Przeniesienie części własności nieruchomości na małżonka w UK a ulga PPR

Przeniesienie części własności nieruchomości na małżonka w UK a ulga PPRPrzeniesienie części własności nieruchomości na małżonka w UK a ulga PPR

Dzisiejszy artykuł dotyczy przeniesienia części własności nieruchomości na małżonka i wpływu tego przeniesienia na ulgę PPR.

Co to jest ulga Principle Private Residence (PPR)?

Principle Private Residence relief to ulga mieszkaniowa od sprzedaży nieruchomości – zmniejsza ona podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), który jest należny od kwoty zysku ze sprzedaży nieruchomości.

Ulga PPR może być zastosowana do wysokości całej kwoty podlegającej opodatkowaniu, jeżeli sprzedana nieruchomość była jedynym, lub głównym miejscem zamieszkania podatnika przez cały czas, w którym był on właścicielem nieruchomości, a także w niektórych określonych ustawowo sytuacjach, gdy właściciel nie mieszkał w nieruchomości przez jakiś czas, ale później czynił lokal z powrotem swoją główną siedzibą.

Jest to bardzo znacząca ulga – przy założeniu, że sprzedana nieruchomość była przez cały czas głównym miejscem zamieszkania podatnika, nie będzie on wówczas wcale płacił podatku od zysków kapitałowych, a jak wiadomo, sprzedaż nieruchomości może wygenerować bardzo duży podatek CGT.

Przykład. 1.

Magda jest właścicielem nieruchomości, która była jej jedynym miejscem zamieszkania, a teraz jest przedmiotem wynajmu. Myśli o tym, żeby przenieść 50% własności tej nieruchomości na swojego partnera cywilnego, Pawła, żeby zmniejszyć swój podatek dochodowy. Co się wówczas dzieje z ulgą PPR?

Do dnia 6 kwietnia 2020 roku sprawa ta uregulowana była w ten sposób, że osoba, która przejmowała udziały, dziedziczyła także historię PPR osoby, która przekazała jej nieruchomość, ale pod warunkiem, że mieszkała w nieruchomości jako swoim jedynym miejscu zamieszkania.
Po dniu 6 kwietnia 2020 przy przekazaniu między małżonkami/partnerami cywilnymi, bez względu na formę przekazania (sprzedaż, darowizna), dla celów PPR okres własności osoby przejmującej udział jest traktowany jako rozpoczynający się od początku okresu posiadania własności przez osobę przekazującą.

Przykład 2.

Magda od 10 lat jest właścicielką nieruchomości (nabyła ją w 2013 roku), w której nigdy nie zamieszkiwała. Magda planuje przenieść na Pawła połowę własności tejże nieruchomości i następnie wprowadzić się tam razem z nim.

Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości nastąpiłoby przed 6 kwietnia 2020 roku, wówczas okres własności Pawła dla celów PPR rozpocząłby się od daty jego przeniesienia się do przedmiotowej nieruchomości. Gdyby Paweł kiedyś chciał sprzedać swoją część nieruchomości, jego cały zysk będzie zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. Jednak w przypadku sprzedaży części należącej do Magdy ulga PPR objęłaby tylko okres od momentu jej wprowadzenia się do lokalu – nie przysługiwałaby jej za okres wcześniejszy.

Jeżeli Magda dokonałaby przeniesienia w dniu 6 kwietnia 2020 lub po tej dacie, wówczas ulga PPR Pawła będzie odzwierciedlała ulgę Magdy – będzie traktowany jak gdyby był właścicielem swojej części od 2013 roku. Oznacza to, że w momencie sprzedaży ulgą będzie objęty tylko czas, w którym Paweł faktycznie zamieszkiwał w lokalu.

Przykład 3.

Magda mieszkała w nieruchomości jako swoim głównym miejscu zamieszkania od momentu jej nabycia, a następnie wraz z Pawłem przeprowadziła się do innego lokalu i wynajęła swoją nieruchomość. Magda przeniosła 50% nieruchomości na Pawła i dzieli się z nim zyskiem z wynajmu. Para planuje w przyszłości sprzedaż nieruchomości i wtedy chcą skorzystać z rocznego zwolnienia Pawła oraz będą płacić CGT w podstawowej stawce (dla nieruchomości: 18%).

Przy założeniu, że przekazanie części lokalu Pawłowi nastąpiło przed 6 kwietnia 2020 roku, Paweł nie otrzyma w ogóle ulgi PPR, ponieważ nigdy w tym lokalu nie mieszkał. Dlatego w momencie sprzedaży będzie mu przysługiwało jedynie roczne zwolnienie od zysków kapitałowych (CGT annual exemption), a reszta zysku zostanie opodatkowana.

Jeśli przeniesienie własności nastąpiło w dniu 6 kwietnia 202r.  lub po tym dniu, dla celów PPR Paweł będzie traktowany tak, jak gdyby posiadał własność nieruchomości od tej samej daty, co Magda, zatem będzie mu przysługiwała ulga PPR w tej samej wysokości, co Magdzie.

Z powyższego wynika, że warto pomyśleć zawczasu o podatkowych implikacjach przeniesienia własności nieruchomości między małżonkami/partnerami cywilnymi – jak widać, mogą one różnie wpływać na końcowy efekt podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Jeśli na przenoszonej nieruchomości jest ustanowiona hipoteka lub wypłacane jest z tego tytułu inne wynagrodzenie, należy pamiętać także o podatku SDLT (Stamp Duty Land Tax).

Zostań czytelnikiem, aby otrzymać pełny dostęp do treści
Darmowe konto na zawsze, nie podajesz danych karty
Dodatkowo otrzymujesz dostęp newslettera
Możliwość zadawania pytań do artykułów
Dodatkowe opcje wyszukiwania treści (w budowie)

Załóż darmowe konto i otrzymaj dostęp do pełnych wersji artykułów

Dodatkowo w każdy wtorek otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.

Zostań czytelnikiem