Podatki

Sprzedałeś dom lub mieszkanie w UK? Pamiętaj o zapłacie podatku w ciągu 30 dni

Ze sprzedażą mieszkania wiąże się wiele formalności. Nie można zapomnieć również o obowiązku informacyjnym i podatkowym Capital Gains Tax względem HMRC. Opóźnienia w ich dopełnieniu skutkują bowiem karami finansowymi i odsetkami. Dowiedzmy się, jakich nieruchomości mieszkalnych dotyczy wspomniany obowiązek.

Kiedy płacę podatek od sprzedaży nieruchomości?

Przypomnijmy – sprzedaż domu lub mieszkania zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii, dokonana w dniu 6 kwietnia 2020 roku lub później, narzuca na sprzedającego obowiązek powiadomienia o tym HMRC oraz wpłaty należnego podatku CGT w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty sprzedaży. Zgłoszenia informacji do HMRC możemy dokonać przez internet.

Od sprzedaży jakich nieruchomości płacimy podatek?

Podatek CGT płacimy od sprzedaży takich nieruchomości jak:

  • domy wakacyjne,
  • nieruchomości posiadane lub odziedziczone, które nie są używane jako główne mieszkanie,
  • nieruchomości, które wynajmujemy innym do zamieszkania.

W pewnych przypadkach sprzedający nieruchomość mieszkalną może być zwolniony z obowiązku informacyjnego i podatkowego względem HMRC.

Mowa tutaj o sytuacjach, gdy:

  • formalna, prawomocna umowa sprzedaży została zawarta przed 6 kwietnia 2020 r.,
  • nieruchomość została sprzedana małżonkowi lub partnerowi cywilnemu sprzedającego,
  • nieruchomość objęta jest pełną ulgą z tytułu rezydencji prywatnej (PRR),
  • zyski uzyskane ze sprzedaży, w połączeniu z ewentualnymi innymi zyskami z tytułu własności mieszkaniowej uzyskanymi w tym samym roku podatkowym, nie przekraczają łącznie rocznej kwoty zwolnionej z opodatkowania CGT,
  • sprzedaż nieruchomości, zamiast zysków, wygenerowała dla sprzedającego straty,
  • nieruchomość zlokalizowana jest poza Wielką Brytanią. 

Co grozi za niezapłacenie podatku od sprzedaży nieruchomości?

Jeśli sprzedający w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty sprzedaży nieruchomości nie wywiąże się z obowiązku podatkowego CGT, każdy kolejny dzień zwłoki będzie skutkował przyrostem odsetek. Co więcej, urząd może także nałożyć na taką osobę dodatkową karę pieniężną.

Warto przy tym dodać, że nie istnieje możliwość odroczenia wspomnianej płatności ani umorzenia odsetek, chyba, że zwłoka w zapłacie podatku spowodowana jest trudnościami wynikającymi z pandemii COVID-19.