Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

Magazyn firmowy na prywatnej działce dyrektora w UK

Magazyn firmowy na prywatnej działce dyrektora w UKMagazyn firmowy na prywatnej działce dyrektora w UK

Basia prowadzi formę e-commerce, sprzedając importowane towary online. Chce zakupić na firmę niewielki drewniany domek, który postawiłaby w swoim prywatnym ogrodzie, a który miałby służyć za firmowy magazyn. Koszt postawienia magazynu zamknąłby się w granicach 15,000 funtów.

Basia chce poznać implikacje podatkowe takiej inwestycji.

Podatek od benefitu (Benefit in Kind) za firmowe zabudowania na prywatnym gruncie

W stosunku do struktur, takich jak przedmiotowy magazyn, istnieje odpowiedni przepis, który wskazuje, że należy je traktować jako rodzaj świadczenia rzeczowego – Benefit in Kind. Nawet jeżeli magazyn zostanie zbudowany wyłącznie w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej, udowodnienie HMRC, że jakikolwiek użytek prywatny jest tu wykluczony, jest ogromnie trudne i raczej skazane na niepowodzenie.  W związku z tym trzeba będzie zapłacić odpowiedni podatek.

Jeśli firma Basi sfinansuje budowę magazynu na jej prywatnej ziemi (czyli de facto zrealizuje świadczenie rzeczowe na rzecz swojego pracownika), powinno to zostać zgłoszone do HMRC na formularzu P11D. Benefit in Kind jest częścią wynagrodzenia, zatem firma musi zapłacić od niego National Insurance Class 1A. Basia natomiast, jako pracownik, będzie musiała zapłacić większy podatek dochodowy, bo Benefit in Kind, jako część jej „salary package” czyli wynagrodzenia, zwiększy wysokość jej pracowniczych dochodów.

Ulga kapitałowa Annual Allowance a magazyn na prywatnej działce

Zabudowania tego typu, nawet wówczas kiedy są mobilne, są zwykle klasyfikowane jako konstrukcja (structure). Jako takie, nie umożliwiają zastosowania ulgi kapitałowej (Annual Allowance). Budynki lub struktury (Building and Structure), są traktowane przez ustawodawcę inaczej niż maszyny i urządzenia. Można z tego tytułu odpisać jedynie 3% kosztów rocznie – czyli w przypadku Basi koszt zakupu na firmę zostałby w pełni odpisany za 33 lata.

£15,000 x 3% = £450

£15,000 / £450 ≈ 33

Ponieważ Basia mogłaby odpisać rocznie jedynie 450 funtów, roczna oszczędność na podatku wyniosłaby 86 funtów rocznie (£450 x 19%).

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Basia będzie mogła natomiast skorzystać z tej ulgi w odniesieniu do wszystkich mebli, czy zainstalowanego w magazynie wyposażenia. Zaliczają się tu również wszelkie instalacje techniczne, jak przewody elektryczne, ocieplenie, instalacja wodno-kanalizacyjna – mimo, iż są faktycznie częścią struktury budynku.

Z kolei wszelkie koszty eksploatacji typu prąd, gaz, woda i inne media można wliczyć do kosztów prowadzonej działalności – o ile są one ponoszone „wholly and exclusively” (w całości i wyłącznie) na cele związane z tą działalnością.

Co z podatkiem od zysków kapitałowych (CGT)?

Kwestia ta pojawi się w przypadku, gdyby Basia postanowiła sprzedać swoją nieruchomość. Wówczas należy zapłacić podatek od zysku otrzymanego ze sprzedaży, czyli różnicy pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną, którą Basia uiściła kupując dom z działką. Jeżeli na działce nie byłoby struktury wzniesionej przez firmę Basi, mogłaby ona wówczas skorzystać z ulgi zwanej PPR, żeby nie płacić podatku CGT. Zakładając, że magazyn został zbudowany, sytuacja się nieco komplikuje.

Ulga podatkowa od sprzedaży nieruchomości (PPR) a firmowa inwestycja w zabudowę na prywatnej działce dyrektora LTD

Ulga PPR (Principal Private Residence Relief), którą mogłaby w przyszłości być wykorzystana przez Basię w momencie sprzedaży swojego mieszkania, będzie ograniczona. Normalnie stosuje się ją do całej kwoty podlegającej opodatkowaniu, jeżeli sprzedana nieruchomość była jedynym, lub głównym miejscem zamieszkania podatnika przez cały czas, w którym był on właścicielem nieruchomości, a także w niektórych określonych ustawowo sytuacjach, gdy właściciel nie mieszkał w nieruchomości przez jakiś czas, ale później czynił lokal z powrotem swoją główną siedzibą.

Ze względu na to, że magazyn nie byłby wykorzystywany w celach prywatnych, tylko komercyjnych, Basia sprzedając swoją nieruchomość musiałaby udowodnić, że używała go także do celów mieszkalnych. Jednak nawet wtedy nie mogłaby zastosować ulgi PPR w stosunku do całej kwoty podatku CGT – trzeba byłoby zapłacić podatek za procent nieruchomości, który był wykorzystany na cele biznesowe. Przykładowo, jeżeli magazyn zajmowałby 2% nieruchomości, taki procent CGT będzie należny do zapłaty w momencie sprzedaży.

Nasz artykuł na temat ulgi PPR znajdziesz tutaj.

Wynajem magazynu spółce LTD

Jeżeli założymy, że Basia zakupiła i postawiła magazyn prywatnie, a następnie wynajęła go swojej spółce LTD, będzie to miało następujące implikacje podatkowe.

Spółka LTD płaci za wynajem miejsca w magazynie

Gdyby firma zdecydowała się płacić Basi pieniądze za wynajem od niej miejsca w magazynie, wówczas Basia miałaby dodatkowy dochód, który podlegałby opodatkowaniu. Z podatkowego punktu widzenia nie ma tu więc dużych korzyści.

Pieniądze należne za wynajem są pozostawione w firmie

Gdyby Basia, zamiast wydawać firmowe pieniądze na wynajem magazynu od osoby trzeciej, zostawiła je na koncie spółki, firmowy profit w ciągu roku byłby wyższy. Kumulując taką oszczędność wraz z innymi opcjami optymalizacji podatkowych, Basia miałaby możliwość wypłacenia sobie wyższych dywidend w ciągu roku lub reinwestowania środków zaoszczędzonych poprzez wykonanie prywatnej inwestycji w magazyn. Takie kwestie powinny być jednakże omówione z księgowymi.  

Zakup maszyn do firmy LTD

Dzięki wyżej opisanej oszczędności Basia będzie mogła zakupić do firmy maszyny, na przykład wózek widłowy. Pomimo tego, że byłby on wykorzystywany na terenie własnej nieruchomości w zakupionym prywatnie magazynie, nadal będzie podlegał uldze kapitałowej w wysokości 130% - super deduction (jednak tylko do kwietnia 2023 roku). Takie wykorzystanie zaoszczędzonych środków jest najbardziej opłacalne, tak dla firmy, jak i dla Basi, która jest jej dyrektorem.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:
Powiązane artykuły:
Brak artykułów

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a w każdy wtorek otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.