę.

Uwaga! Jeśli jesteś w związku małżeńskim lub masz partnera cywilnego i nie wykorzystują oni w pełni swojej ulgi na oszczędności, mogą udzielić pożyczki twojej firmie, dzięki czemu będzie ona mogła zmniejszyć swoje zadłużenie.

Pamiętaj, że sytuacja podatkowa firmy się nie zmienia, niezależnie od tego, czy odsetki są płacone Tobie, czy bankowi. Jeśli uda się je zmniejszyć, będzie w lepszej sytuacji.

Zarobionymi odsetkami można dysponować swobodnie: można je pozostawić w firmie albo wyodrębnić ich część lub całość.

Ustalanie wysokości odsetek od pożyczki wziętej przez spółkę Ltd od dyrektora

Nie należy ustalać odsetek w zbyt dużej wysokości, jeżeli firma jest początkująca, bo to będzie miało negatywny wpływ na jej płynność finansową. W takim przypadku lepiej też jest ustalić dłuższy okres spłaty pożyczki.

Odsetki są zazwyczaj ustalane według stawki podobnej do komercyjnej stopy procentowej, ale zależy to od pożyczanej od dyrektora kwoty i związanego z nią ryzyka. Komercyjna stopa procentowa to taka, którą zaoferowałby pożyczkodawca, będący osobą trzecią. W przypadku odsetek dla dyrektora firmy mogą one być naliczane i wypłacane, gdy pozwala na to płynność finansowa spółki. Stawkę procentową można ustalić średnio do 8%, lecz należy pamiętać, że trzeba ją móc uzasadnić przed HMRC.

Zakładając, że dyrektor jest podatnikiem rozliczającym się według podstawowej stawki podatkowej i chce wziąć wypłatę odsetek w wysokości 2,000 funtów zamiast dywidendy, wówczas efektywna płaca na rękę mogłaby być średnio o 500 funtów większa, ponieważ wypłata odsetek nie pociąga za sobą żadnych dalszych naliczeń podatkowych (w przeciwieństwie do dywidendy).

Każda wypłata odsetek jest zatem podatkowo dużo korzystniejsza niż dywidenda. Należy jednak mieć na uwadze, że taka wypłata wymaga wykonania dodatkowej pracy związanej z obliczaniem średnich odsetek i przygotowywaniem formularzy CT61. Warto więc wypłatę odsetek ustalić w wysokości, dla której warto tę pracę wykonać.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video!

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:
Powiązane artykuły:
Brak artykułów

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a w każdy wtorek otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.