Firmowe podatki

Jak nie płacić lub obniżyć podatek od pożyczki zaciągniętej z funduszy własnej spółki

Jak nie płacić lub obniżyć podatek od pożyczki zaciągniętej z funduszy własnej spółki

Zaciągnięcie pożyczki we własnej firmie ma wiele zalet. Nie ma konieczności sprawdzania zdolności kredytowej i można szybko uzyskać dostęp do środków. Ponadto, jeśli spółka pożycza pieniądze, dyrektor nie jest traktowany jako osoba uzyskująca dochód, a zatem nie jest on opodatkowany podatkiem dochodowym (według stawek wynoszących prawdopodobnie 40% lub 45%). Co prawda spółka nie otrzymuje ulgi podatkowej z tytułu udzielenia tego rodzaju pożyczki, podczas gdy otrzymuje ulgę z na przykład z tytułu wypłaty wynagrodzenia, ale stawka podatku od osób prawnych jest wyraźnie mniejsza (19%). Z punktu widzenia osoby fizycznej otrzymanie pieniędzy w formie niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest niezwykle korzystne. Należy jednak pamiętać, że w świetle prawa podatkowego twoja spółka jest całkowicie odrębnym bytem. Oznacza to, że każde pobranie firmowej gotówki lub aktywów wiąże się z konsekwencjami podatkowymi. Do zaciągania pożyczek z firmy mają zastosowanie odrębne przepisy podatkowe.

Limit kwoty wolnej od podatku

Najprostszym i najkorzystniejszym wyjątkiem od opodatkowania podatkiem od świadczeń rzeczowych jest sytuacja, w której łączna kwota wszystkich pożyczek udzielonych danej osobie nie przekracza 10,000 funtów. Dyrektor, pracownik lub udziałowiec może pożyczyć do 10 000 funtów bez odsetek i nie trzeba wówczas odprowadzać podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne. Należy jednak pamiętać, że przekroczenie tego limitu wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Co, jeśli przekroczysz limit?

Jeśli całkowita kwota pożyczki przekracza 10 000 funtów i jest ona nieoprocentowana lub oprocentowana według stopy niższej niż oficjalnie publikowana stopa procentowa(2,50% od kwietnia 2017 r.), wówczas podlega opodatkowaniu.

Wartość świadczenia rzeczowego jest obliczana zgodnie z zasadami HMRC i jest wykazywana na formularzu P11D po zakończeniu roku podatkowego. Jest doliczana do twojego osobistego dochodu i podlega opodatkowaniu według najwyższej stawki podatku dochodowego.

Firma ponosi również dodatkowy koszt National Insurance (NI) w wysokości 13,8% wartości zaciągniętej pożyczki.

Co się dzieje, jeśli nie spłacisz pożyczki?

Niespłacona przez dłuższy czas pożyczka może spowodować, że na firmę może zostać nałożony obowiązek zapłaty dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli jakakolwiek pożyczka udzielona na koniec roku Uczestnikowi (dyrektorowi firmy lub jej udziałowcowi) lub podmiotowi powiązanemu z Uczestnikiem pozostaje niespłacona przez 9 miesięcy i 1 dzień po zakończeniu okresu rozliczeniowego spółki, wtedy spółka musi zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 25% kwoty pozostającej do spłaty.

Podatek firmowy, gdy pożyczasz w ramach limitu

Nieograniczone korzystanie z firmowych środków pieniężnych na własny użytek (w ramach limitu) nie stwarza problemów podatkowych, ale firma będzie musiała zapłacić tymczasowy podatek do czasu zwrotu pieniędzy. Obciążenie to wynosi 32,5% (33,75% od kwietnia 2022 r.) pożyczonych pieniędzy, które są nadal należne po upływie dziewięciu miesięcy od zakończenia roku finansowego firmy. Podatek ten można odzyskać po spłacie pożyczki na rzecz spółki. HMRC dokonuje zwrotu dopiero po upływie 9 miesięcy i 1 dnia od końca okresu rozliczeniowego, w którym pożyczka została spłacona spółce. Jeśli spłacisz część pożyczki, zwrócona zostanie proporcjonalna część zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych.

Jeżeli wpadniesz na pomysł, żeby spłacić pożyczkę z większych pieniędzy uzyskanych z zaciągnięcia następnej pożyczki, aby w ten sposób uniknąć opłaty opartej na zasadzie dziewięciu miesięcy (dokonać niejako „odświeżenia” pożyczki) – musisz sprawę przemyśleć, gdyż jeśli spłacisz dług, a w ciągu 30 dni przed lub po spłacie pożyczysz więcej pieniędzy od firmy, HMRC zignoruje spłatę. Tak samo stanie się, jeżeli pożyczysz tymczasowo pieniądze na spłatę pożyczki z innego miejsca – spłata ta nie zostanie przez HMRC uwzględniona. Takie działanie jest traktowane jako unikanie spełnienia obowiązku podatkowego i podatek zostanie naliczony.

Uwaga!

Jeżeli kwota rzeczywistych lub planowanych tymczasowych pożyczek, która jest wykorzystywana do spłaty firmowego długu nie przekracza 15,000 funtów, mechanizm automatycznego nałożenia przez HMRC opodatkowania nie uruchamia się.

Co się stanie, jeśli twoja firma "umorzy" pożyczkę?

Jeśli pożyczka zostanie umorzona i spłata wcale nie dojdzie do skutku, wtedy kwota pożyczki zostanie potraktowana zgodnie z twoimi relacjami ze spółką. W przypadku udziałowców, będących zarazem dyrektorami firmy, kwota umorzenia jest traktowana jako wypłata i firma nie może liczyć na żadną ulgę podatkową (jedynie koszt składek na ubezpieczenie społeczne będzie odliczany od zysków spółki).

Natomiast jeżeli jesteś wyłącznie dyrektorem, a nie udziałowcem, odpisana kwota jest traktowana jako kwota netto podatku i ubruttowiona w celu obliczenia podatku PAYE i NI. Kwota brutto oraz składka na ubezpieczenie społeczne dyrektora może być wówczas odliczona od zysku firmy.

Najlepiej jednak, żebyś zasięgnął porady księgowego zanim podejmiesz decyzję o umorzeniu pożyczki.

Jak prawidłowo wykorzystać wolną od podatku kwotę pożyczki?

Trzeba pamiętać o kilku prostych zasadach. Kwota nie przekraczająca 10,000 funtów może być przez ciebie pożyczona z majątku firmowego na okres 21 miesięcy bez żadnych obciążeń podatkowych – tak twoich, jak i firmy. Pozwala to na nieopodatkowane pożyczanie firmowych pieniędzy przez dłuższy okres czasu, jeżeli posiadasz możliwość, aby po upływie tych dwudziestu jeden miesięcy skorzystać z tymczasowego finansowania z innego źródła (np. z pożyczki od rodziny, lub z kredytu w rachunku bieżącym), aby spłacić zadłużenie wobec firmy. Po upływie trzydziestu dni możesz ponownie zaciągnąć pożyczkę od firmy celem spłaty tymczasowego finansowania.

powiązane artykuły