Prosto o biznesie, finansach, podatkach, i prawie. Po prostu.

List od HMRC o Twoich zagranicznych dochodach, których nie zadeklarowałeś. Co to dla Ciebie oznacza?

List od HMRC o Twoich zagranicznych dochodach, których nie zadeklarowałeś. Co to dla Ciebie oznacza?

Międzynarodowa wymiana informacji o dochodach

HMRC otrzymuje więcej informacji poprzez Common Reporting Standard ("CRS") na temat zagranicznych majątków rezydentów Wielkiej Brytanii niż kiedykolwiek wcześniej. Zwłaszcza teraz, gdy tak wiele osób złożyło wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej.

Skąd HMRC ma informacje o twoim zagranicznym majątku?

Coroczna wymiana informacji finansowych udostępnia HMRC szczegóły dotyczące właścicieli zagranicznych rachunków bankowych i ich inwestycji. Dotyczy to nie tylko nazwisk inwestorów indywidualnych, ale również firm wraz z kontami zarządzanymi przez powierników.  W połączeniu z postępem w zarządzaniu danymi, HMRC nigdy wcześniej nie było w stanie tak łatwo sprawdzić dokładności brytyjskich deklaracji podatkowych w odniesieniu do rzeczywistych wpływów z zagranicznych dochodów.

Nudge letter - czego możesz się spodziewać?

Coraz więcej osób otrzymuje listy wydawane przez "HMRC's Risk and Intelligence Service Offshore". Przypominają one odbiorcy, że jego obowiązkiem jest zadeklarowanie brytyjskich zobowiązań podatkowych HMRC, gdziekolwiek na świecie one powstają. Listy te mają standardową formułę z informacją między innymi o tym, że odbiorca powinien zasięgnąć porady specjalisty z powodu zmieniających się przepisów. Wezwany podatnik ma 30 dni na odpowiedź i wypełnienie formularza podatkowego - Certificate of Tax Position.

Certificate of Tax Position

Wypełnienie tego formularza ma na celu potwierdzenie jedną z opcji, czyli ustalenie stanu faktycznego w jakim znalazł się podatnik. Możliwe są dwie sytuacje:

  1. Twoje zeznanie podatkowe nie jest aktualne i musisz złożyć korektę, która je uzupełni poprzez Worldwide Disclosure Facility ("WDF")
  2. Twoje zeznanie podatkowe jest aktualne, nie masz dodatkowego podatku do zapłacenia i zgodnie z wymogami wszystkie dochody, aktywa i zyski z zagranicy zostały zadeklarowane w Wielkiej Brytanii.
Nudge Letters nie zawsze oznaczają korektę.

Jeśli dostaniesz taki list przede wszystkim oznacza to, że musisz przeanalizować swoją sytuację podatkową. HMRC w ten sposób wzywa Cię do upewnienia się, czy zrobiłeś wszystko, jak należy a nie bezpośrednio do korekty zeznania. HMRC podaje do wiadomości podatnikom, że wie o ich zagranicznych dochodach, ale one nie zawsze oznaczają, że Twoje zeznanie podatkowe było nieprawidłowe.

Nie zawsze zaznaczenie pola ✔  na formularzu wystarczy.

HMRC nie może was zmusić do odpowiedzi na nudge letters, nie mówiąc już o wypełnieniu  Certificate Tax Position. Oczywiste jest, że fałszywe oświadczenia mogą spowodować wszczęcie postępowania karnego. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do zeznania podatkowego, certyfikat o sytuacji podatkowej (a więc i deklaracje w nim złożone) dotyczy wszystkich lat podatkowych, a nie jednego roku.  W zaświadczeniu nie ma również limitu de minimis.

Jeśli jesteś pewien, że dopilnowałeś swoich spraw podatkowych i nic nie ukrywasz przed HMRC lepiej dla ciebie będzie, jeśli na nudge letter odpowiesz w formie pisemnej, składając wyjaśnienia oraz podając uzasadnienie dla aktualności swoich danych. Samo zaznaczenie pola "I do not have any additional tax to pay” może nie okazać się wystarczające i spowodować dalsze dochodzenie ze strony urzędu, na przykład warto wskazać miejsce zwrotu dochodów. Wyjaśnij jeśli ujawnione informacje mogą odnosić się do dochodu otrzymanego przez np. spółki offshore i trusty, które nie podlegają opodatkowaniu.

Zataiłeś informacje o zyskach przed HMRC, co dalej?

W przypadku stwierdzenia, że korekta przez ujawnienie jest konieczna, należy również pamiętać, że postępowanie za pośrednictwem WDF może nie być najlepszym rozwiązaniem.  Częścią funkcji wymiany informacji jest umożliwienie HMRC zidentyfikowania podatników, którzy ukryli nieujawnione zyski na zagranicznych kontach bankowych lub w spółkach offshore. W przypadku, gdy nieprawidłowości podatkowe wynikają z celowego zachowania, może się okazać, że bardziej odpowiedni jest instrument HMRC - Contractual Disclosure Facility, aby zapewnić podatnikowi immunitet przed ściganiem. Oczywiście, wiele zależy od okoliczności, które doprowadziły do nieścisłości w zeznaniu podatkowym.

Zastanów się, zanim zignorujesz nudge letter.

HMRC oznajmił, że ci, którzy nie odpowiedzą, prawdopodobnie otrzymają dalszą korespondencję, być może w formie formalnego wniosku.  Dla zeznań podatkowych za rok 2020/21, HMRC ma czas na zapytania do 31 stycznia 2023 roku. Jest prawdopodobne, że ktoś w HMRC przeglądający zeznanie przed tym terminem będzie wiedział, czy podatnik nie odpowiedział na list z ostrzeżeniem (nudge letter) i to może zadecydować o tym, czy zostanie wszczęte dochodzenie w sprawie tego zeznania podatkowego.

Czy warto dzwonić do HMRC w sprawie nudge letters?

Jeśli przyjdzie Ci do głowy po prostu zadzwonić do HMRC i zapytać ich, o co chodzi w liście pamiętaj, że próby dzwonienia do HMRC bez podania konkretnego nazwiska i numeru kontaktowego mogą być naprawdę frustrujące. Co ważniejsze, udzielnie informacji o nieujawnionych dochodach byłoby sprzeczne z całym założeniem nudge letters, które opiera się na dobrej woli podatnika i maksymalnym “przymuszeniu” do samodzielnego i pełnego dokonywania zeznań podatkowych. Taki list może przyczynić się do ujawnienia dochodów, o których HMRC nie miało pojęcia i o to właśnie chodzi w tej praktyce.

Wniosek

W miarę rozwoju CRS (i innych porozumień o wymianie informacji) w nadchodzących latach, jest wysoce prawdopodobne, że HMRC będzie nadal zwracać się do podatników w sprawie dokładności ich zeznań podatkowych w Wielkiej Brytanii, wydając kolejne fale listów ostrzegawczych.

Odbiorcy powinni bardzo dokładnie sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe zanim odpowiedzą HMRC i skorzystać z profesjonalnej porady przy najbliższej okazji, szczególnie w przypadku wykrycia błędów lub pominięć.

Artykuł dostępny w wersji audio:
Materiał video do artykułu:
Powiązane artykuły:

Nie przegap nowych publikacji na Mamonie

Zostaw poniżej swój adres email, a raz w miesiącu otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.