Firmowe podatki

Nowe wytyczne dotyczące podatku od opakowań z tworzyw sztucznych (PPT) wchodzą z życie od kwietnia 2022

Nowe wytyczne dotyczące podatku od opakowań z tworzyw sztucznych (PPT) wchodzą z życie od kwietnia 2022

Każda firma, która produkuje opakowania z tworzyw sztucznych lub importuje do Wielkiej Brytanii towary w takie tworzywa zapakowane, będzie od 1 kwietnia 2022 roku zobowiązana do rejestracji do podatku PPT (Plastic Packaging Tax) i zapłacenia należnego podatku, jeśli przekroczy próg 10 ton opakowań z tworzyw sztucznych rocznie lub przewiduje, że taki próg przekroczy w ciągu 30 kolejnych dni.

Kto będzie płacił PPT?

Z treści regulacji, której tekst ukazał się w ustawie budżetowej na rok 2021 wynika, że jeżeli firma wyprodukowała lub zaimportowała dziesięć lub więcej ton opakowań z tworzyw sztucznych (niezależnie od tego, czy import dotyczy samych opakowań, czy też, gdy są w nie zapakowane sprowadzane towary) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy swojej działalności, lub zrobi to w ciągu kolejnych 30 dni, właściciel takiej firmy jest zobligowany do rejestracji firmy do podatku PPT. Podatek za produkcję lub obrót jedną toną opakowań z tworzyw sztucznych wynosi 200 funtów.

Celem tej zmiany jest zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z materiałów pochodzących z recyklingu oraz (w szerszym ujęciu), do zwiększenia poziomu zbiórki i recyklingu plastikowych odpadów opakowaniowych w Wielkiej Brytanii.

Podatek PPT będą płacić tylko producenci i importerzy elementów opakowań tworzyw sztucznych, które zawierają mniej niż 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, przy czym należy pamiętać, że opakowania powinny zawierać materiały pochodzące z recyklingu tylko, gdy jest to dozwolone na mocy osobnych przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa produkcji i przechowywania żywności.

Uwaga! Podmioty gospodarcze są zobowiązane do rejestracji nawet, gdy przedsiębiorstwo osiągnie próg 30% zawartości pochodzącej z recyklingu i nie będzie musiało płacić podatku PPT.

Informacje dotyczące nowych wytycznych znajdziesz pod tym linkiem: https://www.gov.uk/government/publications/get-your-business-ready-for-the-plastic-packaging-tax/get-your-business-ready-for-the-plastic-packaging-tax

Implikacje wejścia w życie nowej regulacji

Aby skutecznie dostosować się do wymogów PPT, trzeba stworzyć nowe systemy służące do gromadzenia danych. Nie jest to prosta sprawa, zatem firmy powinny już teraz (jeżeli jeszcze tego nie zrobiły) rozpocząć przygotowania do przejścia na nowy sposób działania. Należy przy tym mieć na uwadze, że, aby te systemy poprawnie działały, trzeba w nie wdrożyć z reguły także kluczowych partnerów biznesowych, co często umyka uwadze przedsiębiorców. 

Jakie kroki trzeba podjąć, aby odpowiednio się przygotować?

Należy dokonać prognozy, jaki wpływ może mieć PPT na działalność firmy, wraz z analizą całego łańcucha dostaw i zidentyfikować te jego punkty, na które wprowadzenie PPT będzie miało wpływ, włącznie z oceną czy konieczne będzie wprowadzenie zmian do umów i cen oraz interakcji z klientami i dostawcami. Ponadto trzeba wyznaczyć w firmie osoby, w których zakres obowiązków będzie wchodziło zapewnianie zgodności z PPT oraz należy wdrożyć zmiany w systemach w zakresie gromadzenia danych, raportowania i wystawiania faktur. Istotne jest, aby mieć świadomość, że każdy element opakowania z tworzyw sztucznych ma swój kod podatkowy, zatem procedury te mogą nie być proste i mogą wymagać użycia odpowiednich technologicznych rozwiązań.

Jakie produkty nie zostały objęte podatkiem PPT?

Zwolnione od podatku zostały:

- opakowania z tworzyw sztucznych stosowane do bezpośredniego pakowania produktów leczniczych;

- opakowania transportowe (tranzytowe) używane do owijania importowanych towarów, np.opakowania paletowe;

- opakowania używane do pakowania towarów w transporcie międzynarodowym, które nie są wprowadzane do Wielkiej Brytanii;

- elementy do zastosowań nie związanych z pakowaniem lub trwałością, np. apteczki, wkłady do drukarek.

Zatem nie wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych są brane pod uwagę przy obliczaniu PPT, ale mogą być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o przekroczeniu limitów rejestracyjnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnych wytycznych HMRC:

https://www.gov.uk/guidance/register-for-plastic-packaging-tax

Rozwiązania w zakresie podatku od tworzyw sztucznych stosowane w innych krajach

Unia Europejska w dniu 1 stycznia 2021 roku wprowadziła podatek od opakowań z tworzyw sztucznych. Jest on jednak nakładany na państwa członkowskie, a nie na przedsiębiorstwa. Opłata wynosi 800 euro za tonę opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzanych na ich rynki.

Włochy i Hiszpania zapowiedziały wprowadzenie podatku w wysokości 450 euro za tonę od pierwotnych tworzyw sztucznych wykorzystywanych w produkcji lub imporcie produktów jednorazowego użytku. W obu państwach ma on zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku.

W zamyśle UE fakt, że na niektóre towary nałożono podatek porównywalny z taryfą importową, ma skłaniać kraje spoza UE do przyjęcia podobnych uregulowań w celu uniknięcia zakłóceń w handlu.

powiązane artykuły