Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Handel kryptowalutami - szykują się nowe zasady

Handel kryptowalutami - szykują się nowe zasadyHandel kryptowalutami - szykują się nowe zasady

10 października 2022 OECD czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development) ogłosiła zamiar rychłego wprowadzenia w życie nowego systemu międzynarodowej wymiany informacji dotyczących transakcji kryptowalutowych. Struktury te umożliwią zgłaszanie i wymianę informacji na temat handlu aktywami kryptowalutowymi.

Giełdy oraz inwestorzy będą zobligowani do zgłaszania corocznie wszystkich zawartych transakcji, co umożliwi następnie wymiar podatku. Proces będzie zachodził automatycznie - administracje podatkowe krajów członkowskich będą komunikować się ze sobą i przekazywać informacje w znacznie szerszym zakresie, niż to się dzieje teraz.

Działania te zostały podjęte na skutek wezwań grupy G20 w związku z powszechnym zjawiskiem uchylania się od opodatkowania tychże transakcji.

Cechy transakcji kryptowalutowych

Aktywa kryptowalutowe mają szerokie zastosowanie inwestycyjne i finansowe - stąd potrzeba niezwłocznego wprowadzenia zasad przejrzystości w kontekście ich wymiany.

W przeciwieństwie do tradycyjnych produktów finansowych, mogą być przenoszone i przechowywane bez interwencji tradycyjnych pośredników w postaci banków, jak również nie  potrzebują centralnej administracji, która mogłaby mieć wgląd w transakcje oraz stan posiadania aktywów kryptowalutowych. Zamiast tego pojawiły się giełdy krypto i dostawcy portfeli.

Wiele z nich jest poza obszarem jakiejkolwiek regulacji, a zatem nie są też objęte wspólnym standardem sprawozdawczości (CRS - The Common Reporting Standard ) OECD - dlatego łatwiej je wykorzystać do uchylania się od płacenia podatków.

Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)

Nowy program nazywa się Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Zostanie przedstawiony na następnym spotkaniu ministrów finansów krajów grupy G20 oraz prezesów banków centralnych, które odbędzie się w niech 12 i 13 października bieżącego roku  w Waszyngtonie, jako część najnowszego raportu podatkowego sekretarza generalnego OECD. Wzorcowe zasady CARF będą transponowane do ustawodawstwa krajowego przy pomocy komentarza zamieszczonego z myślą o implementacji.

Jak będzie działać CARF?

Coroczne raporty CARF będą automatycznie docierały do jurysdykcji zamieszkania podatników, a zatem handel kryptowalutami wyjdzie z szarej strefy. Standard dla raportów CARF ma być znormalizowany w sposób podobny do raportów CRS. Będzie zawierać również reguły obowiązujące w przypadkach, kiedy dostawca usług związanych z aktywami kryptograficznymi działa w więcej niż jednej jurysdykcji.

Nie będzie trzeba rejestrować aktywów nienadających do celów płatniczych lub inwestycyjnych oraz takich, które już są w pełni objęte wspólnym standardem sprawozdawczości CRS. Jeżeli natomiast jakiś podmiot lub osoba fizyczna będzie przeprowadzać wymianę aktywów kryptowalutowych dla klientów, musi składać raporty w ramach CARF.

Które transakcje będą wchodziły do rejestru CARF?

Rejestrowane będą:

  1. Wymiana między odpowiednimi aktywami kryptowalutowymi a walutami FIAT (przypominamy: FIAT to pieniądz fiducjarny z łac. fides – wiara; jest to waluta uznawana przez dane państwo za oficjalny środek płatności, a jej wartość opiera się na zaufaniu do emitera);
  2. Jedna lub więcej form aktywów kryptowalutowych;
  3. Transfery podlegające raportowaniu detalicznych transakcji płatniczych z wykorzystaniem kryptowalut o wartości ponad 50,000 USD.

W przypadku, gdy wartość transakcji jest mniejsza niż 50,000 USD, dostawca aktywów kryptograficznych będzie musiał zgłosić transakcję jako sprzedaż handlową w ramach swojego rocznego raportu.

W ciągu kilku następnych miesięcy OECD ma zakończyć prace nad instrumentami prawnymi i operacyjnymi dla nowego programu oraz określić termin, od którego wchodzi on w życie.

CRS okazał się być skutecznym narzędziem do walki z unikaniem opodatkowania w kontekście międzynarodowym. Według słów sekretarza generalnego OECD, Mathiasa Cormanna, “w 2021 roku ponad 100 jurysdykcji wymieniło informacje o 111 milionach rachunków finansowych, obejmujących aktywa o łącznej wartości 11 bilionów euro (9,64 bilionów funtów)”. OECD ma nadzieję, że nowy system wykaże się równie dużą skutecznością.

Razem z wprowadzeniem CARF zostanie przeprowadzona modernizacja systemu CRS, mająca na celu usprawnienie jego działania w kontekście wszystkich produktów cyfrowych.

Raport OECD na temat CARF dostępny jest tutaj.

Obecnie OECD grupuje 36 państw. Są to: Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Do G20 należą: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Rosja, RPA, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. Do grupy należy też Unia Europejska jako całość, gdyż stanowi trzecią co do wielkości gospodarkę świata.

Chociaż do G20 należy UE, obok niej członkami są Niemcy, Francja i Włochy – między innymi dlatego, że są one członkami G7, na bazie której powstała G20.

W ostatnim czasie regularnie zapraszane są jako goście Hiszpania i Holandia.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:
Powiązane artykuły:
Brak artykułów

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a w każdy wtorek otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.